Muotoilukasvatuksen opetusmateriaaleja

OPI Suomalainen muoto
OPI Suomalainen muoto on Designmuseon kokoelmiin perustuva, 7.-9. luokille ja lukioille suunnattu oppimateriaali, jossa pohditaan muotoilua moniaineisesti eri näkökulmista.
http://suomalainenmuoto.fi/opetus/

Esa ja esineet
Esa ja esineet on esi- ja alkuopetuksen käyttöön suunniteltu verkko-oppimateriaali, johon liittyy Designmuseosta lainattava esinepaketti. OBS! Materialet finns också på svenska!
http://esajaesineet.fi/

Suomen muotoilukasvatusseura SuoMu
SuoMu tuottaa opetus- ja tapahtumasisältöjä sekä tekee yhteistyötä opetus- ja kulttuurialan toimijoiden kanssa. Sivuilta saat tietoa muotoilukasvatuksesta sekä pääset tutustumaan Suomen muotoilukasvatusseura ry:n Liikkuva Linna ja Mutku –muotoilukasvatushankkeisiin ja opetusmateriaaleihin.
http://www.muotoilukasvatus.info/

Teollisen muotoilun arkisto FIDAn muotoilukasvatuksen opetusmateriaalit
Opetusmateriaali on suunnattu peruskoulujen opettajille hyödynnettäväksi erityisesti kuvataiteen oppitunneilla, mutta sitä voidaan käyttää myös esimerkiksi käsityön ja ympäristöopin tunneilla sekä kuvataidekerhoissa ja muissa vastaavissa opetuksellisissa tilanteissa.
http://www.elka.fi/fida/index.php?id=172

Kirjallisuutta

Muotoiloa! -opettajan opas muotoilukasvatukseen
http://www.opinkirjo.fi/easydata/customers/opinkirjo/files/materiaalit/muotoiloa.pdf
© Kerhokeskus – koulutyön tuki ry

MUTKU open opas muotoilukasvatukseen
http://www.muotoilukasvatus.info/wp-content/uploads/2015/06/MUTKU_Open_opas.pdf
© Suomen muotoilukasvatusseura SuoMu, Designmuseo, Taiteen edistämiskeskus