Lakimies vastaa: Palvelukonseptin suojaaminen

Kuva: Andres Umana / Unsplash

Sisustusarkkitehtitoimisto Z pohtii uudenlaisen palvelukonseptinsa suojaamisen vaihtoehtoja. Kyseessä on perinteinen sisustusarkkitehtipalvelu suomalaisille yrityksille ja kuluttajille, mutta palveluun sisältyy myös uusia lisäarvoa tuovia osia, kuten uusi asiakaspalvelumenetelmä sekä hahmottelutyökalu verkkosivuston yhteyteen. Kokonaisuus toteutetaan varsinkin verkkosivuston toteutuksen osalta alihankintana suunnittelutoimisto X:n toimesta. Mitä suojaelementtejä ja riskejä kannattaa tilanteessa huomioida?

Tavaramerkki

Palvelukonseptien tehokas suoja koostuu useista palasista; kokonaisuuden suojaaminen ei pääsääntöisesti ole mahdollista. Palveluiden osalta yleensä liikkeelle lähdetään tavaramerkin rekisteröimisestä, jolla suojataan palvelun yhteydessä esiin tuotava brändin ydin eli palvelun nimi, logo tai niiden yhdistelmä. Pian voimaanastuvan kotimaisen lakiuudistuksen myötä myös muussa kuin kuva- tai tekstimuodossa esitettävissä olevat tavaramerkit, kuten liikkuva kuva, voidaan suojata. Palveluun liittyvien tunnuksien osalta yksinoikeussuoja kannattaa käytännössä aina hankkia myös yrityksen nimelle ja kotisivun verkkotunnukselle. Nimet ja muut tunnukset ovat tärkeä osa brändiä, joten suojasuunnitteluun kannattaa panostaa.

Mallioikeus

Mallioikeudella voidaan suojata konseptiin liittyviä erilaisia ulkomuotoja tai vaihtoehtoisia ulkomuotoja. Rekisteröinnin edellytyksenä on, että malli on uusi ja yksilöllinen. Fyysisten esineiden ohella suojata voidaan myös aineettomia esineitä kuten verkkosivuston käyttöliittymän ulkoasu, erilaiset ikonit, kirjasintyypit tai myös logot.

Tekijänoikeus

Tekijänoikeus taas antaa suojaa erilaisille teksteille, av-materiaaleille ja graafisille luomuksille – jopa koodille tai tietokoneohjelmille. Tekijänoikeuden osalta tosin on syytä pitää mielessä, että esim. tuotemallien ja erilaisten havainnollistavien graafisten aineistojen osalta suojan edellyttämä ns. teoskynnys ei monestikaan ylity. Suojasuunnittelussa tekijänoikeuden voimassaoloon ei siis kannata automaattisesti tuudittautua. Tilannetta voi pyrkiä kartoittamaan asiantuntijan avustuksella.

Patentti ja hyödyllisyysmalli

Teknisiä ja uusia keksintöjä voidaan suojata patentilla ja hyödyllisyysmallilla. Patentin voi saada myös menetelmäkeksinnölle, mutta esimerkiksi asiakaspalvelumenetelmään tai liiketoimintaideaan suojamuodot eivät lähtökohtaisesti sovellu.

Jäljittely

Räikeimpiä jäljittelytapauksia vastaan voi pyrkiä suojautumaan vetoamalla sopimattomaan elinkeinomenettelyyn tai mahdollisesti rikoslakiin. Epäselvempien tilanteiden välttämiseksi kannattaa sopia kirjallisesti jo varhaisvaiheessa tarkat pelisäännöt erilaisten mahdollisten yhteistyökumppanien ja -kandidaattien kanssa muun muassa salassapitoon ja erilaisten aineistojen hyödyntämiseen liittyen. Jos jäljittelylle altis tieto ja aineisto pysyy riittävän hyvin salassa, on mahdollista välttää monia hankalia tulkintatilanteita esimerkiksi liittyen siihen, onko jäljittely ollut laitonta vai ei.

Usein alihankkija toteuttaa yksittäisiä osia, kuten visuaalisia aineistoja tai palvelun käyttöön liittyvän tietokoneohjelman. Näiden hyödyntämisestä on tärkeä muistaa sopia niin, että konseptin haltijalla on tarpeitaan vastaava käyttöoikeus.

 

 

Kysymykseen vastasi Ornamon lakimies Jussi Ilvonen. Lakimies vastaa -palstalla Ornamon lakimies käsittelee muotoilualan oikeudellisia kysymyksiä tapausesimerkkien kautta. Lähetä kysymys: jussi.ilvonen@ornamo.fi.

Ornamon lakimies palvelee jäsenasioissa maanantaisin ja torstaisin klo 9–17. Palvelu on Ornamon jäsenille maksuton. Katso täältä yhteystiedot ja poikkeusajat. 

Aiheeseen liittyvä sisältö

Artikkeli

Lakimies vastaa: Työpaikan vaihdos ja liikesalaisuudet

Muotoilija S on aikeissa vaihtaa työpaikkaa. S haluaa tietää, miten hänen nykyisen työnantajansa liikesalaisuudet tulee ottaa huomioon työsuhteen päätyttyäkin. Työsopimuksessa ei liikesalaisuuksista mainita mitään.…

Lue lisää
Artikkeli

Lakimies vastaa: Aineettomat oikeudet työsuhteessa

Ville Visuaalinen on saanut työtarjouksen keskisuuresta suomalaisyrityksestä muotoilijan tehtävään. Työhaastattelun jälkeen työnantaja on toimittanut Villelle työsopimuksen etukäteen tutustuttavaksi. Sopimuksessa ei kuitenkaan mainita mitään…

Lue lisää
Artikkeli

Lakimies vastaa: valitse oikea IPR-strategia

Minna ja Sakari ovat perustaneet pienen osakeyhtiön, joka tarjoaa sisustusarkkitehtuuri- ja kalustesuunnittelupalveluita. Yhtiöllä on erilaiset toiminnan perusasiat jo katsottu kuntoon…

Lue lisää
Palvelu

Palkansaajan tietopankki

Työelämässä on tärkeä tietää omat oikeudet ja velvollisuudet. Sopimusten, lakien ja palkkataulukoiden tunteminen antaa hyvät välineet neuvotteluille. Palkansaajan tietopankista löydät hyödyllistä…

Lue lisää
Palvelu

Henkilökohtaiset neuvontapalvelut

Ornamon asiantuntijoilta jäsenet saavat henkilökohtaista tukea, neuvontaa ja sparrausta mm. palkkakysymyksissä, rahoituksen hakemisessa ja yritystoiminnan kehittämisessä. Neuvontapalvelut Ornamon muotoilun asiantuntijalta,…

Lue lisää