On the Edge – Äärillä. Suomalaisen nykykeramiikan näyttely Rovaniemen taidemuseossa 12.6.–18.10.2020

Kuva: Aalto-yliopisto/Eeva Suorlahti

On the Edge – Äärillä on Ornamon tuottama temaattinen nykykeramiikan näyttely, joka esittelee keramiikkataiteemme parhaimmistoa. Äärillä on paikka, tunne ja kriittinen positio.


Ornamo järjestää kesällä 2020 temaattisen nykykeramiikan näyttelyn Rovaniemen taidemuseossa. Näyttely järjestetään Rovaniemellä kesällä 2020 kansainvälisen International Academy of Ceramics (IAC) -järjestön kongressin yhteydessä. Ornamo on IAC:n organisaatiojäsen. Kongressiin odotetaan ajalla 27.–31.7.2020 satoja keramiikan keskeisiä asiantuntijoita, taiteilijoita, kuraattoreita ja muita alan ammattilaisia ympäri maailmaa. Rovaniemellä järjestetään samanaikaisesti myös kansainvälinen, IAC:n jäsenten keramiikkataiteen näyttely ja lukuisia muita kansallisia nykykeramiikan näyttelyitä.

Ornamo kutsuu jäseniään osallistumaan ajankohtaisen suomalaisen nykykeramiikkataiteen näyttelyyn. Haku näyttelyyn avautuu 5.8.2019 ja se päättyy 29.11.2019.

Ornamon tuottama näyttely noudattaa kongressin teemaa, joka on On the Edge – suomeksi Äärillä. Äärillä on paikka, tunne ja kriittinen positio. Teema viittaa Suomen sijaintiin Euroopan laidalla ja myös muihin maailman laidoilla sijaitseviin alueisiin. Teema katsoo maailmaa sekä sisältä ulos että ulkoa sisäänpäin.

On the Edge-teena rakentuu keskusteluille joita käydään parhaillaan keramiikan kentällä taiteiljoiden, tutkijoiden ja muiden alan toimijoiden kesken. Teema rohkaisee keskusteluihin ja tulkintoihin, jotka puhuttelevat sekä nykykeramiikan, muotoilun ja taidekäsityön valtavirtaa että marginaaleja. Teema tarjoaa viitekehyksen, jonka puitteissa äärillä olemista tarkastellaan neljän osateeman kautta:

  1. Viestit tulevaisuudesta: Osateema kattaa keramiikan valmistuksen prosessit, materiaalilähtöisen tutkimuksen ja erityisesti uudet sekä nousevat käytännöt. Haastamme tarkastelemaan tapoja, joilla perinteiset taidot ja työtavat ruokkivat uusia innovaatioita ja toisaalta kuinka uudet teknologiset sovellukset sekä valmistusprosessit kehittävät perinteisiä menetelmiä.
  2. Sosiaalinen ja poliittinen todellisuus: Toivomme teosehdotuksia, jotka käsittelevät koko yhteiskuntaa tai yhteiskunnallisia toimijoita yhteisöistä yksilöihin. Kannustamme keskustelemaan sosiaalisista arvoista ja vastuista sekä erityisesti siitä, kuinka taide voi osaltaan tukea sosiaalista yhdenvertaisuutta.
  3. Paikallisuus ja materiaalisuus: Osateeman lähtökohtana on paikallisuuden vaikutus jokapäiväisiin käytäntöihimme. Paikallinen ympäristö, paikallishistoria, kulttuuri ja aineelliset resurssit asettavat toimintamme tiettyyn viitekehykseen. Niiden myötä nousee myös kysymys vastuullisuudesta. Toivomme teosehdotuksia, jotka käsittelevät erilaisia rajoituksia maailmanlaajuisesta tai paikallisesta näkökulmasta. Tavoitteena on käsitellä keramiikkaa ekologisena ja kestävänä materiaalina, joka voi edistää ja ylläpitää ympäristön hyvinvointia.
  4. Tekeminen ja hyvinvointi: Yksilön tai yhteisön hyvinvointi on sosiaalista, fyysistä ja henkistä. Kannustamme tarkastelemaan kriittisesti niitä tapoja, joilla taide ja taidekäsityö voivat tukea ihmisen hyvinvointia.

Yhteistyökumppanimme hankkeessa ovat:

Arktinen keramiikkakeskus

IAC

 

Aiheeseen liittyvä sisältö