Työskenteletkö perheyrityksessä? Tämä lakimuutos sinun tulee tietää

Muotoilualan perheyrityksissä täytyy heinäkuun alusta lähtien vaihtaa työntekijöiden työttömyyskassaa, mikäli tietyt ehdot täyttyvät. Lakimuutos asiassa astuu voimaan heinäkuun alussa.

Jatkossa perheyrityksessä työskentelevä perheenjäsen katsotaan työttömyysturvassa palkansaajaksi, jos hänellä ei ole omistusosuutta tai määräysvaltaa yrityksestä. Tämä tarkoittaa sitä, että myös työttömyyskassan jäsenyys tulee vaihtaa yrittäjäkassasta palkansaajakassaan.

Muutos ei koske henkilöitä, joilla on minkäänlainen omistusosuus tai määräysvalta perheen yrityksestä. Muutoksen ulkopuolelle jäävät myös henkilöt, jotka työskentelevät perheen omistamassa toiminimessä.

Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO suosittelee, että muutoksen piiriin kuuluvat työntekijät tekevät vaihdoksen heti heinäkuun alussa. Jos työskentely perheyrityksessä alkaa vasta nyt, yrittäjäkassaan ei enää kannata liittyä, ellei tarkoituksena ole hankkia osuutta perheyrityksestä tai siirtyä muutoin yritystoimintaan.

Nopea siirtymä säilyttää myös työntekijän jo täyttyneen työssäoloehdon. Työntekijä voi tuoda yrittäjäkassassa täyttyneen työssäoloehdon niin kutsutun jälkisuojan perusteella mukanaan palkansaajakassaan, jos hän liittyy entisestä kassasta toiseen kuukauden sisällä. Sen sijaan osittain täyttynyttä työssäoloehtoa ei voi tuoda mukanaan, koska työssäoloehtoa koskevat vaatimukset ovat samat kuin muillakin palkansaajilla. Lakimuutoksen jälkeen työssäoloehto ei enää kerry väärässä kassassa, joten vaihto toiseen kassaan kannattaa tehdä välittömästi.

Jatkossa yrittäjän perheenjäsenen työssäoloehto palkansaajana täyttyy, kun hän on ollut palkansaajakassan jäsenenä ei-omistavassa asemassa vähintään 12 kuukautta ja kerryttänyt tuona aikana työssäoloehtoa vähintään 52 kalenteriviikkoa. Yrittäjän perheenjäsenen työssäoloehtoa ei voi yhdistää yrittäjänä kertyneeseen työssäoloehtoon eikä muuhun palkansaajana kerrytettyyn työssäoloehtoon.

Kertaus:

Vaihda työttömyyskassaa

  • Olet perheyrityksessä työskentelevä perheenjäsen, eikä sinulla ole yrityksessä omistusosuutta tai määräysvaltaa.
  • Toimi nopeasti, jos olet jo ennättänyt saavuttaa työssäoloehdon yrittäjäkassan puolella. Saat siirrettyä työssäoloehdon palkansaajakassaan, mikäli teet vaihdoksen kuukauden kuluttua eroamisesta. Tee muutos siis heti heinäkuun alussa.

Älä vaihda työttömyyskassaa

  • Olet perheyrityksessä työskentelevä perheenjäsen ja sinulla on yrityksessä omistusosuus tai määräysvalta. Voit jatkaa yrittäjäkassassa.
  • Työskentelet perheen omistamassa toiminimessä.
  • Työskentelysi perheyrityksessä alkaa vasta nyt.  Aikataulullisesti on viisasta odottaa heinäkuun alkuun, jolloin muutos tulee voimaan.

 

Teksti: Jenna Heino