Design or Die – osaamista immateriaalioikeuksista

Design or Die Ornamo

Muotoilualan koulutuksen tulee vastata työelämän ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Muotoilun tuottama aineeton arvo on yhä merkittävämpää suhteessa hiipuvaan aineelliseen arvonluontiin, mikä tuo muotoilijoille uusia osaamistarpeita.

Mistä hankkeessa oli kyse?

Ornamo toteutti vuosina 2016–2018 Design or Die -hankkeen, jonka tavoitteena oli kasvattaa alan osaamista aineettomien oikeuksien hallitsemisesta ja hyödyntämisestä. ESR-rahoitteinen hanke toteutettiin yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa.

Immateriaalioikeuksilla, tai IPR-oikeuksilla (intellectual property right), tarkoitetaan oikeuksia aineettomaan omaisuuteen – sellaisia oikeuksia kuin oikeutta teokseen, malliin, tavaramerkkiin, patenttiin tai toiminimeen.

Mitkä olivat hankkeen tavoitteet?

  • Valmistuvat ja ammatissa toimivat muotoilijat osaavat luoda IPR-strategian ja hyödyntää sitä omassa toiminnassaan.
  • Korkeakoulujen tietotaso immateriaalioikeuksista kasvaa. Niitä ei käsitellä pelkästään aiheelle varatuilla kursseilla vaan opiskelijat ohjataan huomioimaan immateriaalioikeudet ja niiden hyödyntämismahdollisuudet kaikessa tekemisessään, esimerkiksi projektitöissä.
  • Vuoden 2018 tavoitteena oli syventää muotoilijoiden IPR-osaamista liittyen mm. sopimusehtoihin ja sopimusneuvotteluiden käymiseen.

Mitä hankkeessa tehtiin?

Ornamo järjesti luentoja ja kursseja alan korkeakouluissa. Kohderyhmänä olivat opiskelijat ja korkeakouluopettajat. Ornamo järjesti myös yhteistyössä uusyrityskeskusten kanssa koulutuksia ja luentoja muotoilualan yrittäjille sekä tarjosi neuvontaa aineettoman omaisuuden suojaamiseen ja hyödyntämiseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen liittyen. Osaamisen tueksi koottiin verkkoaineisto ”IPR-työkalupakki”.

Saavutetut tulokset

Ornamo järjesti Design or Die -hankkeen alla myös koulutuksia aineettomiin oikeuksiin liittyen. Koulutusten tarkoituksena oli tutustuttaa muotoilijat immateriaalioikeuksiin sekä antaa käytännön ohjeita siitä, miten aineettomaan arvoon perustuvia tuotteita tai palveluja voi suojata ja kaupallistaa tehokkaasti. Tavoitteena oli, että koulutuksia hyödyntämällä muotoilija pystyy rakentamaan oman IPR-strategian ja osaa arvioida, milloin ja millä tavalla omia aineettomia oikeuksia kannattaa suojata. Lue hankkeen loppuraportti.

Vuoden 2017 koulutuksia:

6.4.     Johdatus immateriaalioikeuksiin

20.4.   Tekijänoikeudet ja immateriaalioikeuslausekkeet sopimuksissa

7.6.     Lisenssisopimukset osa 1: Käyttöoikeuden sisältö

15.6.   Miten pidän huolta oikeuksistani? – Immateriaalioikeudet ja suojaaminen

12.9.   Muotoilun lisensointi, osa 2 – Lisensointisopimuksen ehdot

22.9.   Miten teen hyvän apurahahakemuksen?

25.10. Muotoilun suojaaminen – Kannattava sijoitus vai rahan hukkaa?

8.11.   Pidä projektit hallinnassa

22.11. Muotoilijan ja taiteilijan yhteistyösopimukset

Vuoden 2018 koulutuksia:

11.1.   Muotoilijan ja taiteilijan immateriaalioikeudet

25.1.   Miten teen hyvän apurahahakemuksen?

27.2.   Mistä rahat liiketoiminnan kehittämiseen?

14.3.   Taiteilijan uraneuvonta: Oman osaamisen konseptointi

20.3.   Kuinka luova työ hinnoitellaan?

27.4.   Miten teen hyvän apurahahakemuksen?

24.5.   Projektit hallintaan!

29.8.   Aineettomat oikeudet muotoilualan mikroyritysten liiketoiminnassa

2.10.   IPR- ja sopimuskoulutus, Pienyrittäjän tuote-ilta

5.10.   Kannattava luova yrittäjyys ja keskeiset muotoilualan sopimukset

11.10. Price Setting Workshop for Textile Designers

24.10. Introduction to intellectual property rights

14.11. Opi neuvottelemaan – ansaitse paremmin!

20.11. Mistä rahat liiketoiminnan kehittämiseen?, osa 2

14.12. Luovan yrityksen liiketoiminnan kehittäminen

 

     

Aiheeseen liittyvä sisältö

Tapahtuma

9.5. Ornamo China Date

Tiistaina 9.5.2017 klo 16–20 Designmuseossa Korkeavuorenkatu 23, Helsinki Muotoilijoiden keskuudessa puhutaan paljon kiinalaisista tuotekopioista. Myös monet kiinalaiset ovat huolissaan tästä trendistä.…

Lue lisää
Teema

Aineetonta arvoa muotoilusta

Aineeton arvonluonti on taloudelle ja liiketoiminnalle yhä merkittävämpää suhteessa hiipuvaan aineelliseen arvonluontiin. Aineettomia oikeuksia tuottavana toimialana muotoilu on aineettoman arvonluonnin…

Lue lisää
Blogi

IPR-strategia tuo kilpailuetua

Voisiko aineeton omaisuutesi tuottaa elinkaarensa aikana enemmän tuloja, jos se olisi suojattu oikein, kysyy Ornamon lakimies Iiris Adenius. Immateriaalioikeuksilla, tai…

Lue lisää
Artikkeli

Muista suojata tavaramerkkisi!

Yritystoiminnassa on tärkeää, että asiakkaat tunnistavat yrityksen nimen ja brändin. Jos ostajat eivät tiedä, kenen tuotteesta tai palvelusta on kysymys,…

Lue lisää
Artikkeli

Näin toimit kun epäilet tuotekopiointia

Muotoilualalla tuotekopiointiepäilyt voivat aiheuttaa ongelmia. Erityisesti tulkintakysymykset siitä, onko loukkausta tapahtunut, voivat vaatia kokeneen asiantuntijan näkemystä. Tuotekopiointia epäillessä kannattaa muistaa,…

Lue lisää