Miten varmistan, ettei luomukseni loukkaa muiden immateriaalioikeuksia?

Suunnittelupöytä ja kahvikuppi

Design-yrittäjä Anna Aito on vastikään julkistanut uuden tuotemallinsa. Hän on olettanut, että malli saa tekijänoikeussuojaa, koska se on hänestä hyvin omaperäinen ja uniikki. Anna sai kuitenkin äskettäin suomalaiselta Yhtiö X:ltä viestin, jossa väitetään, että malli loukkaa heille kuuluvia tekijänoikeutta ja mallioikeutta tuotemalliin, joka on julkistettu yli viisi vuotta sitten. Mitä asiassa tulee huomioida?

Tekijänoikeussuojan syntymiseen ei kannata tuudittautua

Ei ole tavatonta, että kaksi muotoilijaa päätyy suunnittelutyössään hyvin samankaltaiseen lopputulokseen jopa toisistaan tietämättä. On myös mahdollista, että toiselle tai molemmille on syntynyt luomuksiinsa tekijänoikeus. Varsinkaan käyttötaiteen osalta ei kuitenkaan kannata tuudittautua tekijänoikeussuojan syntymiseen, koska teoskynnys on keskimäärin korkea. Jos tilanne on epäselvä, kustannustehokkain tapa sen ratkaisemiseksi on lähes aina pyytää lausuntoa tekijänoikeusneuvostolta tai hakea ratkaisua neuvottelemalla.

Sen sijaan teollisoikeuksien, kuten mallioikeuden ja tavaramerkin, osalta oman oikeuden voimassaolon todistaminen on tavallisesti helppoa: oikeuden voimassaolo todetaan lähtökohtaisesti tarkistamalla asia asianomaisesta teollisoikeusrekisteristä. Samalla alueella ei voi olla rekisteröitynä kahta saman kokonaisvaikutelman antavaa mallia tai toisiinsa sekoitettavissa olevaa tavaramerkkiä. On siis tärkeää tarkastaa ennen oman teollisoikeuden rekisteröintiä, ettei rekisterissä jo ole aiempia hyvin samankaltaisia suojan kohteita.

Monet immateriaalioikeudelliset ongelmat voidaan välttää tehokkaasti, kun niihin varaudutaan etukäteen

Dokumentoi työvaiheesi hyvin, kartoita teollisoikeuksien rekisteröinnin tarve, sovi oikeuksien käytöstä tarkasti ja suunnittele, miten järjestät valvonnan ja reagoinnin loukkausepäilyihin. Myös Ornamon ammattieettiset ohjeet toimivat hyvänä periaatteellisena kompassina kaikille alan ammattilaisille.

Annan kannattaa yrittää ratkaista akuutti ongelma neuvotteluteitse. Kannattaa pyytää väitteentekijältä mahdollisimman tarkat perustelut: Onko heillä Suomessa voimassa oleva mallioikeusrekisteröinti? Millä perusteella he katsovat, että heillä on tekijänoikeus luomukseensa? On mahdollista, että vastapuolella ei ole näyttöä kummastakaan. Vastaavat todisteet kannattaa tuoda esiin oman luomuksen osalta, mukaan lukien perustellut kannanotot sen puolesta, että oikeuksia ei ole loukattu – varsinkaan tietoisesti. Tämä on kuitenkin vain karkean tason toimintamalli, jota ei pidä soveltaa sellaisenaan ilman tarkkaa tapauskohtaista harkintaa. Käytännössä kannattaa aina pyrkiä käymään nyanssit läpi lakimiehen kanssa, jos mahdollista.

 

Ornamon lakineuvonta palvelee jäsenasioissa jäsenneuvonta-aikoina. Palvelu on Ornamon jäsenille maksuton.