OHO Opitaan yhdessä!

Monikulttuurisen työpajatoiminnan koulutuspäivä kuva- ja sanataiteen tekijöille 13.5.2016
Annantalo, Annankatu 30, 00100 Helsinki

 

Ohjelma

9.00–9.15 Koulutuspäivän avaus Virpi Vesanen-Laukkanen

9.15–10.15 Kulttuurien kohtaamisen uudet haasteet Jyrki Sipilä

10.15–11.15 Tilanteinen kielen oppiminen Lari Kotilainen

11.15–12.15 Lounastauko

12.15–12.30 Taikava-hanke tehostettua tukea tarvitsevan lapsen kehityksen tukena Tinka Ripatti

12.30–13.30 OHO ja Kulttuurityön Helsingin malli monimuotoisessa varhaiskasvatuksessa Risto Keskinen

13.30–14.15 OHO-työpajat, kokemuksia ja näkemyksiä Raija Rastas, Silja Järventausta ja Pirkko Ilmanen

14.15–15.30 Työpajaohjaajien pienryhmätyöskentelyä, sis. kahvitauon

15.30–16.00 Yhteenveto ja tulevan työskentelyn suuntaviivojen määrittely Virpi Vesanen-Laukkanen

 

Luennoitsijat

Jyrki Sipilä on Helsingin aikuisopiston apulaisrehtori, joka on työskennellyt maahanmuuttajien koulutuksen parissa vuodesta 1991 lähtien

Lari Kotilainen on Suomi toisena kielenä ja tilanteinen oppiminen -hankkeen tutkija ja Helsingin yliopiston suomen kielen dosentti

Tinka Ripatti on Taikava-hankkeessa gradun tehnyt lastentarhanopettaja ja kasvatustieteen maisteriopiskelija

Risto Keskinen on Helsingin varhaiskasvatusviraston varhaiskasvatuksen asiantuntija , jonka alana ovat kerhotoiminta, leikkipuistotoiminta ja ympäristöasiat

Raija Rastas on tekstiilitaiteilija ja OHO-työpajaohjaaja

Silja Järventausta on kirjailija, kasvatustieteen maisteri ja OHO-työpajaohjaaja

Pirkko Ilmanen on monikulttuurisuustyöstä palkitun Entressen kirjaston aluelastenkirjastonhoitaja ja kirjastossa pidetyn OHO-työpajan yhteyshenkilö

 

Tervetuloa! Luennot ovat avoimia yleisölle. Tilaisuus on maksuton. Omakustanteinen lounas.

Taiteilijat O ry
Yhteistyössä: Teolllisuustaiteen Liitto Ornamo, Annantalon taidekeskus, Suomi toisena kielenä ja tilanteinen oppiminen -hanke,
Helsingin varhaiskasvatusvirasto, Helsingin aikuisopisto

 

OHO Opitaan yhdessä! on Taiteilijat O ry:n  taidetyöpajahanke. Työpajat on suunnattu maahanmuuttajataustaisille ja kantasuomalaisille lapsiperheille. http://www.artists-o.fi/oho-opitaan-yhdessa/