Aluetoiminta

Muotoilijoiden valtakunnallisena asiantuntijajärjestönä Ornamo tukee ja palvelee jäseniään eri puolilla Suomea.

Syksyllä 2016 käynnistynyt aluetoiminta vahvistaa Ornamon roolia Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Toimintaa järjestävät alueille nimetyt yhteyshenkilöt, jotka voivat hakea rahoitusta muotoilualan alueelliseen kehittämiseen Uudenmaan ulkopuolella. Myös muut Ornamon jäsenet voivat järjestäytyä alueilla ja hakea rahoitusta. Rahoitus voi toimia pesämunana isommalle hankkeelle.

Aluetoimintarahoitusta Ornamosta

Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa toimivat ornamolaiset ovat voineet järjestäytyä ja hakea toimintaansa aluetoimintarahoitusta Ornamosta. Vuosittain myönnettävä kokonaissumma on vaihdellut 5 000 ja 10 000 euron välillä, jotka on jaettu hankkeiden vaikuttavuuden ja tarpeen mukaan. Lähtökohtaisesti Uudenmaan alueelle ei ole myönnetty rahoitusta, koska Ornamon tapahtumat ja koulutustoiminta painottuvat Uudellemaalle kuten jäsenistökin, ja ovat siten heidän saavutettavissaan. Rahoituksen jakamisesta on päättänyt Ornamon hallitus.

Hankkeiden on hyödytettavä Ornamon jäsenten alueellista toimintaa, ei yksittäisten toimijoiden tarpeita. Hankkeiden on lähtökohtaisesti oltava kohdennettuja alueen ornamolaisille jäsenille. Hankkeet voivat olla maksullisia, ja ne voivat olla avoimia jäsenten lisäksi muillekin. Hankkeet voivat olla esim. koulutusta, kehitystyötä tai  muuta toimintaa siten, että haku/ilmoittautuminen on avoin ornamolaisille. Viestintä hankkeista tapahtuu jäsenistöön päin Ornamon kautta. Hankkeiden on oltava linjassa Ornamon työn teemojen kanssa: www.ornamo.fi/edunvalvonta. Ornamon luottamushenkilöt eivät voi hakea eivätkä olla toteuttamassa aluetoimintahankkeita. Tämä ei koske alla olevia Aluetoiminnan yhteyshenkilöitä.


Vuoden 202122 HAKU ON UMPEUTUNUT. 

Yhteyshenkilöt

Eija Nevala
Pohjois-Suomen yhteyshenkilö: Eija Nevala pohjoissuomi@ornamo.fi

Tekstiilisuunnittelija TaM

”Koulutukseltani olen taiteen maisteri ja tekstiilisuunnittelija; valmistuin Lapin yliopistosta vuonna 2000. Olen tehnyt töitä sekä opettajana että muotoilijana, viimeisen neljä vuotta päätoimisesti omassa yrityksessäni julkitilojen sisustusten ja tekstiilisuunnittelun parissa.”

Pohjois-Suomen aluetoiminta Facebookissa

 

Keski-Suomen yhteyshenkilö Taina Laaksonen, sähköposti: keskisuomi@ornamo.fi

Muotoilija ja muotoilujohtaja

”Työskentelen kansainvälisissä muotoiluhankkeissa. Mieluisimpia töitä itselleni ovat ne joissa voi ratkoa yhteiskunnallisia ja sosiaalisia kysymyksiä muotoilun keinoin. Syksyllä 2020 käynnistyy ensimmäinen suomalainen käsityöaiheinen elokuvafestivaali Nordic Makers’ Film Festival. Siinä toimin taiteellisen johtajan roolissa.”

 

Länsi-Suomen yhteyshenkilö: Miia Liesegang, sähköposti: lansisuomi@ornamo.fi

Muotoilija, yrittäjä

Olen muotoiluyrittäjä, Suunnittelutoimisto Innollisen sekä Belightful Designin perustaja. Toimin Uuden Muotoilun Yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajana. Tavoitteeni on lisätä paikallisten muotoilijoiden mahdollisuuksia muotoilutyönsä kaupallistamisessa sekä

muistuttaa yrityksiä muotoilun hyödyntämisestä mm. liiketoiminnan ja brändin kehittämisessä.”

Länsi-Suomen aluetoiminta Facebookissa

Ornamo tukee muotoilijoita eri puolella Suomea

Ornamo tukee aluetoiminnallaan muotoilun mahdollisuuksia. Seuraavaksi esittelemme hankeita, jotka ovat saaneet Ornamon rahoituksen aluetoiminnan kehittämiseen.

2020 myönnetty rahoitus

Turku

Mitä merkitystä on luonnon monimuotoisuudella? Millainen rooli muotoilijalla voi olla tulevaisuudessa luonnon tukijana? Mitä odottaa tulevaisuudelta? Turkulainen suunnittelutoimisto Innollinen järjestää Muotoilu, luonto ja tulevaisuus -keskustelu- ja verkostoitumistilaisuuden, joka pureutuu muotoilun ja luonnon moninaisuuden tukemisen rajapinnalle. Tilaisuus on siirtynyt vuodelle 2021.

