Tilojen pitää joustaa

Luomoa Anna Salonen & Yuki Abe

Luomoan kaksikko Anna Salonen ja Yuki Abe muuttavat työllään sisärakentamisen tapaa. Kiinnostavimpia projekteja on kaksikon mielestä olleet tyhjillään olleet rapistuneet kohteet, jotka eivät ole löytäneet paikkaansa nykyajassa.

Kaikki lähti liikkeelle hyllystä. Mika Vihavainen alkoi kehitellä vuonna 2016 yksinkertaista hyllyjärjestelmää, joka laajentui pian kokonaiseksi sisärakentamisen vihreäksi menetelmäksi, tuoteperheeksi, tiimiksi ja yritykseksi.

”Olimme pohtineet, miten tilojen suunnittelusta voisi tehdä yksinkertaisempaa ja nopeampaa”, muotoilujohtaja Yuki Abe kertoo.

”Tapa, millä tiloja tyypillisesti rakennetaan, on aika kankeaa eikä taivu työelämän jatkuviin muutoksiin. Tilat eivät kestä aikaa tai toimi ideaalisti, jos niitä ei voi päivittää. Luomoa lähti kehittymään tästä ajatuksesta”, luova johtaja Anna Salonen jatkaa.

Pitkän prototyyppi- ja pilotointivaiheen jälkeen Jukka Palomäen täydentämä ydintiimi lanseerasi modulaarisen järjestelmän kattoineen, lattioineen ja erilaisine väliseinineen. Rakenteisiin integroidaan kaikki, mitä rakennusteknisesti tarvitaan, kuten ilmanvaihto, sähkö ja av-tekniikka. Tilan suunnittelija saa vapaat kädet.

”Tuotteillamme voi rakentaa raakapinnoilla olevaan kohteeseen kokonaiset sisätilat, jotka ovat sittemmin toiminnoiltaan, tilajaoiltaan ja pinnoiltaan täysin muunneltavissa. Tarkkuutta vaativat työt voidaan tehdä tehdasympäristössä eikä työmaalla, missä virheiden mahdollisuus olisi moninkertainen”, Abe kertoo.

”On tutkittu, että jopa 70 prosenttia rakennustyömaiden työajasta on odottelua, melko tehotonta. Meidän rakentamistavallamme odotusaika on minimoitu”, Salonen sanoo.

Kuva: Miikka Tikka

”Luomoan elementeillä rakennuskantaa pystytään ottamaan uudelleen käyttöön.”

Luomoan alkutaival oli kankea, sillä koronapandemia puhkesi samaan aikaan. Alkoi materiaalipula, tuotteiden hinnat nousivat ennennäkemättömästi ja toimitusajat venyivät. Toisaalta juuri koronan aiheuttama työnmuutos toi Luomoalle asiakkaita.

”Yritysten piti nopeasti reagoida etätyöhön, leikata kustannuksia ja pienentää toimitilojaan. Tämä todensi väittämämme siitä, että tilojen pitää joustaa. Korona toi meille uudenlaista imua”, Salonen summaa.

Visio, brändi ja liikeidea ovat alusta asti olleet Luomoalla keskeisiä kehityskohteita, joista he ovat halunneet pitää kiinni. Salonen ja Abe uskovat, että niiden ansiosta sijoittajat ovat nähneet yrityksen tulevaisuuden potentiaalin.

”Sijoittajat ovat mahdollistaneet toimintamme laajentamisen etupainotteisesti sijoittamalla muun muassa laite- ja resurssihankintaan”, he kertovat.

Luomoa on saanut rahoitusta sijoitusten lisäksi Finnveran kautta ja Business Finlandin kehityshankkeena. Heillä on jatkossa aikomuksena tutkia myös EU:n ja Suomen tarjoamia vihreitä tukimuotoja yrityksen kehittämiseen.

Luomoa kehittää tuotteitaan arkkitehdeiltä, suunnittelijoilta ja asiakkailta saadun palautteen perusteella. Vuosi sitten he julkaisivat modulaarisen akustiikkapaneelin, joka suunniteltiin yhteistyössä suoraan sisustusarkkitehdin ja kohteen tarpeeseen.

Kuva: Luomoa

”Suunnittelijakunta on nähnyt nopeasti järjestelmämme mahdollisuudet ja ottanut sen omakseen. He ovat vaatineet paljon, mikä on auttanut meitä tuotekehityksessä”, Abe kertoo.

