Aineetonta ansaintaa maailmalta

Kuva: Anni Koponen
Kuva: Anni Koponen

Aineetonta ansaintaa maailmalta -hankkeessa Ornamo luo kansainvälistyville muotoilijoille ja muotoiluyrityksille suunnattua neuvontamateriaalia. Loppuvuodesta 2020 julkaistava digitaalinen opasmateriaali tarjoaa tietoa EU:n, Aasian ja USA:n IPR-lainsäädännöstä ja IPR-käytännöistä muotoilualaa silmällä pitäen. Samalla tarjotaan myös käytännönläheistä lisätietoa, miten hyödyntää erilaisia immateriaalioikeuksia (IPR) kuten tekijänoikeutta, mallisuojaa, tavaramerkkejä ja patentteja kansainvälistymisen osana. Lisäksi syyskauden 2020 järjestetään aiheesta koulutuskokonaisuus.

Hanke toimii jatkona Materiasta aineetonta ansaintaa -hankkeelle, jossa toteutettiin verkkosivusto aineetonansainta.fi.

Kansainvälistyminen on muotoilualan yrityksille yksi tärkeä kasvun väylä. Sen avulla voidaan laajentaa markkina-aluetta ja tasata kotimaan suhdannevaihteluja. Ornamon suhdannekatsauksen 2018 mukaan kiinnostus ulkomaiseen toimintaan on kasvussa, sillä 45 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä on panostanut voimakkaasti tai jonkin verran kansainvälistymiseen. Muotoiluliiketoimintaa tapahtuu jäsenistön osalta on erityisesti EU:ssa, USA:ssa ja Aasiassa. Jäseniä kiinnostavia markkinoita on lukuisia.

Huomattavaa on, että 13 prosenttia suhdannekatsaukseen vastanneista muotoiluyrityksistä haluaisi kansainvälistyä, mutta sen suhteen on ongelmia. Ongelmat voivat olla monisyisiä, mutta varsinkin IPR-asiat koetaan alalla hankaliksi. Toisaalta IPR:ista kiinni pitäminen voi olla kaikkein tärkein ymmärrettävä kokonaisuus, kun puhutaan yrityksistä, joiden tuotanto ja palvelut liittyvät usein aineettomiin oikeuksiin. Immateriaalioikeuksia hyödyntämällä voidaan saada lisäansaintaa, merkittävää kilpailuetua ja toteuttaa yhteistyöprojekteja kansainvälisillä markkinoilla tai sinne tähdättäessä. Myös rahoituksen saanti kansainvälistymisen toteuttamiseksi saattaa edellyttää, että IPR-asiat ovat kunnossa.

Hanke toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

 

Aineetonta ansaintaa maailmalta -hankkeen tavoitteina on:

  • luoda muotoilualalle helposti lähestyttävää tietoa kansainvälisistä IPR-asioista
  • poistaa IPR:n strategisen hyödyntämisen esteitä kansainvälisillä liiketoiminnan kentillä
  • tukea muotoiluyritysten ja -alan kasvumahdollisuuksia

Aiheeseen liittyvä sisältö

Projekti

Materiasta aineettomaan ansaintaan

Hankkeen tavoitteena oli luoda luovan tai tietointensiivisen alan yrittäjän käyttöön sivusto, joka sisältää videotarinoita, tietoiskuja, oppaita ja sopimusmalleja. Tavoitteena on…

Lue lisää
Teema

Aineetonta arvoa muotoilusta

Aineeton arvonluonti on taloudelle ja liiketoiminnalle yhä merkittävämpää suhteessa hiipuvaan aineelliseen arvonluontiin. Aineettomia oikeuksia tuottavana toimialana muotoilu on aineettoman arvonluonnin…

Lue lisää
Tutkimus

Muotoilualan suhdannekatsaus

Mikä muotoiluala? Muotoilualan liikevaihto kiipesi suhdannekatsauksen osana julkaistavien Tilastokeskuksen yritystilastojen vuosina 2017 – 2018 11,4 miljardista 12,3 miljardiin. Ala laajenee…

Lue lisää