Ornamon vuosi 2021

Pitkäikäisen järjestömme voimavara on aina ollut tulevaan katsominen. Tässä emme tehneet poikkeusta vuonna 2021, jolloin vietimme järjestömme 110-vuotisjuhlaa. Juhlistimme Ornamon syntymäpäiviä visuaalisen ilmeen uudistuksella ja omalla fontilla, joka tekee oikeutta Timo Sarpanevan vuonna 1961 suunnittelemalle Ornamon ikoniselle tunnukselle.

Vuoden alussa voimaan astunut uusi strategia antoi sysäyksen uudistumiselle, jossa ytimessä on ajatus Ornamosta äänenä, yhteisönä ja tukiverkostona. Olemme ihmisten yhteisö, joka antaa tilaa muotoilijoiden äänelle ja tukee muotoilijoiden ammattimaista toimintaa oman uran erilaisissa käänteissä.

Tavoitteenamme on tukea muotoilijoiden laadullista työllistymistä ja edistää laadukasta työkulttuuria. Haluamme muotoilun avulla rakentaa Suomesta luovan talouden kärkimaan, edistää suomalaisille parempaa arkea ja rakennettua ympäristöä tasokkaan suunnittelun avulla.

Pitkittynyt pandemia-aika varjosti myös muotoilun kenttää vielä vuonna 2021 ja korosti neuvonnan ja ammatillisen tuen sekä vaikuttamisverkostojemme merkitystä. Ura- ja lakineuvonta, mentorointi sekä uudet digitaaliset keskusteluformaatit keräsivät ennätysmäärän ornamolaisia tuen, tiedon ja jaetun keskustelun äärelle.

Pandemia-aika vauhditti uusien digitaalisten kohtaamisten ja palveluiden luomista jäsenille, sidosryhmille ja suurelle yleisölle.

Toimintakertomus Ornamo 2021

19.04.2022
2 Mt

ORNAMON VUOSI 2021 – TOMINTAKERTOMUS