Projektit

Projekti

Rakennetun omaisuuden tila – ROTI 2017

Asuinympäristön laatu on nousemassa yhä tärkeämmäksi tekijäksi kilpailussa asuinalueiden suosiosta ja yritysten sijainnista. Ornamo on työskennellyt pitkäjänteisesti nostaakseen taiteen arvon osana…

Lue lisää
Projekti

Muotoilutyön uudet muodot

Epätyypilliset työnteon tavat ovat jo pitkään olleet arkipäivää muotoilualan ammattilaisille, joiden työssä useat eri roolit ja työnteon muodot limittyvät toisiinsa.…

Lue lisää
Projekti

Vaikuttavaa vuoropuhelua muotoiluhankintoihin

Ornamon julkisten muotoiluhankintojen tutkimus- ja kehittämishanke Vaikuttavaa vuoropuhelua muotoiluhankintoihin pyrkii edistämään muotoilun käyttöä julkisella sektorilla ja luomaan erityisesti haastaviin palvelumuotoiluhankintoihin…

Lue lisää
Projekti

Näyttelypalkkiosopimuksen pilotointi

Ornamo on aktiivisesti edistämässä reiluja pelisääntöjä taidealalle yhteistyössä Suomen Taiteilijaseuran ja muun taidekentän kanssa. Keskustelu taiteilijan asemaa kohentavasta sopimuksesta Suomessa käynnistyi…

Lue lisää
Projekti

Muotoilukasvatus kouluihin – Muotoilun Skidiakatemia

Valtioneuvoston kansallisen Muotoile Suomi -ohjelman strategisissa tavoitteissa rohkaistaan muotoilukasvatuksen edistämiseen: ”Muotoiluopetus sisällytetään varhaiskasvatukseen ja jokaiselle koulutusasteelle, mikä kasvattaa muotoiluymmärrystä ja…

Lue lisää
Projekti

Prosenttitaiteen edistämishanke

Kiinnostus rakennetun ympäristön laadun kehittämiseen taiteen avulla on kovassa kasvussa. Prosenttiperiaate on yksi keino integroida taide arkipäivään, vaikkapa sairaalaan tai päiväkotiin.…

Lue lisää
Projekti

Ornamon Kipinäraha 2015

Ornamon jakaman Kipinärahan tarkoituksena on tukea merkittävien, monialaisten muotoiluhankkeiden käynnistämistä. Tänä vuonna valinnoissa painotettiin Suomen itsenäisyyden juhlavuoden hankkeita sekä kansainvälisen…

Lue lisää
Projekti

Nordic Design Impact -mentoriohjelma

Nordic Design Impact (NDI) -ohjelmalla käynnistettiin pohjoismainen yhteistyö muotoiluosaamisen työkalujen luomiseksi pohjoismaisten yritysten käyttöön. Ohjelman pilottivaiheeseen keväällä 2014 valittiin kustakin…

Lue lisää