Opiskelijat

Ornamon opiskelijat

Ornamo on muotoilijoiden oma järjestö. Jäsenemme ovat muotoilun opiskelijoita ja korkeakoulutettuja ammattilaisia, jotka työskentelevät muotoilun monipuolisella kentällä. Ornamon jäseneksi kannattaa liittyä jo opiskeluaikana: Ornamon jäsenenä saat tukea ja neuvoja työurasi alkuun sekä tietoa alan työmahdollisuuksista. Ornamolaisena pääset mukaan ainutlaatuiseen muotoilun ammattilaisten yhteisöön ja luot kontakteja ja verkostoja työelämään jo opiskeluaikanasi.

Ornamon opiskelijajäsenenä saat hyödyntää lähes kaikkia Ornamon jäsenetuja ja –palveluita.*

Ornamon opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki muotoilua tai taideteollista taidetta kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa opiskelevat. Opiskelijajäsenyys kustantaa 50 euroa vuodessa.

Tutustu Ornamon jäsenyyteen ja hae mukaan! 

 

*Teosmyyntinäyttelyyn osallistumista lukuun ottamatta. 

Varmista ansiosidonnaisen työttömyysturvasi jo opiskeluaikana. Voit liittyä KOKO-kassan jäseneksi opiskeluaikana, kunhan olet liittymishetkellä palkkatyössä. Voit liittyä jäseneksi vaikka ensimmäisten kesätöiden alkaessa.

Työttömyyskassan jäsenenä sinulla on valmistuttuasi mahdollisuus saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, jos jäät työttömäksi ja täytät työssäoloehdon. Työssäoloehtoa kannattaa alkaa kerryttää jo opiskeluaikana.

  • Työssäoloehto on 26 viikkoa työtä (vähintään 18 tuntia/viikko), viimeksi kuluneiden 28 kuukauden aikana.
  • Opiskeluaika pidentää 28 kuukauden tarkastelujaksoa jopa seitsemällä vuodella. Tämä tarkoittaa, että voit koko opiskeluajan kartuttaa työssäoloehtoa.
  • Työn voi siis kerätä pätkissä, eikä sitä tarvitse tehdä yhteen putkeen.
  • Työn ei tarvitse olla oman alan työtä.

Ornamon jäsenet voivat liittyä KOKO-kassaan (Korkeasti koulutettujen ylempien toimihenkilöiden työttömyyskassaan) Ornamon kautta. Jäsenmaksu vuonna 2021 on 66 euroa. Voit liittyä KOKO-kassaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: office@ornamo.fi.

Korkeakouluopiskelijat ja vastavalmistuneet voivat hakea Opetushallituksen kautta ulkomaille harjoitteluun kaksi kertaa vuodessa. Paikkaan valittu hakija saa Opetushallituksen apurahan. Apurahoja ei myönnetä itse hankittuihin harjoittelupaikkoihin. Lisätietoa täällä.

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ulkomailla tarjoavat vuosittain useita harjoittelupaikkoja, joita haetaan myös ensisijaisesti Opetushallituksen (entinen CIMO) tai Svenska Kulturfondenin kautta.

Jos hakijalla on muita mahdollisuuksia rahoittaa harjoittelu (esim. ERASMUS-tuki, oma oppilaitos), harjoittelumahdollisuuksia voi tiedustella suoraan kyseisestä instituutista. Lue lisää instituuttien sivuilta.

Ornamon muotoilun asiantuntija Petra Ilosen vinkit hyvään portfolioon. 

Mihin kiinnität ensimmäisenä huomiota portfoliossa?

Portfolion kansikuvaan sekä visuaaliseen yleisilmeeseen. Kuvien pitää herättää kiinnostus sisällön lukemiseen.

Kuinka monta sivua on sopiva pituus portfoliolle?

15–20 sivua on mielestäni hyvä pituus, kun puhutaan perinteisestä, esimerkiksi PDF-muodossa olevasta tiedostosta. Mitä pitempi portfolio, sen helpommin lukijan pitää löytää sieltä etsimänsä tieto – etenkin pitemmässä portfoliossa kannattaakin tehdä alkuun sisällysluettelo, jota selaamalla lukija pääsee jo sisältöön kiinni. Sähköisiin portfolioihin on olemassa erilaisia valmiita alustoja. Myös kotisivut voivat toimia portfoliona.

Voiko portfolioon laittaa työnäytteitä, joita on tehnyt työpaikalla?

Kyllä voi ja pitääkin, mutta pyydä aina lupa käyttää materiaalia omassa portfoliossasi. Töihin voi liittyä salassapitoa vaativaa materiaalia. Työpaikalla tehdyistä työnäytteistä pitää tuoda kirjallisesti esiin, mikä on oma osuus kyseisessä työssä. Juuri se kiinnostaa lukijaa.

