Kohti empaattisempaa tulevaisuutta

Muotoilukasvatus on otettu mukaan perusopetuksen opetussuunnitelmaan osana kuvataiteita ja käsityötä. Mielestäni asian voisi saman tien kääntää oikein päin, eli antaa oppiaineen nimeksi muotoilukasvatus, jonka osana ovat taide ja käsityö. Muotoilu sisältää molemmat, mutta on käsitteenä paljon laajempi.

Muotoilukasvatuksessa oppilaat perehdytetään ympäristömyönteiseen ajattelutapaan ja samalla herätetään heidän omat ”keksijän aivonsa” toimintaan. Nyky-yhteiskunnassa perinteistä esinemuotoilua tärkeämmäksi nousee palvelumuotoilu, jolla voidaan vaikuttaa toimintoihin ympäristössä. Palvelumuotoilua voidaan soveltaa itse kouluun, jolloin oppilaat keksivät ratkaisuja vaikkapa välituntikiusaamiseen tai maahanmuuttajien sopeuttamiseen. Ratkaisu tulee sisältä, ei ulkoa.

Muotoilukasvatuksen keskiössä on ongelmanratkaisu, mutta pedagogisesti tärkeää on tiimityön opettaminen lapsille. Vuorovaikutustaidoissa suomalaisilla on edelleen paljon opittavaa. Verkossa osataan olla sosiaalisia, mutta jonossa tuupitaan eikä osata avata suuta. Ei olla empaattisia. Toisen asemaan asettuminen on muotoilumenetelmien ydintä. Peruskoulussa on pitkä perinne tukioppilastoiminnasta, jolla edistetään hyvien ihmissuhteiden syntyä, kouluviihtyvyyttä ja yhteisvastuuta. Muotoilukasvatuksella voidaan tähdätä samoihin tavoitteisiin.

Kun kysyn lapsilta mitä muotoilu on, olen saanut vastakysymyksen: tarkoitatko sä designia? Se on myös paljon coolimpaa kuin mitä heidän retro-vanhempansa harrastavat, siis käsitöitä. Oppilaita kiinnostaa sekä kotona että koulussa virtuaalimaailmat, pelit, robotit, avaruus ja 3D-printtaus. Eräs tekstiilitaiteilija-opettaja ihmetteli minulle ääneen opetusalan Educa-messuilla, että miksi ne oppilaat eivät enää kiinnostu käsityöstä? No, olisiko vikaa opetusmenetelmissä? Pitäisikö taiteilijan päivittää omaa osaamistaan? Pallo on nyt opettajien omissa käsissä.

Muotoilukasvatus on rantautunut Suomeen 2000-luvun alussa ja sitä ovat toteuttaneet mm. Designmuseo, Ornamo, Taiteen edistämiskeskus ja Suomen muotoilukasvatusseura SuoMu. Ornamon ja Designmuseon käynnissä oleva Muotoilukasvatus kouluihin -hanke luo verkoston alan ammattilaisille ja kerää muotoilukasvatusaineistoa peruskoulun opettajien käyttöön.

Muotoilukasvatuksen tavoitteena on tuoda muotoilun menetelmät osaksi muita oppiaineita. Käytännössä opetuksen toteutuminen on kuitenkin täysin opettajan omasta kiinnostuksesta riippuvainen. Näen muotoilijoille tässä pelkästään mahdollisuuksia. Omien pedagogisten valmiuksien ja muotoilumenetelmien päivittäminen kannattaa etenkin silloin kun on tarvetta laajentaa omia työmahdollisuuksiaan. Mikä sen mielenkiintoisempaa kasvatusalustaa ovat kuin tulevaisuuden kuluttajat, lapset – levitetään siis ilosanomaa eteenpäin!

Petra Ilonen on muotoilun projektipäällikkö Teollisuustaiteen Liitto Ornamossa. 

Aiheeseen liittyvä sisältö

Projekti

Muotoilukasvatus kouluihin – Muotoilun Skidiakatemia

Valtioneuvoston kansallisen Muotoile Suomi -ohjelman strategisissa tavoitteissa rohkaistaan muotoilukasvatuksen edistämiseen: ”Muotoiluopetus sisällytetään varhaiskasvatukseen ja jokaiselle koulutusasteelle, mikä kasvattaa muotoiluymmärrystä ja…

Lue lisää
Artikkeli

Skidiakatemian opettajat esittäytyvät

Teollinen muotoilija Aino Kiviranta ”Muotoilijoilla on iso rooli yhteisen ympäristömme suunnittelussa. Alati monimutkaistuvassa maailmassa tarvitaan monipuolisia ja ihmisläheisiä tapoja löytää…

Lue lisää