Luomoan tuotteita on käytetty pääasiassa julkisissa hankkeissa, kuten työympäristöissä, kouluissa, sairaaloissa ja liiketiloissa. Kiinnostavimpia projekteja Salosen ja Aben mielestä ovat olleet tyhjillään olleet rapistuneet kohteet, jotka eivät ole löytäneet paikkaansa nykyajassa.

”On aina epäekologista rakentaa uutta, jos voisi hyödyntää jotakin, mitä on jo olemassa. Suomessa on paljon tyhjillään olevia tiloja ja rakennuksia puretaan paljon. Meidän elementeillämme rakennuskantaa pystytään ottamaan uudelleen käyttöön”, Salonen sanoo.

He korostavat, että Luomoan tuotteilla kaiken voi päivittää myöhemmin erilaiseksi. Jos esimerkiksi tilan vuokralainen vaihtuu, ympäristön voi nopeasti ja vaivattomasti muuntaa uuden käyttäjän toiveita vastaamaan.

”Tämä on sisärakentamisessa aivan uudenlainen menetelmä. Haaveenamme on, että tavastamme rakentaa tulisi uusi vihreä standardi. Tuotteemme tuovat tiloille pitkäikäisyyttä, lisäävät säästöjä ja hallittavuutta. Tekemämme tilat eivät ole kertaprojekteja, vaan jatkuvaa palvelua”, he kertovat.

Elementit eivät ole myöskään tilakohtaisesti sidottuja, vaan kalusteenkaltaisia tuotteita, jotka voidaan siirtää paikasta toiseen. Tilat seinineen, ovineen ja kattoineen voi yksinkertaisesti pakata mukaansa ja hyödyntää soveltuvin osin uudessa kohteessa. Liikeidean ytimessä on kiertotalous ja rakennusten pitkä elinkaari. Vastuullisuus ja kotimaisuus ovat myös päivittäin yrityksen pöydällä. 

”Muotoilijana olen aiemmin puntaroinut, miten perustelen itselleni, että luon uusia asioita maailmaan, joka on jo täynnä. Rakennusala on yksi saastuttavimmista aloista maailmassa. Omalla työlläni suunnittelijana on mahdollisuus vaikuttaa isoihin asioihin ja muuttaa sellaista, mikä on tällä hetkellä valtava ongelma. Se on kutkuttavaa ja motivoivaa”, Salonen sanoo.

Luomoa käyttää suomalaisia alihankkijoita, joista osa toimittaa raakamateriaaleja ja osa valmiimpia komponentteja. Osia tehdään pääosin Etelä-Suomessa ja Savossa, mutta kokoonpano tapahtuu Savonlinnassa.

Kuva: Luomoa

”Pyrimme löytämään aina parempia materiaaleja, jotka olisivat ympäristöystävällisiä ja laadukkaita. Olemme nähneet kalustealan toimijoiden ahdingon. Haluamme osoittaa, että valmistava teollisuus on kannattavaa Suomessa. Kun tunnemme tekijät, pystymme seuraamaan tuotannon vastuullisuutta”, Salonen korostaa.

Korona on tuonut tähän omat haasteensa, ja pandemian vuoksi Luomoa on joutunut tilaamaan joitakin raaka-aineita ulkomailta.

”Lopputuotteen tuotettavuuden riskit kasvavat, mitä kauempaa osia joudutaan tilaamaan. Esimerkiksi yhden saranan toimituskatkos tai viivästyminen voi estää tuotteen valmistuksen ja samalla kaupanteon”, he kertovat.

Sekä Abe että Salonen ovat huolissaan siitä, kuinka paljon alan osaamista ja tietotaitoa on hävinnyt vuosien kuluessa tekijöiden eläköityessä. He toivovat, ettei teollinen tuotanto rapistuisi Suomessa enempää.

”Tuotekehitys ja innovaatiot tarvitsevat konkreettista tekemistä ja kokeiluja. Monelta muotoilijalta puuttuu sparrauskaveri, jonka kanssa voisi kehittää suunnittelua ja tuotetta”, he sanovat.

Parissa vuodessa pieni neljän hengen startup-yritys on kasvanut ja Luomoaan on tullut viitisentoista työntekijää lisää. Toimitusjohtajaksi nimitettiin kesäkuussa 2022 aikaisemmin yrityksen neuvonantajana toiminut rahoitusalan ammattilainen Christian Kläusler.

