Työnantaja – osallistu vastuullisen harjoittelukulttuurin kehittämiseen

Onko sinulla työskennellyt muotoilualan korkeakouluharjoittelijoita? Harjoittelu on merkittävä askel nuoren muotoilijan uran alkuvaiheilla ja Ornamossa haluamme olla tukemassa muotoilualan vastuullista työkulttuuria myös harjoittelun osalta. Kartoitamme nyt alan harjoittelukäytäntöjä työnantajien näkökulmasta.

Harjoittelu on uran alkuvaiheilla oleville muotoilijoille merkittävä askel kohti ammattilaisuutta. Vuonna 2021 julkaistun Ornamon Harjoittelubarometrin mukaan 67% muotoilualan opiskelijoista on sitä mieltä, että korkeakouluharjoittelun tulisi olla aina palkallista.

54% harjoitteluista oli kuitenkin vuonna 2021 palkatonta.

Huolestuttavaa oli, että tuloksissa nousi esiin myös joitakin kyseenalaisia harjoittelukäytäntöjä. Opiskelijat toivoivatkin alalle yhtenäisiä korkeakouluharjoittelun käytäntöjä, joilla voitaisiin varmistaa reilut harjoittelut.

Työstä saatu palkka on yksi konkreettinen merkki työn arvostuksesta. Siksi laadimme nyt harjoittelupalkkasuositukset, minkä näemme yhdeksi tavaksi edistää vastuullista harjoittelukulttuuria.

Tunnistamme, että yhden yhtenäisen palkkasuosituksen määrittely on haastavaa työnantajien moninaisuuden vuoksi. Harjoitteluja tehdään pienistä toimistoista suuriin monikansallisiin yrityksiin. Näillä toimijoilla on myös hyvin erilaiset mahdollisuudet palkata harjoittelijoita. Joissain tapauksissa myös harjoittelun tuoma arvo opiskelijalle voi olla muutakin kuin rahallista. Haluamme Ornamossa kuulla tätä muotoilukentän moninaisuutta ja etsiä yhteisiä ratkaisuja molemmin puolin reilujen pelisääntöjen määrittelyyn.

Oheisella kyselyllä kartoitamme muotoilualan korkeakouluharjoittelijita työllistävien yritysten ja muita organisaatioiden näkemyskiä siitä, miten harjoittelijoita työllistetään nykyään, millaisia palkkauskäytänteitä alalla on ja miksi. Toivomme vastauksia laajasti eri toimialoilta ja eri kokoisilta työnantajilta.

Työnantaja, vastaa kyselyyn ja tuo näkökulmasi korkeakouluharjoittelun palkallisuudesta kuulluksi!

Voit halutessasi vastata kysymyksiin myös sähköpostitse ao. osoitteeseen. Kaikki vastaukset ovat luottamuksellisia, eikä vastauksia julkaista siten, että yksittäinen organisaatio käy niistä ilmi. Toivomme kuitenkin vastausta oman organisaation nimellä, jotta pystymme haarukoimaan pois mahdolliset päällekkäisyydet.

Vastausten pohjalta laadimme Ornamon muotoilualan harjoittelijoiden palkkasuositukset. Järjestämme syksyllä 2022 aiheeseen liittyvän jatkokeskustelun, johon osallistumisesta voit ilmaista halukkuutesi oheisen kyselyn lopussa.

Lisätietoja

Emmi Putkonen
Muotoilun asiantuntija
emmi.putkonen@ornamo.fi

Jos kysely ei näy, avaa se tästä.