Palvelumuotoilua kouluille – opas opettajille julki Educa-messuilla

Lapset ja nuoret voivat muotoiluajattelun ja -prosessin avulla löytää itsestään uusia kykyjä, rohkeutta ja innostusta oman arkiympäristön ja elämän parantamiseen. Valokuva Tani Simberg, Designmuseon ja Ornamon Skidiakatemia-mediamuotoilukerho 2016

Uusi muotoilukasvatuksen opetusmateriaali Matka palvelumuotoiluun – Opas opettajalle julkaistaan Educa-messuilla perjantaina 27.1.2017. Sen avulla halutaan tarjota kouluille tukea monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen palvelumuotoilun menetelmin. Julkaisu on Kehittämiskeskus Opinkirjon ensimmäinen MOKKI-vihko.

Palvelumuotoilussa oppilaat siirtyvät käyttäjistä palveluntuottajien ja kehittäjien rooliin. He pääsevät itse kehittämään kouluympäristöä paremmin toimivaksi.

”Palvelumuotoilua voidaan soveltaa kouluun, jolloin oppilaat keksivät ratkaisuja vaikkapa välintuntikiusaamiseen tai maahanmuuttajien sopeuttamiseen. Ratkaisu tulee sisältä, ei ulkoa”, kertoo Ornamon projektipäällikkö Petra Ilonen.

”Muotoilukasvatuksessa herätetään oppilaiden omat keksijän aivot toimintaan”.

”Muotoilun hyödyntäminen koulussa on nyt kovassa nosteessa. Uusien opetussuunnitelmien myötä muotoilu sopii hienosti osaksi koulujen toimintaa ja opetussuunnitelman tavoitteita. Sen avulla voidaan kasvattaa aktiivisia, tiedostavia, yhteistyökykyisiä ja kekseliäitä tulevaisuuden tekijöitä”, kiteyttää Designmuseon museolehtori Hanna Kapanen.

Palvelumuotoilusta uusia metodeja opetukseen

Julkaisu pohjaa Designmuseon ja Ornamon kolmivuotiseen kehityshankkeeseen Muotoilukasvatus kouluihin 2015 – 2017, jota on tukenut Helsingin Kulttuurikeskus. Muotoilukasvatuksen opetuskokonaisuuksia on pilotoitu Muotoilun Skidiakatemia -iltapäiväkerhojen avulla. Hankkeen tavoitteena on tuoda muotoiluajattelu osaksi koulujen toimintaa ja tuottaa opettajille uusia metodeja opetukseen.

Opetuskokonaisuuden suunnittelua ja pilotointia on tehnyt ornamolainen strategiseen muotoiluun ja yhteissuunnitteluun erikoistunut muotoilija Laura Euro. Euron mielestä palvelumuotoilussa on olennaista empaattinen suunnittelu ja eri näkökulmien mukaan tuominen. Kaiken lähtökohta on ihmisten toiminnan ymmärtäminen. Opetuskokonaisuus hyödyntää lisäksi laajasti hankkeessa syntyneitä sisältöjä ja työkaluja, joiden suunnittelussa on ollut mukana muun muassa ornamolainen muotoilija Aino Kiviranta.

MOKKI1: Matka palvelumuotoiluun opas opettajalle julkaistaan Educa-messuilla 27. –28.1.2017. Käy hakemassa maksuton opas Opinkirjon osastolta.

Lataa MOKKI1: Matka palvelumuotoiluun -opas pdf-versiona

Aiheeseen liittyvä sisältö

Projekti

Muotoilukasvatus kouluihin – Muotoilun Skidiakatemia

Valtioneuvoston kansallisen Muotoile Suomi -ohjelman strategisissa tavoitteissa rohkaistaan muotoilukasvatuksen edistämiseen: ”Muotoiluopetus sisällytetään varhaiskasvatukseen ja jokaiselle koulutusasteelle, mikä kasvattaa muotoiluymmärrystä ja…

Lue lisää
Artikkeli

Muotoilukasvatus opettaa empatiaa

Muotoilukasvatuksen avulla voi kehittää koulussa esimerkiksi ruokailukokemusta ja välituntien toimintaa, tai keksiä ratkaisuja koulukiusaamiseen. Ornamon ja Designmuseon muotoilun Skidiakatemiassa ja…

Lue lisää
Blogi

Kohti empaattisempaa tulevaisuutta

Muotoilukasvatus on otettu mukaan perusopetuksen opetussuunnitelmaan osana kuvataiteita ja käsityötä. Mielestäni asian voisi saman tien kääntää oikein päin, eli antaa…

Lue lisää