Oulu ja Kuusamo

Keskustelutilaisuudet alueen muotoilijoille Oulussa ja Kuusamossa. Oulun seminaarin aiheena ovat julkinen rakentaminen, hankinnat ja prosenttitaide. Kuusamossa pohditaan muotoilun ja taiteen paikallisuutta, ja lähituotantoa rakentamisen ja matkailun voimatekijänä. Tapahtumat ja muut alueen verkostoinnin koordinoi Pohjois-Suomen alueyhteyshenkilö Eija Nevala.

Koko Suomi

ALOITTAJA-valmenuksen tavoitteena on tarjota uransa alkuvaiheessa oleville palvelumuotoilijoille ja palvelumuotoilun opiskelijoille valmennuskokonaisuus, joka tukee heidän ammatillisen identiteettinsä kehittymistä sekä antaa konkreettisia välineitä oman työuran tavoitteiden asettamiseen ja niitä kohti etenemiseen. Koulutuksen järjestää Johanna Säynäjäkangas ja Sofia Forsberg, Qaswua Oy. Lisätietoa valmennuksesta täällä.

2019 myönnetty rahoitus

Mikkeli

Ornamo tuki Mikkeli Art & Design Weekend 2019 -tapahtumakokonaisuuden osana järjestettävää seminaaria ja verkostoitumisiltaa, jotka järjesti Etelä-Savon luovien alojen yhdistys – DeSavo ry yhteistyössä Mikkelin yliopistokeskuksen kanssa. Seminaarin teemana oli kokemuksellisuus. Tavoitteena oli johdattaa kuulijat tieteen ja taiteen rajapinnalle. Erityisesti pyrittiin tuomaan yhteen Itä-Suomen alueen ornamolaisia, joita on yhteensä lähes 100 Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan alueella.

Turku

Ornamo tuki UMY:n järjestämää Onnistu muotoilijana -koulutuskokonaisuutta, jonka tavoitteena on tuoda luovan alan ammattilaiselle työkaluja ja osaamista oman ammatillisen timanttinsa hiomiseen ja houkuttelevan uravision luomiseen. Koulutus tukee kilpailukykyä ja kasvua lisäämällä itsetuntemusta, selkeyttämällä tavoitteita ja kehittämällä oman työn johtamista. Koulutuskokonaisuus koostuu neljästä askeleesta:

  1. Oman kilpailuedun löytäminen ja innostavan vision luominen (24.5.2019)
  2. Palveluiden tuotteistaminen ja myynti (syyskuu 2019)
  3. Kansainvälisen myynnin ensiaskeleet (lokakuu 2019)
  4. Tuotteiden ja palveluiden markkinointi (marraskuu 2019)

Tampere

Ornaamo tuki DesignOnTampereen Tampereella vuoden 2019 aikana järjestämää kolmen keskustelutilaisuuden sarjaa. Tilaisuuksien tavoite on lisätä keskustelua sekä alan sisällä että alan tekijöiden ja suuren yleisön välillä:

  1. Muotoilun iltapäivä -miniseminaari Kulttuuritalo Laikussa 13.3.
  2. DOT spot -haastattelut UPEE second hand -tapahtumassa Tampere-talolla 13.4.
  3. Muotoilutarinoita-paneelikeskustelu Aamulehden aulassa 12.9.

Lappi

Toiminimi Inka Maarika sai Ornamolta aluetoimintarahaa Lapin alueen luovien alojen yrittäjyyttä kehittävään hankkeeseen. Hankkeeseen kuuluu iltapäiväseminaari 14.12.2019 Lapin yliopistossa.


2018 myönnetty rahoitus

Mikkeli

Ornamo tuki kolmesta yrittäjästä koostuvaa Illumio-työryhmää, joka järjesti luovien alojen ammattilaisille suunnatun valaistus-workshopin Mikkelissä lokakuussa 2018, sekä järjesti kunnassa ensimmäistä kertaa upean valotapahtuman. Illumio oli kaikille avoin, valotaidetta ja kaupunkikulttuuria sisältävä tapahtuma. Työpajan ohjaajina toimivat valaistussuunnittelijat Annukka Larsen ja Elisa Hillgen.

Workshopissa Mikkelistä valittiin 12 valaistavaa julkista kohdetta, joihin valaistussuunnittelijan avustuksella luovien alojen ammattilaiset ideoivat väliaikaisen valoteoksen tai valaistuksen, päivää ennen varsinaisen tapahtuman alkua. Ehdotukset esiteltiin myös Mikkelin kaupungille mahdollisia pysyviä ratkaisuja ajatellen.

Tampere

Ornamo tuki Modus ry:n kahta digitaalisen markkinoinnin koulutuskokonaisuutta. Koulutusten tarkoituksena oli auttaa muotoilualan yrittäjiä huolehtimaan digitaalisen markkinoinnin haasteista.

