Muotoilutyön uudet muodot -hanke antoi tietoa työelämästä

Mistä hankkeessa on kyse?

Muotoilutyön uudet muodot -hanke tarjosi arvokasta pohjaa sille, miten Ornamo voi parhaiten palvella jäseniään tulevaisuuden työelämässä. Syyskauden 2016 ajan ryhmä ennakkoluulottomia muotoilijoita osallistui pilottiryhmänä työelämävalmennuksiin. Ornamo, henkilöstöpalveluyritys Opteam sekä uutis- ja sisällöntuotantoyhtiö Mediahub Helsinki toimivat hankkeessa yhteistyössä kokeillakseen uudenlaista työllistymisen mallia luovalle alalle.

Osan valmennuksista Ornamo toteutti yhteistyössä henkilöstöpalveluyritys Opteamin kanssa. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra oli mukana projektissa tutkimassa uutta työllistymismallia ja kehittämässä menetelmiä, joita voidaan hyödyntää myös muilla aloilla.

Pilottihanke oli Ornamolta uusi aluevaltaus muuttuviin työmarkkinoihin, joiden pelisääntöihin järjestö haluaa myös jatkossa olla etujoukoissa vaikuttamassa.

Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

  • Epätyypilliset työnteon tavat ovat jo pitkään olleet arkipäivää muotoilualan ammattilaisille, joiden työssä useat eri roolit ja työnteon muodot limittyvät toisiinsa. Valmennusten tavoitteena oli tukea joustavan ammatti-identiteetin omaksumista vertaistyöskentelyn, itsereflektion, tiedostavan läsnäolon ja yhteissuunnittelun keinoin.
  • Hankkeessa oli olennaista oppia, miten työn etsijöitä voisi ohjata uusille työurille ja ennalta tuntemattomille työn markkinoille.

Mitä hankkeessa on tehty?

Valmennuskokeilu korosti sitä, että avoin asenne monenlaisia työmahdollisuuksia kohtaan on osa ammattiosaamista. Halu ja motivaatio muokkautua aina uusiin tiimeihin, töihin ja tilanteisiin on keskeistä ja se vaatii ammatti-identiteetiltä joustavuutta ja mukautuvuutta.

Valmennusryhmään osallistujista erottui neljä profiilia sen mukaan, kuinka luottavaisesti he suhtautuivat työtulevaisuuteensa muuttuvilla työmarkkinoilla. Työvalmennuksia suunniteltaessa näyttää järkevältä suunnitella valmennuksen sisältö sen mukaan, kuinka paljon osallistujat luottavat omiin kykyihinsä tulevaisuudessa.

Suuri osa valmennettavista muotoilijoista koki oman osaamisensa ja palvelutarjontansa sanoittamisen vaikeaksi. Hankkeen aikana käydyissä keskusteluissa huomioitiin, että monilla luovuutta ja älykkyyttä vaativilla aloilla (kuten kirjallisuus, musiikki tai huippu-urheilu) on käytössä agenttimalli myyntiin ja edustukseen. Agenttitoiminnan aktivoiminen muotoilualalle tai muiden myynnin ulkoistamisen tapojen kartoittaminen nähtiin hankkeen jälkeen tärkeäksi.

Johtopäätökset

Kokeilun analysoinnista ja mallintamisesta muodostuva hanke kartoitti muotoilualan näkökulmaa tulevaisuuden työhön, jossa osaaminen ja ammatti-identiteetti ovat muutoksessa. Työelämän käytäntöjä ja yhteiskunnan rakenteita on siis syytä kyseenalaistaa.

Persoonan merkitys työllistymisessä on nousemassa yhä tärkeämmäksi, tutkinnon ja kouluosaamisen ohi. Resilienssi, motivaatio ja halua korostuivat työllistymisessä.

Muotoilualan koulutukseen on myös tärkeää vaikuttaa. Nykyisellään muotoilijoiden osaaminen ei vastaa kaikilta osin työelämän tarpeita.

Kapea syväosaaminen koettiin valmennusryhmässä osittain rajoitteeksi. Muotoilualalla ollaan perinteisesti erikoistuttu yhteen materiaaliin ja suunnittelualueeseen. Nykyisillä työmarkkinoilla puolestaan tarvitaan laajaa yleissivistystä sekä useita syväosaamisalueita.

Aiheeseen liittyvä sisältö

Artikkeli

Muotoilijat kehittämään uusia työn muotoja

15 pilottihankkeeseen valittua muotoilun ammattilaista aloitti maanantaina intensiivisen neljän kuukauden valmennuskokonaisuuden Ornamon, henkilöstöpalveluyritys Opteamin ja Sitran yhteistyön tuloksena. Valmennuksissa kartoitetaan muotoilijoiden näkökulmia…

Lue lisää
Blogi

Kasvun varaa

Tarve hyvälle muotoilulle on kasvussa. Uusia aluevaltauksia tekevä digitalisaatio sekä käynnissä olevat isot palvelu-uudistukset huutavat käyttäjän näkökulmaa, kirjoittaa Ornamon toiminnanjohtaja…

Lue lisää
Tiedote

Työn pirstaloituminen on mahdollisuus, ei uhka

Työn pirstaloituminen ei heikennä kokemusta työn merkityksellisyydestä, ilmenee Teollisuustaiteen Liiton Ornamon tuoreimmasta työmarkkinatutkimuksesta.  Merkitykselliseksi koetun työn tekeminen lisää sekä yksilöiden…

Lue lisää