Muotoilun Skidiakatemia toi muotoilukasvatuksen kouluihin

Muotoilukasvatus kouluihin – Muotoilun Skidiakatemia

Valtioneuvoston kansallisen Muotoile Suomi -ohjelman strategisissa tavoitteissa rohkaistaan muotoilukasvatuksen edistämiseen: ”Muotoiluopetus sisällytetään varhaiskasvatukseen ja jokaiselle koulutusasteelle, mikä kasvattaa muotoiluymmärrystä ja osaamista yhteiskunnassa”.

Mistä hankkeessa on kyse?

Designmuseo ja Ornamo ovat toteuttaneet kansallisen strategian tavoitteita järjestämällä Helsingin Kulttuurikeskuksen tukemia Muotoilun Skidiakatemia -iltapäiväkerhoja jo vuodesta 2010 alkaen. Tämän lisäksi on toteutettu kehityshanke Muotoilukasvatus kouluihin vuosina 2015−2018, joka jatkuu edelleen vuonna 2019 perusopetuksen puolella Muotoilija koulussa -nimisenä hankkeena.

Muotoilija koulussa -hankkeeseen valitut muotoilijat ovat Natalia Ritari, Laura Aalto-Setälä sekä Linda Ukkonen. Ornamo vastaa hankkeessa muotoilijayhteistyöstä ja Designmuseo tukee pedagogista suunnittelua ja toteuttaa kurssiin liittyvää opetusta museossa.

Aiemmin Muotoilukasvatus kouluihin -hankkeessa 2015 ̶ 2017 muotoilukasvatuksen opetuskokonaisuuksia pilotoitiin juuri Muotoilun Skidiakatemia -iltapäiväkerhojen avulla. Muotoilun Skidiakatemia -iltapäiväkerhoja muotoilun eri osa-alueilta on järjestetty helsinkiläisissä kouluissa 3.-6. –luokkalaisille, ja toteutunut kerhotoiminta on tarjonnut alustan kehityshankkeelle.

Designmuseo on sitoutunut perusopetukseen kuuluvan muotoilukasvatuksen opetussisältöjen luomiseen ja alan koulutuksen kehittämiseen erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa. Muotoilukasvatusta kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Museossa järjestetään runsaasti erilaisia info- ja koulutustilaisuuksia, joissa käsitellään muotoilukasvatusta eri-ikäisten oppijoiden parissa.

Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

  • Helsingin kulttuurikeskuksen tukeman hankkeen tavoitteena on tuoda muotoiluajattelu osaksi koulujen toimintaa.
  • Tavoitteena on tuottaa opettajille uusia metodeja omaan opetukseensa.
  • Muotoilun Skidiakatemia -hankkeen aikana luodaan muotoilukasvatuksen polku Helsingissä sekä verkosto muotoilukasvatuksen toimijoille.
  • Muotoilija koulussa – hankkeen tavoitteena on kehittää monialaisia oppimiskokonaisuuksia oppilaslähtöisiksi opettajien kanssa sekä kehittää koulun yhteisöllisyyttä muotoilun keinoin.

Mitä hankkeessa on tehty?

Hankkeessa on tuotettu opetusmateriaalia, jota opettajat voivat hyödyntää omassa opetuksessaan ja soveltaa eri oppiaineisiin. Muotoilukasvatus mahdollistaa eri oppiaineiden integroinnin luontevasti ja tarjoaa sateenvarjon monialaisen ja ilmiölähtöisen oppimisen tavoitteisiin. Opetusmateriaali kootaan lopulta tälle sivustolle.

Saavutettuja tuloksia

Muotoilun skidiakatemia -iltapäiväkerhoja on järjestetty seuraavissa kouluissa: Arabian peruskoulu, Herttoniemen ala-aste, Kannelmäen peruskoulu, Koskelan ala-aste, Länsi-Pasilan ala-aste, Malminkartanon ala-aste, Pelimannin ala-aste, Pihkapuiston ala-aste, Soinisen koulu, Töyrynummen ala-aste ja Snellmanin ala-aste. Tutustu kerhojen ohjaajiin täällä

Hankkeen yhteyshenkilöt:
Petra Ilonen, projektipäällikkö / Ornamo, petra.ilonen(at)ornamo.fi p. 046 878 2572
Hanna Kapanen, museolehtori / Designmuseo, hanna.kapanen(at)designmuseum.fi
Leena Svinhufvud, museolehtori / Designmuseo, leena.svinhufvud(at)designmuseum.fi

 

Muotoilukasvatus kouluihin hankekumppanit

Aiheeseen liittyvä sisältö

Blogi

Muotoilukasvatus opettaa empatiaa

Perusopetuksen opetussuunnitelma korostaa yhteisöllisyyttä ja yhdessä oppimista. Oppimistavoitteet ovat laaja-alaisia ja oppiainerajoja rikkovia. Korostetaan tutkivaa otetta ja ilmiöpohjaista oppimista, jossa ympäristön ilmiöitä…

Lue lisää
Artikkeli

Skidiakatemian opettajat esittäytyvät

Teollinen muotoilija Aino Kiviranta ”Muotoilijoilla on iso rooli yhteisen ympäristömme suunnittelussa. Alati monimutkaistuvassa maailmassa tarvitaan monipuolisia ja ihmisläheisiä tapoja löytää…

Lue lisää