Finnish Design Academy – muotoilukoulutuksen valtakunnallinen profiilikartta

Finnish Design Academy -hankkeessa kehitetään uudenlainen yhteistoimintamalli, joka vahvistaa muotoilualan korkeakoulutuksen roolia kansallisessa innovaatioekosysteemissä ja nostaa suomalaisen muotoilukoulutuksen profiilia ja osaamista elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja arvonluonnin edellytyksinä. Ornamon roolina hankkeessa on tuottaa valtakunnallinen muotoilukoulutuksen profiilikartta, jossa kuvataan korkeakoulujen ja toisen asteen valtakunnallinen koulutustarjonta, koulutuspolut ja korkeakoulujen erikoistuminen koulutuksessa ja TKI-toiminnassa. Profiilikartta julkaistaan joulukuussa 2020.

Suomalainen muotoilualan valtakunnallinen työllisyys ja muotoilukoulutus ovat murroksessa. Työelämän muutokset haastavat muotoilukoulutusta uudistamaan koulutussisältöjä, jotta ne vastaisivat muuttuvia osaamistarpeita. Muotoilualan korkeakoulut haluavat taata yhdessä kattavan ja laadukkaan muotoilukoulutuksen tarjonnan. Muotoilun valtakunnallisen korkeakoulutuksen kehittämistoimenpiteet vaativat kokonaiskoordinointia tilanteessa, jossa muotoilijan ammattikuvan muutos on suuressa muutoksessa ja kulttuurialan koulutuksen taloudelliset haasteet asettavat koulutukselle merkittäviä haasteita.

Muotoilukoulutusta tarjoavat korkeakoulut uudistavat koulutuksensa profiilia ja opetussuunnitelmia. Nyt on oikea hetki koota alan koulutuksen järjestäjät yhteen ja rakentaa kansallinen muotoilukoulutuksen profiilikartta korkeakoulujen kehittämistyön tueksi. On tarve kehittää yhteistä valtakunnallista koulutustarjontaa, -sisältöjä ja opetusmenetelmiä opiskelijoiden tarpeista lähtien.

Hankkeessa perustetaan myös muotoilun korkeakoulutuksen kansallinen yhteistyöryhmä, joka tukee profiilikarttatyön edunvalvonnallisia tavoitteita ja toimenpide-ehdotusten jalkauttamista käytäntöön.

Ryhmässä ovat edustettuina kaikki suomalaisen muotoilun korkeakoulutuksen keskeiset sidosryhmät: yliopistot, ammattikorkeakoulut, opiskelijat, opetuksen kehittäjät, työmarkkinajärjestöt ja ministeriöiden edustajat. Hanke toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella vuosina 2018–2020.

Finnish Design Academy -hankkeen tavoitteet

  • muotoilun koulutusalan strateginen kehittäminen
  • korkeakoulutuksen työnjaon selkiyttäminen ja profilointi
  • korkeakoulujen yhteisen koulutustarjonnan tuottaminen
  • digitaalisten ratkaisujen tuottaminen
  • korkeakouluopiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksien sekä koulutuksen, tutkimuksen ja TKI-toiminnan yhteyksien vahvistaminen
  • yhteistyötä hyödyntäen joustavien opintopolkujen kehittäminen
  • ympärivuotisen opiskelun kehittäminen
  • korkeakoulutuksen kansainvälisyyden edistäminen