On the Edge – Suomalaisen nykykeramiikan näyttely Rovaniemen taidemuseossa 12.6.–18.10.2020

Keramiikka tilassa -näyttely Designmuseolla vuonna 2015. Kuva: Rauno Träskelin

Kutsu Ornamon jäsenille

Ornamo kutsuu jäseniään osallistumaan ajankohtaisen suomalaisen nykykeramiikkataiteen näyttelyyn. Haku näyttelyyn avautuu 5.8.2019 ja se päättyy 29.11.2019. Näyttely järjestetään Rovaniemellä kesällä 2020 kansainvälisen International Academy of Ceramics (IAC) -järjestön kongressin yhteydessä. Kongressiin odotetaan ajalla 27.–31.7.2020 satoja keramiikan keskeisiä asiantuntijoita, taiteilijoita, kuraattoreita ja muita alan ammattilaisia ympäri maailmaa. Rovaniemellä järjestetään samanaikaisesti myös kansainvälinen, IAC:n jäsenten keramiikkataiteen näyttely ja lukuisia muita kansallisia nykykeramiikan näyttelyitä.

Ornamon tuottama näyttely noudattaa kongressin teemaa, joka on On the Edge – suomeksi Äärillä. Äärillä on paikka, tunne ja kriittinen positio. Teema viittaa Suomen sijaintiin Euroopan laidalla ja myös muihin maailman laidoilla sijaitseviin alueisiin. Teema katsoo maailmaa sekä sisältä ulos että ulkoa sisäänpäin.

On the Edge-teema rakentuu keskusteluille, joita käydään parhaillaan keramiikan kentällä taiteiljoiden, tutkijoiden ja muiden alan toimijoiden kesken. Teema rohkaisee keskusteluihin ja tulkintoihin, jotka puhuttelevat sekä nykykeramiikan, muotoilun ja taidekäsityön valtavirtaa että marginaaleja. Teema tarjoaa viitekehyksen, jonka puitteissa äärillä olemista tarkastellaan neljän osateeman kautta:

  1. Viestit tulevaisuudesta: Osateema kattaa keramiikan valmistuksen prosessit, materiaalilähtöisen tutkimuksen ja erityisesti uudet sekä nousevat käytännöt. Haastamme tarkastelemaan tapoja, joilla perinteiset taidot ja työtavat ruokkivat uusia innovaatioita ja toisaalta kuinka uudet teknologiset sovellukset sekä valmistusprosessit kehittävät perinteisiä menetelmiä.
  2. Sosiaalinen ja poliittinen todellisuus: Toivomme teosehdotuksia, jotka käsittelevät koko yhteiskuntaa tai yhteiskunnallisia toimijoita yhteisöistä yksilöihin. Kannustamme keskustelemaan sosiaalisista arvoista ja vastuista sekä erityisesti siitä, kuinka taide voi osaltaan tukea sosiaalista yhdenvertaisuutta.
  3. Paikallisuus ja materiaalisuus: Osateeman lähtökohtana on paikallisuuden vaikutus jokapäiväisiin käytäntöihimme. Paikallinen ympäristö, paikallishistoria, kulttuuri ja aineelliset resurssit asettavat toimintamme tiettyyn viitekehykseen. Niiden myötä nousee myös kysymys vastuullisuudesta. Toivomme teosehdotuksia, jotka käsittelevät erilaisia rajoituksia maailmanlaajuisesta tai paikallisesta näkökulmasta. Tavoitteena on käsitellä keramiikkaa ekologisena ja kestävänä materiaalina, joka voi edistää ja ylläpitää ympäristön hyvinvointia.
  4. Tekeminen ja hyvinvointi: Yksilön tai yhteisön hyvinvointi on sosiaalista, fyysistä ja henkistä. Kannustamme tarkastelemaan kriittisesti niitä tapoja, joilla taide ja taidekäsityö voivat tukea ihmisen hyvinvointia.

Näyttelyyn voi ehdottaa pääosin keraamisin menetelmin valmistettua teosta tai teoskokonaisuutta. Teoksen tai teosten tulee olla taiteilijan omistuksessa. Osanottaja voi tarjota korkeintaan 1-3 teosta. Valinnoissa painotetaan ajankohtaisia, vuoden 2015 jälkeen valmistuneita teoksia. Teosehdotus voi olla valmis teos tai luonnos teoksesta, joka valmistuu alkuvuodesta 2020.

Teokset arvioidaan digitaalisten kuvien perusteella, joten suosittelemme lähettämään tasokkaita teoskuvia. Kuvia näyttelyyn valituista teoksista voidaan käyttää näyttelyn ennakkomarkkinoinnissa ilman erillistä korvausta. Laajojen ja/tai suurikokoisten teosten ripustuksesta tekee lopullisen päätöksen Jury. Tarvittaessa voidaan esille laittaa vain osa teoksesta.

Näyttelyyn tulee esille noin 50 taiteilijan teokset. Näyttelyn käytössä ovat salit A3-A5 ja tilojen kokonaisneliömäärä on noin 240 m2. Tila on 3 metriä korkea. Teoksia on mahdollista kiinnittää seinille ja tarvittaessa kattoon.

Otathan tilan rajallisuuden huomioon teosehdotuksia jättäessäsi. Näyttelyyn voi tarjota myös ulkotilaan soveltuvaa teosta. Tässä tapauksessa tulee huomioida, ettei ulkotiloihin voida järjestää valvontaa, eikä ulkotilaan sijoitettua teosta ole mahdollista vakuuttaa.

Taiteilijoille tilitetään tekijänoikeudellinen näyttelykorvaus ja näyttelypalkkio. IAC:n käytäntöjen mukaisesti IAC:hen kuuluvat suomalaiset henkilöjäsenet osallistuvat näyttelyyn suoraan, mutta kaikki näyttelyyn osallistuvat teokset valitaan jurytyksen kautta. Jurytysmaksun suuruus on 20 €. Jurytysmaksun tulee olla suoritettu ennen hakuajan päättymistä. Ornamo toimii yhteystietojen välittäjänä mahdollisessa teosmyyntitilanteessa, joten taiteilija voi myydä teoksen näyttelystä omaan lukuunsa. Näyttelymyynneistä ei peritä provisiota.

Näyttelyhakemus täytetään sähköisesti. Hakukieli on juryn kokoonpanosta johtuen englanti. Haun yksityiskohdat ja juryn jäsenten nimet julkistetaan elokuussa 2019. Hakuaika on 5.8.–29.11.2019. Näyttely on esillä Rovaniemen taidemuseossa 12.6.-18.10.2020. Avajaiset ovat torstaina 11.6.2020.

Haun avautumisesta kerrotaan Ornamon kotisivuilla, viikkotiedotteessa ja muissa viestinnän kanavissa elokuun alussa.

Aiheeseen liittyvä sisältö