Näyttelypalkkiosopimuksen pilotointi

Keramiikka tilassa (2014) Designmuseo Kuva: Rauno Träskelin

Ornamo on aktiivisesti edistämässä reiluja pelisääntöjä taidealalle yhteistyössä Suomen Taiteilijaseuran ja muun taidekentän kanssa. Keskustelu taiteilijan asemaa kohentavasta sopimuksesta Suomessa käynnistyi vuonna 2014. Syksyllä 2014 Ornamo pilotoi Ruotsissa käytössä olevan näyttelypalkkiosopimuksen Keramiikka tilassa -näyttelyssä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema hanke tuotti toivottua tulosta, sillä maaliskuussa 2015  väistyvä kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen asetti työryhmän selvittämään taidenäyttelyiden sopimus- ja korvauskäytäntöjä. Ornamolla oli edustaja työryhmässä. Työryhmän raportti esittää kaikkiaan 16 toimenpidettä taiteilijan aseman parantamiseksi taidenätttelyissä. Alan keskeisten toimijoiden muodostama työryhmä mm. antaa museoille ja muille näyttelynjärjestäjille suositukset asioista, joista näyttelyn järjestämisen yhteydessä tulisi sopia. Näihin asioihin kuuluu myös palkkio, joka taiteilijalle maksetaan näyttelyyn liittyvästä työstä.

Työryhmän pyynnöstä Ornamo toteuttI yhdessä Suomen Taiteilijaseuran kanssa lisäkyselyn taiteilijoille kesällä 2015. Kyselyssä kartoittiin mm. teosten valmistamiseen menevä työaika, teosten materiaalikustannukset sekä näyttelyyn liittyvä työmäärä ja kulu: markkinointi, näyttelyn ripustus ja purku, kuljetukset, sopimusasiat ja näyttelyhaku.

Kyselyn tuloksista ilmenee, että vain aniharva ammattitaiteilija saa korvauksen museonäyttelyistä. Vastaajista ehdoton enemmistö, 77 %, ei ole koskaan saanut taiteilijapalkkiota museonäyttelystään. Vaikka korvauskäytännöt ovat taiteilijoille erittäin epäedulliset, museonäyttelyiden pitäminen on taiteilijan uran kannalta erittäin tärkeää. Kyselyssä 75 % vastaajista kertoi, että museonäyttelyt ovat tärkeitä urakehityksen kannalta.

Näyttelypalkkion toteutuminen sai lisää pontta keväällä 2017, jolloin Opetus- ja kulttuuriministeriö laittoi museoille hakuun avustuksen näyttelypalkkioiden kattamiseksi. Haku pohjaa sopimus- ja korvauskäytäntöjä selvittäneen työryhmän loppuraporttiin.

Mallia Ruotsin näyttelypalkkiosopimuksesta

Toteutuessaan näyttelypalkkiosopimus olisi kuvataiteen ja taideteollisen taiteen alalla historiallinen, sillä sopimus parantaisi merkittävästi visuaalisten taiteilijoiden asemaa yhteiskunnassa.

Ruotsissa taiteilijan asemaa on parannettu valtion tukemien museoiden ja instituutioiden kanssa tehtävällä MU-sopimuksella (MU=Medverkans- och Utställningsersättning) vuodesta 2009. Sopimus selventää taiteilijan työntekijäasemaa. Sillä ohjataan työtä, jota taiteilija tekee ennen näyttelyä, sen aikana ja näyttelyn jälkeen.

MU-sopimus velvoittaa julkista tukea saavat laitokset maksamaan taiteilijoille korvausta näyttelyistä. Yleissopimus takaa taiteilijoille siten korvauksen paitsi teosten esittelystä myös tekemästään työstä valtion rahoittamissa näyttelytiloissa. MU-sopimuksen myötä taiteilijat ovat pystyneet useammin osallistumaan näyttelyihin. Ruotsissa sopimus on myös kasvattanut taiteilijoiden tuloja. Ammattimainen sopimus tekee neuvottelukumppaneista tasa-arvoisempia sekä nostaa näyttelyiden tasoa.

 

Ornamon tavoitteet

  • Näyttelypalkkion maksamista koskeva yleissopimus saadaan koskemaan vähintään valtiorahoitteisia museoita.
  • Taiteilijan rooli näyttelyiden sisältöjen luojana tunnustetaan. Taiteilijan ansainta paranee.
  • Sopimus yhdenmukaistaa taidealan sopimuskäytäntöjä ja parantaa taloudellista ennakoitavuutta sekä museoiden että taiteilijoiden
    osalta.

 

 

Aiheeseen liittyvä sisältö

Teema

Kulttuurin ja taiteen edistäminen

Taide on osa hyvinvointia ja kansainvälisesti kiinnostavaa Suomi-kuvaa. Taide lisää ihmisten hyvinvointia ja luo merkitystä arkeen. Kiinnostus uniikkiin taideteollisuuden taiteeseen…

Lue lisää
Artikkeli

Taiteeseen kannattaa sijoittaa!

Ornamon Teosmyynnin kasvava kävijämäärä ja aikaisempaa parempi myyntitulos kertovat, että taiteeseen kannattaa juuri nyt sijoittaa. Näyttelystä myytiin teoksia 43 taiteilijalta…

Lue lisää