Ornamo-säätiön apurahahaku 2018

Ornamo säätiön vuoden 2018 apurahat

Ornamo-säätiön apurahahaku 2018 on käynnistynyt! Vuonna 2018 apurahojen teemana on vastuullisuus. Jaettavien apurahojen tavoitteena on tukea ja tuoda esiin muotoilijoiden ja taiteilijoiden panos osana vastuullista yhteiskuntaa.

Mitä vastuullisuus meille muotoilijoina tai taiteilijoina merkitsee? Vastuullisuus voidaan jakaa sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäristölliseen vastuuseen. Vastuullisuus on kovien arvojen puristuksessa kasvattanut merkitystään yhä tärkeämmäksi. Pohtiessamme säätiön hallituksessa apurahahaun teemaa tulimme tulokseen, että vastuullisuus on inhimillinen ja ihmiselle lajinomainen suhtautumistapa elämään. Avoimen ja oppivan mielen vaalimisessa taiteella ja muotoilulla on kiistaton paikkansa yhteiskunnassa.

Muotoiluajattelu on inhimillinen asioiden lähestymis- ja käsittelytapa, johon kuuluu olennaisesti kokonaisuuksien hahmottaminen sekä pyrkimys syvään ymmärrykseen ja elämän kannalta parempaan ratkaisuun. Vastuullinen muotoilija ja taiteilija ottaa työllään kantaa sosiaalisiin, taloudellisiin ja ympäristöllisiin kysymyksiin. Hän ymmärtää vaikutusvaltansa ja käyttää sitä harkiten ja viisaasti.

Ornamo-säätiö tukee ja edistää Ornamon jäsenten työtä

Ornamo-säätiö sr. on perustettu vuonna 1994. Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry:n jäsenten työtä ja tunnettuutta. Ornamo-säätiön omistukseen kuuluu merkittäviä muotoilualan rahastoja. Säätiön tehtävänä on vaalia rahastojen taustalla olevien taiteilijoiden ja muotoilijoiden henkistä ja rahallista pääomaa sekä jakaa rahastojen tuotosta apurahoja ja tunnustuspalkintoja Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry:n jäsenille. Päätös rahastoista myönnettävien apurahojen ja palkintojen jakamisesta tehdään vuosittain taloudellisen tilanteen mukaan. Säätiötä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kuusi Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry:n nimeämää henkilöä. Apurahojen saajista päättää Ornamo-säätiö sr:n hallitus Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry:n stipenditoimikunnalta saatavan ehdotuksen pohjalta.

Vuoden 2018 apurahat jaetaan seuraavasti:

Yleisrahasto
Apuraha on määrältään 5000 €. Rahaston apuraha on osoitettu kaikille Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry:n jäsenille.

Eva ja Maija Taimin rahasto
Apurahat ovat määrältään 2 x 3500 €. Eva Taimin apuraha on osoitettu Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n jäsenille ja Maija Taimin apuraha Sisustusarkkitehdit SIO ry:n jäsenille.

Mirja Tissarin rahasto
Apuraha on määrältään 3000 €. Rahaston apuraha on osoitettu Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n jäsenille.

Apurahahakemus

Hakemuksia ei palauteta. Lisäksi edellytämme apurahan saajalta kirjallista selvitystä apurahan käytöstä ja julkaisukelpoista kuvamateriaalia yhden vuoden sisällä päätöksestä.

Lisätietoja antaa Ornamo-säätiö sr:n asiamies Jussi Ilvonen: saatio@ornamo.fi, puh. 043 2112 723

Julkistaminen

Apurahat julkistetaan syksyllä 2018 myöhemmin ilmoitettavana aikana ja paikassa. Apurahan saaneelle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Lisäksi asiasta tiedotetaan Ornamo-säätiön sivuilla www.ornamosaatio.fi, sekä Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry:n verkkosivuilla.