Ornamo-säätiö

Ornamo-säätiö on perustettu vuonna 1994. Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Ornamo ry:n jäsenten työtä suomalaisen lähiympäristön suunnittelun, taidekäsityön, teollisen muotoilun, sisustusarkkitehtuurin, vaatetussuunnittelun ja tekstiilitaiteen kentässä ja tehdä niiden saavutukset laajalti tunnetuksi.

Vuonna 2018 apurahojen teemana on vastuullisuus. Jaettavien apurahojen tavoitteena on tukea ja tuoda esiin muotoilijoiden ja taiteilijoiden panos osana vastuullista yhteiskuntaa.

Ornamo-säätiön tarkoituksena on tukea maamme taideteollisten ja teollisten tuotteiden sekä ihmisen lähiympäristön suunnittelua ja edistää toimia suomalaisen taidekäsityön, teollisen muotoilun, sisustusarkkitehtuurin, vaatetussuunnittelun ja tekstiilitaiteen korkean tason vaalimiseksi valtakunnallisesti ja tunnetuksi tekemiseksi kansainvälisesti.

Ornamo-säätiön omistukseen kuuluu useita merkittäviä muotoilualan rahastoja ja testamentteja, joiden tuotosta säätiö jakaa vuosittain apurahoja ja tunnustuspalkintoja muotoilijoille, suunnittelijoille ja taiteilijoille. Säätiö ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja voidakseen toimia tarkoituksensa mukaisesti. Ornamo-säätiö on perustettu vuonna 1994.

Varainhoito

Ornamo-säätiön varojen sijoitustoiminnan lähtökohtana on omaisuuden reaaliarvon säilyminen ja vastuullinen sijoittaminen. Säätiön tehtävänä on huolehtia hallussaan olevista varoista tuottavalla sijoitustoiminnalla. Säätiön sijoituskohteita ovat suorat pörssiosakesijoitukset, korkosijoitukset sekä muut tavanomaiset sijoitusinstrumentit.

Säätiön varoja hoitaa Front Capital Oy.

Hallitus

Säätiötä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kuusi henkilöä, jotka Ornamo ry nimeää. Hallituksen jäsenistä vähintään kahden on oltava  Ornamo ry:n jäsenistön ulkopuolisia henkilöitä, joilla on rahoitusalan, lainsäädännön tai elinkeinoelämän asiantuntemusta. Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan vuosikokouksessa.

Ornamo-säätiön hallitus  2018

Liina Blom, puheenjohtaja
Miia Kallio, varapuheenjohtaja
Olli Happonen
Mika Karkulahti
Reijo Markku
Jari Puhakka

Asiamies: Jussi Ilvonen +358 43 2112 723 saatio(at)ornamo.fi

Lisätietoja Ornamo-säätiöstä ja apurahoista löydät tästä.