Muotoilukasvatus kouluihin – Muotoilun Skidiakatemia

Muotoilukasvatus kouluihin – Muotoilun Skidiakatemia

Valtioneuvoston kansallisen Muotoile Suomi -ohjelman strategisissa tavoitteissa rohkaistaan muotoilukasvatuksen edistämiseen: ”Muotoiluopetus sisällytetään varhaiskasvatukseen ja jokaiselle koulutusasteelle, mikä kasvattaa muotoiluymmärrystä ja osaamista yhteiskunnassa”. Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ja Designmuseo toteuttavat tavoitetta kolmivuotisella Muotoilukasvatus kouluihin 2015−2017 -kehityshankkeella.

Ornamon ja Designmuseon Muotoilukasvatus kouluihin -hankkeessa 2015 ̶ 2017 pilotoidaan muotoilukasvatuksen opetuskokonaisuuksia Muotoilun Skidiakatemia -iltapäiväkerhojen avulla. Muotoilun Skidiakatemia -iltapäiväkerhoja muotoilun eri osa-alueilta on järjestetty jo vuodesta 2010 alkaen helsinkiläisissä kouluissa 3.-6. –luokkalaisille, ja toteutunut kerhotoiminta tarjoaa alustan kehityshankkeelle.

Helsingin kulttuurikeskuksen tukeman hankkeen tavoitteena on tuoda muotoiluajattelu osaksi koulujen toimintaa ja tuottaa opettajille uusia metodeja omaan opetukseensa. Muotoilun Skidiakatemia -hankkeen aikana luodaan muotoilukasvatuksen polku Helsingissä sekä verkosto muotoilukasvatuksen toimijoille.

Hankkeessa tuotetaan opetusmateriaalia, jota opettajat voivat hyödyntää omassa opetuksessaan ja soveltaa eri oppiaineisiin. Muotoilukasvatus mahdollistaa eri oppiaineiden integroinnin luontevasti ja tarjoaa sateenvarjon monialaisen ja ilmiölähtöisen oppimisen tavoitteisiin. Opetusmateriaali kootaan tälle sivustolle.

Muotoilun skidiakatemia -iltapäiväkerhoja on järjestetty seuraavissa kouluissa: Arabian peruskoulu, Herttoniemen ala-aste, Kannelmäen peruskoulu, Koskelan ala-aste, Länsi-Pasilan ala-aste, Malminkartanon ala-aste, Pelimannin ala-aste, Pihkapuiston ala-aste, Soinisen koulu, Töyrynummen ala-aste ja Snellmanin ala-aste. Tutustu kerhojen ohjaajiin täällä

Designmuseo on sitoutunut perusopetukseen kuuluvan muotoilukasvatuksen opetussisältöjen luomiseen ja alan koulutuksen kehittämiseen erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa. Muotoilukasvatusta kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Museossa järjestetään runsaasti erilaisia info- ja koulutustilaisuuksia, joissa käsitellään muotoilukasvatusta eri-ikäisten oppijoiden parissa.

Hankkeen yhteyshenkilöt:

Hanna Kapanen, museolehtori / Designmuseo, hanna.kapanen(at)designmuseum.fi
Leena Svinhufvud, museolehtori / Designmuseo, leena.svinhufvud(at)designmuseum.fi
Petra Ilonen, projektipäällikkö / Ornamo, petra.ilonen(at)ornamo.fi p. 046 878 2572

Muotoilukasvatus kouluihin hankekumppanit

Aiheeseen liittyvä sisältö

Artikkeli

Muotoilukasvatus opettaa empatiaa

Muotoilukasvatuksen avulla voi kehittää koulussa esimerkiksi ruokailukokemusta ja välituntien toimintaa, tai keksiä ratkaisuja koulukiusaamiseen. Ornamon ja Designmuseon muotoilun Skidiakatemiassa ja…

Lue lisää
Blogi

Kohti empaattisempaa tulevaisuutta

Muotoilukasvatus on otettu mukaan perusopetuksen opetussuunnitelmaan osana kuvataiteita ja käsityötä. Mielestäni asian voisi saman tien kääntää oikein päin, eli antaa…

Lue lisää
Artikkeli

Skidiakatemian opettajat esittäytyvät

Teollinen muotoilija Aino Kiviranta ”Muotoilijoilla on iso rooli yhteisen ympäristömme suunnittelussa. Alati monimutkaistuvassa maailmassa tarvitaan monipuolisia ja ihmisläheisiä tapoja löytää…

Lue lisää