Muotoilualan Kiila-kuntoutus Ruissalon kylpylässä

Kuva: Ruissalon kylpylä

Ornamon jäsenillä on mahdollisuus osallistua Kelan kustantamalle Kiila-kuntoutuskursille (kurssi numero 76198). Kuntoutukseen osallistuminen edellyttää B-lausuntoa lääkäriltä.

Kuvaus

Kuntoutus toteutetaan Ruissalon kylpylässä viidessä eri osassa (1 päivän yksilöllinen tilannearviointi, 5 päivän ryhmäjakso ja kaksi 4 päivän ryhmäjaksoa sekä päätösjakso). Aikaa tähän kuluu vuodesta puoleentoista. Ensimmäinen tilannearviointi järjestetään touko-elokuussa 2019.

Kuntoutukseen kuuluu myös työpaikkakäynti, joka voidaan tarvittaessa järjestää etänä.

Osallistujat

Kohderyhmänä ovat alle 67-vuotiaat vakituisessa tai toistuvissa määräaikaisissa työsuhteissa työssä olevat henkilöt ja yrittäjät. Yleiset valintakriteerit ovat:

  • työkykyä heikentävä sairaus, jonka arvioidaan heikentävän työkykyä olennaisesti
  • kuntoutustarve on selvitetty työpaikalla tai työterveyshuollossa
  • työkyvyn ja työssä jaksamisen ongelmat ovat sidoksissa työhön
  • henkilö on itse todennut tarvitsevansa tukea ja on halukas tekemään muutoksia
  • kuntoutustarpeen taustalla ovat esim. muutokset työssä, työsuorituksen heikentyminen, kuormittuneisuuden kokemus, terveysongelmat, työssä pahenevat oireet ja poissaolot
  • kuntoutuksen tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn turvaaminen ja parantaminen

Kela valitsee kuntoutukseen 8 Ornamon jäsentä. Kuntoutuksen toteutuminen vaatii vähintään 6 osallistujaa.

Kustannukset

Kuntoutus on osallistujille maksuton. Ruissalossa on mahdollista yöpyä kahden hengen huoneessa (yhden hengen huoneesta lisämaksu). Kauempaa saapuvien on mahdollista majoittua jo edellisenä päivänä ja tähän voi saada Kelan yöpymiskorvauksen.

Kelasta on mahdollista saada kuntoutusrahaa, ellei kuntoutuksen ajalta saa palkkaa. Myös matkakorvausta on mahdolllista saada yli 25 euroa/suunta ylittävistä matkakustannuksista.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu toimittamalla Kelaan hakemuslomakkeet 31.3. mennessä. Hakemukset tulee lähettää suoraan Turun Kelaan:

Minna Rantanen
Kela, Turun toimisto
Eerikinkatu 26
20100 Turku

Tarvittavat lomakkeet (löytyvät myös Kelan nettisivuilta www.kela.fi/lomakkeet):