Design or Die – osaamista immateriaalioikeuksista

Design or Die Ornamo

Muotoilualan koulutuksen tulee vastata työelämän ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Muotoilun tuottama aineeton arvo on yhä merkittävämpää suhteessa hiipuvaan aineelliseen arvonluontiin, mikä tuo muotoilijoille uusia osaamistarpeita.

Immateriaalioikeuksilla, tai IPR-oikeuksilla (intellectual property right), tarkoitetaan oikeuksia aineettomaan omaisuuteen – sellaisia oikeuksia kuin oikeutta teokseen, malliin, tavaramerkkiin, patenttiin tai toiminimeen.

Ornamo toteuttaa vuosina 2016 – 2018 Design or Die -hankkeen, jonka tavoitteena on kasvattaa alan osaamista aineettomien oikeuksien hallitsemisesta ja hyödyntämisestä. ESR-rahoitteinen hanke toteutetaan yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa.

Hankkeessa Ornamo

  • Järjestää luentoja ja kursseja alan korkeakouluissa. Kohderyhmänä ovat opiskelijat ja korkeakouluopettajat.
  • Järjestää yhteistyössä uusyrityskeskusten kanssa koulutuksia ja luentoja muotoilualan yrittäjille.
  • Tarjoaa juridista neuvontaa aineettoman omaisuuden suojaamiseen ja hyödyntämiseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen liittyen.
  • Kokoaa osaamisen tueksi verkkoaineoston, ”IPR-työkalupakin”.

Hankkeen tavoitteet

  • Valmistuvat ja ammatissa toimivat muotoilijat osaavat luoda IPR-strategian ja hyödyntää sitä omassa toiminnassaan.
  • Korkeakoulujen tietotaso immateriaalioikeuksista kasvaa. Niitä ei käsitellä pelkästään aiheelle varatuilla kursseilla vaan opiskelijat ohjataan huomioimaan immateriaalioikeudet ja niiden hyödyntämismahdollisuudet kaikessa tekemisessään, esimerkiksi projektitöissä.
  • Vuoden 2018 tavoitteena on syventää muotoilijoiden IPR-osaamista liittyen mm. sopimusehtoihin ja sopimusneuvotteluiden käymiseen.

Hankkeen alaisia koulutuksia

Ornamo järjestää Design or Die -hankkeen alla koulutuksia aineettomiin oikeuksiin liittyen. Koulutusten tarkoituksena on tutustuttaa muotoilijat immateriaalioikeuksiin sekä antaa käytännön ohjeita siitä, miten aineettomaan arvoon perustuvia tuotteita tai palveluja voi suojata ja kaupallistaa tehokkaasti. Tavoitteena on, että koulutuksia hyödyntämällä muotoilija pystyy rakentamaan oman IPR-strategian ja osaa arvioida, milloin ja millä tavalla omia aineettomia oikeuksia kannattaa suojata.

Vuoden 2017 koulutuksia:

6.4. Johdatus immateriaalioikeuksiin

20.4. Tekijänoikeudet ja immateriaalioikeuslausekkeet sopimuksissa

7.6. Lisenssisopimukset osa 1: Käyttöoikeuden sisältö

15.6. Miten pidän huolta oikeuksistani? – Immateriaalioikeudet ja suojaaminen

12.9. Design or Die: Muotoilun lisensointi, osa 2 – Lisensointisopimuksen ehdot

22.9. Design or Die: Miten teen hyvän apurahahakemuksen?

25.10. Design or Die: Teollisoikeudet muotoilijan näkökulmasta

8.11. Design or Die: Projektinhallinnan koulutus

22.11. Design or Die: Muotoilijan ja taiteilijan yhteistyösopimukset

29.11. Design or Die: Kuinka luova työ hinnoitellaan?

 

     

Aiheeseen liittyvä sisältö

Tapahtuma

9.5. Ornamo China Date

Tiistaina 9.5.2017 klo 16–20 Designmuseossa Korkeavuorenkatu 23, Helsinki Muotoilijoiden keskuudessa puhutaan paljon kiinalaisista tuotekopioista. Myös monet kiinalaiset ovat huolissaan tästä trendistä.…

Lue lisää
Teema

Aineetonta arvoa muotoilusta

Aineeton arvonluonti on taloudelle ja liiketoiminnalle yhä merkittävämpää suhteessa hiipuvaan aineelliseen arvonluontiin. Aineettomia oikeuksia tuottavana toimialana muotoilu on aineettoman arvonluonnin…

Lue lisää
Blogi

IPR-strategia tuo kilpailuetua

Voisiko aineeton omaisuutesi tuottaa elinkaarensa aikana enemmän tuloja, jos se olisi suojattu oikein, kysyy Ornamon lakimies Iiris Adenius. Immateriaalioikeuksilla, tai…

Lue lisää
Artikkeli

Muista suojata tavaramerkkisi!

Yritystoiminnassa on tärkeää, että asiakkaat tunnistavat yrityksen nimen ja brändin. Jos ostajat eivät tiedä, kenen tuotteesta tai palvelusta on kysymys,…

Lue lisää
Artikkeli

Näin toimit kun epäilet tuotekopiointia

Muotoilualalla tuotekopiointiepäilyt voivat aiheuttaa ongelmia. Erityisesti tulkintakysymykset siitä, onko loukkausta tapahtunut, voivat vaatia kokeneen asiantuntijan näkemystä. Tuotekopiointia epäillessä kannattaa muistaa,…

Lue lisää