”Luomoa on nyt kovassa kasvuvaiheessa. Christianin mukaantulo varmistaa ajallisen panostuksen tuotekehitykseen ja tulevaisuuden konseptoinnin jatkuvuuteen”, Abe ja Salonen sanovat.

Katse on jo pitkällä tulevaisuudessa ja kansainvälistymisessä. Yrityksen ensimmäiset vuodet ovat keskittyneet tuotteiden ja tuotannon kehittämiseen. Tällä hetkellä tilauskirja on täynnä. Kaksikko uskoo Luomoan olevan kannattava vuoden sisällä.

”Luomoa on muotoiluvetoinen yritys. Meille se tarkoittaa sitä, että yritys ei ole koskaan valmis, vaan kehitämme ja haastamme sitä koko ajan monella tavalla eteenpäin. Paljon tapahtuu sellaista, mikä ei vielä näy yrityksen ulkopuolisille”, he kertovat.

Juryn perustelut

Luomoa on uuden ajan yritys parhaimmillaan. Yrityksen perustajat, sisustusarkkitehdit YukiAbe ja Anna Salonen saavat Ornamo Award -palkinnon muuntojoustavuuden ajatusta hyödyntävästä suunnittelufilosofiasta, jossa ympäristöystävällinen ajattelu yhdistyy lupaukseen kansainvälisesti merkittävästä liiketoiminnasta. Juryn mukaan Luomoa Oy ratkoo merkittävää rakentamisen alaan liittyvää kestävyyden haastetta innovaatiollaan tavalla, joka muuttaa tilasuunnittelun ja rakentamisen monitasoisia käytäntöjä ja prosesseja.

Luomoan modulaarinen sisärakentamisen järjestelmä koostuu mm. katoista, lattioista ja erilaisista väliseinistä, joihin integroidaan tilan ja asiakkaiden tarpeiden mukainen tekniikka. Järjestelmä antaa mahdollisuuden sisätilojen muuteltavuuteen ja niitä voi päivittää ja muokata. Jury antoi erityistä painoarvoa asiakaslähtöisyydelle sekä palautteeseen perustuvalle tuotekehitykselle. Yritys suosii kotimaista alihankintaverkostoaan, jonka kautta se hankkii raakamateriaalit ja valmiita komponentteja. Kokoonpano tapahtuu Savonlinnassa.    

Fakta

Luomoa

  • Perustettu vuonna 2019. Osakkaina Anna Salonen, Yuki Abe, Mika Vihavainen ja Jukka-Pekka Palomäki. Toimitusjohtajana Christian Kläusler.
  • Anna Salonen on Luomoan luova johtaja, joka kehittää brändiä ja malliston ilmettä kokonaisuutena. Vastaa myös Luomoan vastuullisuusasioista. Opiskellut sisustusarkkitehtuuria ja kalustesuunnittelua Taideteollisessa korkeakoulussa (TaM) (Nykyinen Aalto-yliopisto)
  • Yuki Abe onLuomoan muotoilujohtaja, joka vastaa Luomoan tuotesuunnittelusta. Opiskellut sisustusarkkitehtuuria ja kalustesuunnittelua Lahden muotoiluinstituutissa ja Taideteollisessa korkeakoulussa (TaM).
  • Salonen ja Abe ovat aikaisemmin tehneet yhdessä töitä Mottowasabi-muotoiluyrityksensä kautta.
  • Luomoa Oy valittiin myös Vuoden kasvuyritykseksi pienten yritysten sarjassa vuonna 2021.

Hyvinvointi on osa työn tekemisen kulttuuria

Hybridityön hyvinvointi koostuu laajasta valikoimasta pieniä tekoja. Hyvinvointiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota nyt, sillä hybridityö haastaa työn tekemisen kulttuuria myös muotoilualalla. Minkälaisia ratkaisuja työtyytyväisyyden…
Hanna Neuvo

Vastuullisuuspuheesta muotoilutekoihin

Muotoilulla on tärkeä rooli, kun yritykset muokkaavat toimintansa tulevaisuutta kestäviksi. Esittelemme neljä erilaista tapaa yhdistää muotoilu ja vastuullisuus liiketoiminnaksi. Suunnittelutoimisto Fyra tarjoaa vastuullisempia vaihtoehtoja…