Kursseilla opetettiin ammattimaista teoskuvausta, brändäystä ja markkinointia sosiaalisessa mediassa sekä perehdyttiin verkkokaupan alustoihin. Kaikki koulutukset järjestettin Tampereella. Tarkoituksena oli, että muotoilijat saisivat koulutusten myötä tukea oman liiketoimintansa kehittämiseen.

Koulutukset pidettiin keväällä 2019.

Lahti

Ornamo on mukana myös Lahdessa, jossa järjestettiin mediapaja. Mediapajan tulokset esiteltiin Lahti Design Weekin 2019 aikana. Mediapajassa Lahden ornamolaiset pääsivät oppimaan oman videomateriaalin tuottamista ja markkinoimaan osaamistaan liikkuvan kuvan kautta.

Mediapajan tavoitteena oli, että osallistuja pystyy jatkossa tuottamaan videomateriaalia itsenäisesti ja saavuttamaan sen avulla paikallista ja kansainvälistä tunnettuutta. Videoiden avulla osallistujat saavat aikaiseksi oman näköistä materiaalia eri tarkoituksiin, kuten lyhytvideoita sosiaaliseen mediaan.

Opastajina toimivat media- ja videoalan ammattilaiset.

Tekijöitä ja heidän töitään esiteltiin videoiden kautta tavalla, joka sopi Design Weekin kokonaisuuteen. Tavoitteena oli saavuttaa näkyvyyttä paikallisesti ja kansainvälisesti.

Ornamo tekee yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa:

Arctic Design Week

DAMY

Design Kuopio (Kuopion rouvasväen yhdistys)

DeSavo ry (Etelä-Savo)

Design on Tampere

Helsinki Design Week

Itä-Suomen muoto ry

Korutaideyhdistys

Ladec

Lahti Design Dash

Lapin muotoilijat ry

Materia ry

Muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Materia ry (Keski-Suomi)

Modus

Pohjois-Suomen muotoilijat Proto ry

Pirkanmaan muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Modus ry

Pro Puu ry

Proto ry

Seinäjoki Art & Design Week

SparkUp

Suomen muotoilusäätiö

Taito ry

Taideteollisuusyhdistys Konsti ry

Uuden muotoilun yhdistys UMY (Turku)

Visit Helsinki

 

Aiheeseen liittyvä sisältö

Tapahtuma

13.12. Pohjois-Suomen aluetoiminnan aamiainen

Ornamon Pohjois-Suomen aluetoiminnan aamiainen ja ARCTA-seminaari Tervetuloa verkostoitumaan ja ideoimaan Ornamon Pohjois-Suomen aluetoimintaa! Aika: keskiviikko 13.12.2017 klo 9–15. Paikka: Lapin…

Lue lisää
Koulutus

Apurahaklinikat Tampereella

Aika: lokakuu 2017 – toukokuu 2018 klo 17–19. Paikka: Modus ry:n toimisto, Näsilinnankatu 22 A 34 (6.krs), Tampere. Modus ry järjestää maksuttomia…

Lue lisää
Tapahtuma

23.3. Ornamon aluetoimintaa Turussa

Aika: 23.3. klo 14–16 Paikka: Cafe Art, Läntinen Rantakatu 5, Turku Tule tapaamaan kollegoita ja keskustelemaan muotoilualan alueellisesta kehittämisestä. Paikalla…

Lue lisää
Koulutus

Teoskuvauskurssi Tampereella

Modus ry järjestää yhdessä Tampereen taiteilijaseuran kanssa käytännön teoskuvauskurssin perjantaina 12. huhtikuuta klo 10–15 Taidekeskus Mältinrannassa (osoite: Kuninkaankatu 2). Kurssilla…

Lue lisää
Koulutus

Boostia verkkokauppaan -koulutus Tampereella

Takkuaako oma verkkokauppasi tai suunnitteletko vasta verkkokaupan perustamista? Kurssilla käymme läpiä yleistä asiaa verkkokaupan pyörittämisestä: Mitä tulee huomioida verkkokaupan rakentamisessa,…

Lue lisää
Koulutus

Moduksen somekurssi Tampereella

Moduksen somekurssi tarjoaa perustason neuvoja, joita jokainen voi lähteä pikku hiljaa toteuttamaan oman osaamisen myötä. Kurssi on Ornamon jäsenille ilmainen.…

Lue lisää
Artikkeli

Aluetoimintarahoitusta kolmelle ajankohtaiselle hankkeelle 

Ornamo tukee ja palvelee jäseniään eri puolilla Suomea. Jäsenet voivat järjestäytyä itse tai Ornamon alueyhteyshenkilöiden kautta, ja hakea rahoitusta eri alueiden jäseniä hyödyttävään toimintaan. Tänä vuonna aluetoimintarahoitukseen…

Lue lisää