Miten portfoliolla voi erottua joukosta?

Visuaalisesti ja sisällöllisesti selkeä portfolio erottuu joukosta. Turha kikkailu tai liian vaikeaselkoinen fontti voi olla häiritsevää. Mieti, sopiiko sinulle myös video- tai multimediaportfolio? Videolla saa omaa persoonallisuutta esiin etenkin jos haetaan sosiaalisuutta tai asiakaspalvelua vaativaa työtä. Videon pitää olla lyhyt ja ytimekäs ja se voi olla linkkinä sähköisessä portfoliossa.

Kannattaako portfolio tehdä jo opiskelujen alkuvaiheessa, vaikka ei olisi vielä paljon työnäytteitä?

Opiskeluajan töistä kannattaa tehdä oma portfolionsa ja varsinaisista töistä omansa. Aloita materiaalin taltioiminen heti, niin seuraat samalla omaa kehitystäsi ja voit valita aina parhaat työt portfolioon. Portfoliota kannattaa muokata käyttötarkoituksen mukaan. Uusimmat työt kiinnostavat vastaanottajaa eniten, eli portfolion ja ansioluettelon tulisi esitellä osaamista tästä päivästä taaksepäin, jotta lukija pääsee heti kiinni nykypäivään.

Pitääkö portfolion lisäksi tehdä CV, vaikka perustiedot löytyisivät portfoliosta?

Ansioluettelo kannattaa olla mukana joko portfoliossa omana sivunaan tai erillisenä tiedostona, jotta siitä hahmottaa helposti opinto- ja työhistorian. Lisää siihen myös henkilökuva.

Onko portfoliolle olemassa jotain tiettyä suosituskokoa (A4/A3 tms.) vai voiko portfolio olla esimerkiksi neliön mallinen?

Mieluiten A4 tai A3 vaakana tai pystynä, jotta vastaanottaja voi tarvittaessa tulostaa (ja pienentää suhteessa) sen A4-paperille. Ei siis kannata tehdä vastaanottajalle vaikeaksi sovittaa sitä arkille. A3-koossa kannattaa olla riittävän iso fontti.

Kumpi on parempi, printattava PDF-tiedosto vai sähköinen portfolio?

Tilanteen mukaan: kannattaa tehdä sekä korkearesoluutioinen versio, joka tulostuu hyvännäköisenä, että sähköinen matalalla resoluutiolla, niin se ei lähettäessä tuki vastaanottajan sähköpostia. Muista, että aina, kun jaat omia työnäytteitäsi, niiden sisältö tulee vastaanottajalle julki. Käytä portfoliossasi copyright-merkkiä nimesi ja päivämäärän yhteydessä esimerkiksi portfolion viimeisellä sivulla. Se muistuttaa vastaanottajalle, että sinä omistat ideat, vaikka niitä ei olisi muuten suojattu. Portfolioon voi lisätä myös sähköisen vesileiman, jos se sisältää arkaluontoista aineistoa.

Ornamolla on kaksi vuosittaista myyntitapahtumaa: Design Joulu ja Teosmyynti. Opiskelijajäsen saa osallistua Ornamon Design Jouluun, mutta ei Teosmyyntiin. Teosmyyntiin voivat osallistua ainoastaan Ornamon varsinaiset jäsenet.

Täydennyskoulutus ei oikeuta opiskelijajäsenyyteen. Myöskään jatko-opiskelijat (lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa suorittavat) eivät voi olla opiskelijajäseniä, vaan he maksavat Ornamon varsintaista jäsenmaksua.

Jos sen sijaan olet suorittanut alemman korkeakoulututkinnon ja palaat korkeakouluun suorittamaan maisterin tutkintoa, voit muuttua opiskelijajäseneksi.

Aiheeseen liittyvä sisältö

Tutkimus

Harjoittelubarometri 2018

Korkeakouluharjoittelu on muotoilun opiskelijoille tärkeä väylä työelämään. Opiskelijat kaipaavat kuitenkin korkeakouluilta enemmän tukea harjoittelupaikan haussa, selviää Ornamon harjoittelubarometristä. Yli 90…

Lue lisää
Artikkeli

Ota korkeakouluharjoittelusta kaikki irti!

Hyödynnä harjoittelun tuomat mahdollisuudet verkostoitua ja kehittää osaamistasi. Hae rohkeasti sinua kiinnostaviin paikkoihin Harjoittelupaikan haussa kannattaa olla hyvissä ajoin liikenteessä.…

Lue lisää
Artikkeli

12 vinkkiä nuorelle yrittäjälle

Nuoren yrittäjän menestyminen ei ole pelkkää sattumaa. Helsinkiläisiä pienyrittäjiä edustavan Design Districtin toiminnanjohtaja Minna Särelä jakaa neuvonsa nuorille yrittäjille.  …

Lue lisää