Työmarkkinatutkimus 2020 tiiviisti: Muotoilijoiden palkkataso on nousussa mutta se saisi olla korkeampi

Ornamon työmarkkinatutkimus on vuosittain tehtävä työelämän kysely Ornamon jäsenkunnalle. Vastaajakunnan työmarkkina-asema, suunnittelun ala ja ikärakenne, tulevaisuudennäkymät, palkkaus ja esimerkiksi työviikon pituus sekä työhyvinvoinnin kysymykset kertovat muotoilijan ammatista ja työn tekemisen kulttuurista. Kysely suoritettiin tammi–helmikuussa 2020, joten koronakevät on muuttanut tilannetta huomattavasti ja lomautuksia ja irtisanomisia on jouduttu toteuttamaan myös muotoilijoiden työpaikoilla.

 

Muotoilijan profiili

Ornamon työmarkkinatutkimuksen keskeiset havainnot

 

  • Bruttokuukausipalkkojen mediaani 3400 €. Muotoilualan kuukausipalkat edustavat Suomessa alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden palkansaajien keskiansiotasoa.
  • Muotoilijat tyytymättömiä ansiotasoonsa.Täysin tyytyväisiä palkkaansa oli 40 prosenttia vuonna 2020. Kuitenkin 59 prosenttia oli sitä mieltä, että palkka on liian pieni suhteessa työtehtäviin. Suuri osa vastanneista ei pidä myöskään palkkausjärjestelmiä erityisen kannustavana.
  • Palkkataso loivassa nosteessa. Edellisestä vuodesta keskipalkat nousivat noin 100 euroilla. Myös Tilastokeskuksen palkkarakennetilastojen muotoilualan keskipalkat ovat nousseet viime vuosina.
Muotoilualan palkansaajien toteutuneen työviikon pituus 2019, prosenttia vastanneista.
  • Muotoilualalla tehdään pitkää viikkoa. Ornamon kyselyyn vastanneiden työviikko on keskimäärin hieman pidempi kuin suomalaisilla palkansaajilla. Yli 40 % vastaajista tekisi vähemmän työtä kuin nykyisin.
  • Työviikon pituus vaihtelee. Erot työviikon toteutuneessa pituudessa ovat muotoilualalla suuria, koska 36 prosenttia työskenteli vähintään 40 tuntia viikossa. Ihanteellisen työviikon pituus olisi kyselyyn vastanneiden mielestä 37 tuntia, jos asiaa mitataan mediaanilukuna. Keskiarvolla mitattu ihanteellisen työviikon pituus jäisi 34,2 tuntiin.

 

  • Muotoilualan työt löytyvät usein suhteilla. Suurin osa vastaajista 36% oli löytänyt työpaikkansa suhteiden kautta. Myös verkon työnhakuportaalit ja sosiaalinen media ovat muotoilijoille tärkeitä.
  • Sivutoimet ovat muotoilualalla yleisiä. 31% palkansaajista työskenteli toissijaisesti toisen työnantajan palveluksessa, itsenäisenä yrittäjänä tai freelancerina.
  • Luottamus työelämään vahva vielä alkuvuodesta. 80 prosenttia näki tammi–helmikuussa 2020 varmuutensa työstään vakaaksi tai melko vakaaksi. Noin 70 prosenttia uskoi, että omaa ammattia ja ja työkokemusta vastaavan työn saanti on helppoa työttömyyden kohdatessa.

Lue koko raportti täältä.