Ornamon tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Teollistaiteen Liitto Ornamo ry

(jäljempänä ”Ornamo”)
Annankatu 16 b 35-36
00120 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sari Vesanen

sari.vesanen(at)ornamo.fi

Rekisterin nimi

Ornamon jäsen- henkilöstö ja sidosryhmärekisteri

Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 § mukaisena perusteena on jäsensuhde, työsuhde, yhteistyösuhde, jäsenen, työntekijän tai yhteistyökumppanin suostumus, jäsenen tai yhteistyökumppanin Ornamolle antama toimeksianto tai Ornamon ja jäsenen, työntekijän tai yhteistyökumppanin välisistä sopimuksista, säännöistä sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Käyttötarkoitukset sisältävät muun muassa seuraavat tilanteet:

– Jäsenen, työntekijän tai yhteistyökumppanin tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta.

– Jäsen-, työ- tai sidosryhmäsuhteen hoitaminen, hallinta, kehittäminen, laadun varmistaminen, jäsenpalvelun toteuttaminen sekä liike- ja palvelutapahtumien varmistaminen.

– Jäsen- tai sidosryhmäsuhteen analysointi ja ryhmittely, kokonaissuhteen hallinta ja kehittäminen, viestinnän ja markkinoinnin kohdentaminen sekä kampanja– ja kontaktihistorian hallinta.

– Ornamon toiminnan sekä palvelu- ja tuotetarjoaman toteuttaminen, analysointi, raportointi ja kehittäminen.

Rekisterin sisältö

Jäsentä, työntekijää tai yhteystyökumppania yksilöivät tiedot:

– Nimi

-Puhelinnumero

-Osoite

-Sähköpostiosoite

-Syntymäaika

-Muut suunnittelijan antamat henkilötiedot

Henkilötietojen lähteet

Jäseneen, työntekijään tai yhteistyökumppaniin liittyviä tietoja kerätään asianosaiselta itseltään Ornamoon rekisteröitymisen tai työsuhteen yhteydessä, tuotteiden ja palveluiden käytön yhteydessä, internetpalvelun omat tiedot -osiossa, jäsenpalvelun yhteydessä sekä muutoin suoraan jäseneltä, työntekijältä tai yhteiskumppanilta.

Tietoja päivitetään myös väestörekisteristä ja muista julkisista tietopalveluista.

Henkilötietojen luovuttaminen

Ornamo voi luovuttaa henkilötietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Jäsenen tai yhteistyökumppanin tietoja voidaan luovuttaa seuraaviin ryhmiin kuuluville tahoille:

  • Sivuston ja palveluidemme toteuttamiseen osallistuville palveluntarjoajille, kuten maksupalvelun tarjoajille
  • Yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, mikäli tähän on saatu suostumus
  • Viranomaisille siinä tapauksessa, että laki tai Ormano etu tai kolmannen osapuolen etu niin vaatii

Henkilötietojen luovuttaminen EU:N tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille, eikä tietoja siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asianosaisen lupaa.

Henkilötietojen säilyttäminen

Rekisteritiedot säilytetään asianmukaisesti ja huolellisesti. Ornamo käyttää tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus tiedon korjaamiseen ja kielto-oikeus

Mikäli rekisteröity pyytää häntä koskevaa tietoa korjattavaksi, rekisterinpitäjä korjaa, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan rekisteröityä koskevan tiedon. Lisäksi rekisterinpitäjä poistaa oma-aloitteisesti vanhentuneen tiedon, kun tietojen käsittelylle ei enää ole tarvetta. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterin yhteyshenkilöille.