IPR-strategia tuo kilpailuetua

Voisiko aineeton omaisuutesi tuottaa elinkaarensa aikana enemmän tuloja, jos se olisi suojattu oikein, kysyy Ornamon lakimies Iiris Adenius.

Immateriaalioikeuksilla, tai IPR:llä (intellectual property right), tarkoitetaan oikeuksia aineettomaan omaisuuteen – sellaisia oikeuksia kuin oikeutta teokseen, malliin, tavaramerkkiin, patenttiin tai toiminimeen. Immateriaalioikeuksiin kuuluvat teollisoikeudet ja tekijänoikeudet.

Immateriaalioikeuksien tarkoituksena on kannustaa ja palkita luovan työn tuloksia. Sillä saadaan konkreettisesti aikaan tiettyjä oikeuksia, joita muilla ei ole. Aineettomien oikeuksien suojaaminen on tärkeää, sillä ilman suojaamista kilpailijat pääsevät hyötymään työn tuloksista, eikä tuotekehityksestä saada sille kuuluvaa korvausta.

Immateriaalioikeuksien tarkoituksena on kannustaa ja palkita luovan työn tuloksia.

IPR-strategian luominen on kannattavuuskysymys

Muotoilijan tulisi kiinnittää IPR-strategian rakentamiseen erityistä huomiota, sillä muotoilijan liiketoiminta perustuu tyypillisesti nimenomaan aineettomiin oikeuksiin. IPR-strategia tarkoittaakin sitä, että aineettoman omaisuuden luomisen lisäksi mietitään alusta saakka myös erilaisia kaupallistamismahdollisuuksia.

Muotoilulla ja muulla aineettomalla omaisuudella on vahva yhteys yrityksen kannattavuuteen. Euroopan unionin teollisuusoikeuksien viraston lokakuussa 2016 tekemän tutkimuksen mukaan IPR-intensiiviset alat tuottavat enemmän, maksavat korkeampia palkkoja ja selviytyvät paremmin huonossa taloustilanteessa. Tutkimuksen mukaan muotoilua ja mallisuojaa hyödyntävien yritysten nettovienti oli kasvanut voimakkaimmin ja nettoviennin osuus Euroopan unionin laajuisesti oli yli 243 miljoonaa euroa, mikä on yksi korkeimpia lukuja kaikkien teollisuuden alojen välillä.

IPR-strategian luominen on aina kannattavuuskysymys. Aineettoman omaisuuden suojaamiseen ei kannata käyttää kymmeniä tuhansia euroja, jos odotettu tuotto on vain muutamia tuhansia. Toisaalta kannattaa kysyä itseltään, voisiko aineeton omaisuus tuottaa sen elinkaaren aikana enemmän tuloja, jos omaisuus olisi suojattu oikein?

Kannattaa kysyä itseltään, voisiko aineeton omaisuus tuottaa sen elinkaaren aikana enemmän tuloja, jos omaisuus olisi suojattu oikein?

Tunnista, suojaa, hallinnoi

IPR-strategia voidaan jakaa kolmeen osuuteen: tunnista, suojaa ja hallinnoi.

  1. On olennaisinta tunnistaa yrityksen olemassa oleva tai potentiaalinen aineeton omaisuus, joka luo aitoa lisäarvoa asiakkaalle tai asiakkaan asiakkaalle. Tunnistamisessa tärkeintä on hahmottaa aineettoman omaisuuden käyttötarkoitus.
  2. Aineettoman oikeuden suojaamisessa taas on tärkeää tuntea erilaiset suojaamisen muodot. Suojaamisen muotoja ovat esimerkiksi mallisuoja, tavaramerkki, patentti ja tekijänoikeudellinen suoja. Aineettomien oikeuksien suojaaminen tulee huomioida myös kaikissa muotoilijan sopimuksissa.
  3. Hallinnoinnilla tarkoitetaan aineettoman omaisuuden kaupallistamista kannattavalla tavalla, sillä aineeton omaisuus ei itsessään välttämättä vielä tuota mitään. Hallinnoiminen tarkoittaa myös omien oikeuksien valvontaa ja tarvittaessa väärinkäytöksiin puuttumista.

Aiheeseen liittyvä sisältö

Tapahtuma

Kansainväliset sopimukset -koulutus

Aika: 16.2. klo 15–17 Paikka: Helsingin yliopiston tilat, ECONOMICUM seminaarihuone 3–4, Arkadiankatu 7 Onko toimintasi kansainvälistä? Tai suunnitteletko liiketoimintasi kasvattamista…

Lue lisää
Teema

Aineetonta arvoa muotoilusta

Aineeton arvonluonti on taloudelle ja liiketoiminnalle yhä merkittävämpää suhteessa hiipuvaan aineelliseen arvonluontiin. Aineettomia oikeuksia tuottavana toimialana muotoilu on aineettoman arvonluonnin…

Lue lisää
Teema

Kannattava yrittäjyys

Koko muotoilualan liikevaihto oli noin 10,7 miljardia vuonna 2016. Muotoilua tarjoavien palveluyritysten, muotoilutuotteita valmistavan teollisuuden sekä taideteosten luonnin lisäksi luvussa…

Lue lisää
Blogi

Materiasta aineettomuuteen – ja takaisin

Ornamon asiantuntija Asta Boman-Björkell pohtii muotoilun ja materian tulevaisuutta. Siirrymmekö omistamaan vain rakkaimmat superesineemme ja vuokraamaan tai 3D-printtaamaan muut? Muotoiluosaaminen…

Lue lisää