Lakimies vastaa: Ylityö, lisätyö ja liukuva työaika

Kuva: Jeshoots / Unsplash

Palvelumuotoilija Paula tekee pitkää päivää suunnitteluprojektissa. Työtunnit eivät tahdo riittää ja kuukausien myötä ylitöiden määrä on vain kasvanut. Vuoden määräaikainen työsuhde on kaiken lisäksi päättymässä. Käytössä on liukuva työaika, työsopimuksessa tarkemmin eritellyllä tavalla. Paula haluaa tietää, millainen korvaus hänelle kuuluu ylimääräisestä tehdystä työstä.

Onko kyseessä ylityö vai lisätyö? Miltä osin sovitut työajat ylittävä työ on tehty esimiehen aloitteesta? Paulan kannattaa katsoa tarkkaan läpi työsopimuksen ehdot koskien työaikaa ja liukumaa. Mikäli työsuhteeseen sovelletaan jotakin työehtosopimusta, myös siinä voi olla laista poikkeavia määräyksiä työaikaan liittyen.

Ylityö

Työaikalain (1996/605) mukaan kyse on ylityöstä, kun ylityö tehdään työnantajan aloitteesta, työhön on saatu työntekijän suostumus – pääsääntöisesti kussakin tilanteessa erikseen – ja ns. säännöllinen työaika ylittyy.

Lain nojalla vuorokautinen säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia ja viikoittainen enintään 40 tuntia. Korvaus ylityöstä on lähtökohtaisesti 50 prosentilla korotettu palkka, pl. vuorokautisen ylityön osalta kahden ensimmäisen ylityötunnin jälkeen korvaus nousee 100 prosentilla korotetun palkan suuruiseksi.

Lisätyö

Ylityöstä tulee pitää erillään lisätyö: mikäli on sovittu, että työntekijän säännöllinen työaika on esim. kuusi tuntia vuorokaudessa, on tämän ylittävä vuorokautinen työaika lakisääteiseen maksimiin eli kahdeksaan tuntiin saakka lisätyötä, ja tämän jälkeen ylityötä. Korvaus lisätyöstä on lain mukaan vähintään sama palkka kuin säännöllisellä työajalla. Myös lisätyön tulee tapahtua työnantajan aloitteesta.

Liukuva työaika

Yli- ja lisätöistä on pidettävä erillään liukuvaan työaikaan kuuluvat säännöllisen työajan ylitykset; työntekijän omasta aloitteesta tapahtuva, enintään 3 tuntia vuorokaudessa säännöllisen työajan ylittävä työ on saldotuntien kerryttämistä.

Liukuvasta työajasta on syytä aina sopia kirjallisesti ja sovittaessa tulee lain mukaan sopia seuraavista asioista:

• kiinteä työaika eli päivittäinen aika, jolloin työpaikalla on oltava (esim. ma-pe klo 9–15 välillä),
• vuorokautinen liukuma, enintään 3 tuntia (esim. saa tulla töihin 8–9 välillä ja poistua klo 15–17)
• liukumasaldosta eli säännöllisten työaikojen enimmäisylityksistä ja alituksista (esim. +-30h),
• lepoaikojen sijoittamisesta

On hyvä samalla myös sopia tasoittumisjaksosta, joiden aikana kertyneet saldotunnit tulee käyttää vapaina. Mikäli työaikoihin liittyvä sopiminen on ollut epäselvää, suosittelen pyytämään lisätietoa tilanteesta aina ensi vaiheessa työantajalta ja tarpeen mukaan olemaan yhteydessä työpaikan luottamushenkilöön taikka juridiseen asiantuntijaan. Lisätietoa aiheesta saa myös esim. Työsuojeluhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.tyosuojelu.fi.

 

Kysymykseen vastasi Ornamon lakimies Jussi Ilvonen. Lakimies vastaa -palstalla Ornamon lakimies käsittelee muotoilualan oikeudellisia kysymyksiä tapausesimerkkien kautta. Lähetä kysymys: jussi.ilvonen@ornamo.fi.

Ornamon lakimies palvelee jäsenasioissa maanantaisin ja torstaisin klo 9–17. Palvelu on Ornamon jäsenille maksuton. Katso täältä yhteystiedot ja poikkeusajat. 

Aiheeseen liittyvä sisältö

Artikkeli

Lakimies vastaa: Aineettomat oikeudet työsuhteessa

Ville Visuaalinen on saanut työtarjouksen keskisuuresta suomalaisyrityksestä muotoilijan tehtävään. Työhaastattelun jälkeen työnantaja on toimittanut Villelle työsopimuksen etukäteen tutustuttavaksi. Sopimuksessa ei kuitenkaan mainita mitään…

Lue lisää
Artikkeli

Lakimies vastaa: Palvelukonseptin suojaaminen

Sisustusarkkitehtitoimisto Z pohtii uudenlaisen palvelukonseptinsa suojaamisen vaihtoehtoja. Kyseessä on perinteinen sisustusarkkitehtipalvelu suomalaisille yrityksille ja kuluttajille, mutta palveluun sisältyy myös uusia…

Lue lisää
Artikkeli

Lakimies vastaa: Työpaikan vaihdos ja liikesalaisuudet

Muotoilija S on aikeissa vaihtaa työpaikkaa. S haluaa tietää, miten hänen nykyisen työnantajansa liikesalaisuudet tulee ottaa huomioon työsuhteen päätyttyäkin. Työsopimuksessa ei liikesalaisuuksista mainita mitään.…

Lue lisää
Artikkeli

Lakimies vastaa: valitse oikea IPR-strategia

Minna ja Sakari ovat perustaneet pienen osakeyhtiön, joka tarjoaa sisustusarkkitehtuuri- ja kalustesuunnittelupalveluita. Yhtiöllä on erilaiset toiminnan perusasiat jo katsottu kuntoon…

Lue lisää