7.11. Ornamon syyskokous 2019

Syyskokous pidetään Design Forumin tiloissa. Kuva: Kalle Kataila

Aika: torstaina 7.11.2019 klo 17.00
Paikka: Design Forum Finland, Unioninkatu 24, 3. kerros, Helsinki

Tule mukaan vaikuttamaan Ornamon toimintaan ja tutustumaan Design Forum Finlandiin! Ennen syyskokouksen alkua klo 16.00 Design Forumin toimitusjohtaja Petteri Kolinen kertoo Design Forumin toiminnasta. Paikalle voi tulla jo 15.45.

Syyskokouksessa valitaan Ornamon hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle. Tutustu hallitusehdokkaisiin täällä ja valitse suosikkisi. Hallitus käyttää Ornamon toimeenpanovaltaa eli käytännössä siis päättää Ornamon toiminnasta, joten nyt kannattaa tulla käyttämään ääntään. Äänioikeus on kaikilla varsinaisilla jäsenillä (joilla ei ole erääntyneitä jäsenmaksurästejä). Jos et itse pääse paikalle, voit toimittaa valtakirjan äänestystä varten kokoukseen osallistuvalle jäsenelle. Yhdellä jäsenellä voi olla enintään 3 valtakirjaa.

Lataa valtakirjapohja ja tuo se tilaisuuteen tulostettuna ja allekirjoitettuna.

Tarjoilujen vuoksi, ilmoittauduthan mukaan täällä.
Jos joudut peruuttamaan osallistumisesi, ilmoitathan siitä osoitteeseen office@ornamo.fi.

 

Esityslista:

1 Kokouksen avaus

2 Valitaan kokouksen
puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kolme ääntenlaskijaa

3 Todetaan paikalla olevat
äänivaltaiset jäsenet ja heidän valtakirjoilla edustamansa muut äänivaltaiset jäsenet sekä muut läsnä olevat

4 Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus

5 Esityslistan hyväksyminen

6 Päätetään, kuinka monta jäsenta hallitukseen valitaan
Ornamon sääntöjen 24 § mukaisesti

7 Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
Erovuorossa ovat muotoilija Mikko Kutvonen, palvelumuotoilun asiantuntija Mari Siikonen ja toimitusjohtaja Päivi Tahkokallio

8 Päätetään vuoden 2020 toimintasuunnitelmasta
Päätetään varsinaisten jäsenten, opiskelijajajäsenten, yritysjäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksu vuodeksi 2020
Liite: Ornamon toimintasuunnitelma 2020

9 Päätetään vuoden 2020 talousarvio
Liite: Ornamon talousarvio 2020

10 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet vuodeksi 2020

11 Muut asiat
Tiedotetaan sähköisestä äänestyksestä vuodelle 2020

12 Kokouksen päättäminen

 

Tervetuloa!

Aiheeseen liittyvä sisältö