Muotoilutyön uudet muodot

Epätyypilliset työnteon tavat ovat jo pitkään olleet arkipäivää muotoilualan ammattilaisille, joiden työssä useat eri roolit ja työnteon muodot limittyvät toisiinsa. Syyskauden ajan 2016 ryhmä ennakkoluulottomia muotoilijoita osallistui pilottiryhmänä työelämävalmennuksiin. Valmennusten tavoitteena on tukea joustavan ammatti-identiteetin omaksumista vertaistyöskentelyn, itsereflektion, tiedostavan läsnäolon ja yhteissuunnittelun keinoin. Kokeilun analysoinnista ja mallintamisesta muodostuva hanke kartoitti muotoilualan näkökulmaa tulevaisuuden työhön, jossa osaaminen ja ammatti-identiteetti ovat muutoksessa. Työelämän käytäntöjä ja yhteiskunnan rakenteita on syytä kyseenalaistaa.

Ornamo, henkilöstöpalveluyritys Opteam sekä uutis- ja sisällöntuotantoyhtiö Mediahub Helsinki toimivat hankkeessa yhteistyössä kokeillakseen uudenlaista työllistymisen mallia luovalle alalle. Osan valmennuksista toteutti yhteistyössä Ornamon kanssa henkilöstöpalveluyritys Opteam. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra oli mukana projektissa tutkimassa uutta työllistymismallia ja kehittämässä menetelmiä, joita voidaan hyödyntää myös muilla aloilla.

Hankkeen tuloksia, oivalluksia ja heränneitä kysymyksiä  

  • Valmennuskokeilu korosti sitä, että avoin asenne monenlaisia työmahdollisuuksia kohtaan on osa ammattiosaamista. Halu ja motivaatio muokkautua aina uusiin tiimeihin, töihin ja tilanteisiin on keskeistä. Tämä vaatii ammatti-identiteetiltä joustavuutta ja mukautuvuutta.
  • Persoonan merkitys työllistymisessä on nousemassa yhä tärkeämmäksi, tutkinnon ja kouluosaamisen ohi. Resilienssi, motivaatio ja halua korostuvat työllistymisessä.
  • Muotoilualan koulutukseen on tärkeää vaikuttaa. Nykyisellään muotoilijoiden osaaminen ei vastaa kaikilta osin työelämän tarpeita.
  • Hankkeessa oli olennaista oppia, miten työn etsijöitä voisi ohjata uusille työurille ja ennalta tuntemattomille työn markkinoille. Valmennusryhmään osallistujista erottui neljä profiilia sen mukaan, kuinka luottavaisesti he suhtautuvat työtulevaisuuteensa muuttuvilla työmarkkinoilla. Työvalmennuksia suunniteltaessa näyttää järkevältä suunnitella valmennuksen sisältö sen mukaan, kuinka paljon osallistujat luottavat omiin kykyihinsä tulevaisuudessa.
  • Kapea syväosaaminen koettiin valmennusryhmässä osittain rajoitteeksi. Muotoilualalla ollaan perinteisesti erikoistuttu yhteen materiaaliin ja suunnittelualueeseen. Nykyisillä työmarkkinoilla puolestaan tarvitaan laajaa yleissivistystä sekä useita syväosaamisalueita.
  • Suuri osa valmennettavista muotoilijoista koki oman osaamisensa ja palvelutarjontansa sanoittamisen vaikeaksi. Hankkeen aikana käydyissä keskusteluissa huomioitiin, että monilla luovuutta ja älykkyyttä vaativilla aloilla (kuten kirjallisuus, musiikki tai huippu-urheilu) on käytössä agenttimalli myyntiin ja edustukseen. Agenttitoiminnan aktivoiminen muotoilualalle tai muiden myynnin ulkoistamisen tapojen kartoittaminen nähtiin tärkeäksi.
  • Muotoilutyön uudet muodot -hanke tarjoaa arvokasta pohjaa sille, miten Ornamo voi parhaiten palvella jäseniään tulevaisuuden työelämässä. Tämä vaatii mahdollisesti uusia strategisia kumppanuuksia sekä myös muiden alan toimijoiden haastamista mukaan muutokseen. Pilottihanke oli Ornamolta uusia aluevaltaus muuttuviin työmarkkinoihin, joiden pelisääntöihin järjestö haluaa myös jatkossa olla etujoukoissa vaikuttamassa.

Aiheeseen liittyvä sisältö

Artikkeli

Muotoilijat kehittämään uusia työn muotoja

15 pilottihankkeeseen valittua muotoilun ammattilaista aloitti maanantaina intensiivisen neljän kuukauden valmennuskokonaisuuden Ornamon, henkilöstöpalveluyritys Opteamin ja Sitran yhteistyön tuloksena. Valmennuksissa kartoitetaan muotoilijoiden näkökulmia…

Lue lisää
Blogi

Kasvun varaa

Tarve hyvälle muotoilulle on kasvussa. Uusia aluevaltauksia tekevä digitalisaatio sekä käynnissä olevat isot palvelu-uudistukset huutavat käyttäjän näkökulmaa, kirjoittaa Ornamon toiminnanjohtaja…

Lue lisää
Tiedote

Työn pirstaloituminen on mahdollisuus, ei uhka

Työn pirstaloituminen ei heikennä kokemusta työn merkityksellisyydestä, ilmenee Teollisuustaiteen Liiton Ornamon tuoreimmasta työmarkkinatutkimuksesta.  Merkitykselliseksi koetun työn tekeminen lisää sekä yksilöiden…

Lue lisää