Ornamon syyskokous 2020

Aika: 5.11.2020 klo 18:00
Paikka: Verkkokokous

Tule mukaan vaikuttamaan Ornamon toimintaan! Ornamon syyskokous 2020 pidetään koronatilanteen vuoksi verkkokokouksena. Kokousalusta ilmoitetaan myöhemmin Ornamon viikkotiedotteessa ja tällä sivulla.

Syyskokouksessa valitaan Ornamon hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle. Katso ohjeet, miten asettua ehdolle. Hallitusehdokkaiden esittelyt ilmestyvät lokakuussa Ornamon sivuille, joiden joukosta pääset valitsemaan suosikkisi. Hallitus käyttää Ornamon toimeenpanovaltaa eli käytännössä siis päättää Ornamon toiminnasta, joten nyt kannattaa käyttää ääntään! Kokouksessa pilotoimme sähköistä äänestystä hallitusjäsenten vaalissa. Tarkemmat äänestysohjeet löydät tämän sivun alalaidasta.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kolme ääntenlaskijaa
 3. Todetaan paikalla olevat äänivaltaiset jäsenet ja heidän valtakirjoilla edustamansa muut äänivaltaiset jäsenet sekä muut läsnä olevat
 4. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
 5. Esityslistan hyväksyminen
 6. Päätetään kuinka monta jäsentä hallitukseen valitaan Ornamon sääntöjen 24 § mukaisesti
 7. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
  Erovuorossa ovat sisustusarkkitehti Merja Inki-Ihamäki, tekstiilitaiteilija ja taidepedagogi Laura Isoniemi, teollinen muotoilija Kristian Keinänen, kalustemuotoilija ja sisustusarkkitehti Heikki Ruoho ja muotoilija Niko Räty.
 8. Päätetään vuoden 2021 toimintasuunnitelmasta
  Päätetään varsinaisten jäsenten, opiskelijajäsenten, kannatusjäsenten ja yritysjäsenten jäsenmaksu vuodeksi 2021
 9. Päätetään vuoden 2021 talousarvio
 10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet vuodeksi 2021
 11. Muut asiat
 12. Kokouksen päättäminen

Sähköinen äänestys

Vaikuta Ornamon toimintaan etänä! Ornamo ottaa syyskokouksessa 5.11.2020 käyttöön eVaali.fi-äänestysjärjestelmän. Äänioikeutetut jäsenet ympäri Suomea ja maailmaa voivat nyt entistä paremmin osallistua Ornamon hallituksen jäsenten valintaan. Mikäli hallituspaikkoja on vapaana sama määrä kuin ehdokkaita, äänestystä ei järjestetä.

Ketkä ovat äänioikeutettuja Ornamon vaaleissa?

Äänioikeutettuja ovat Ornamon varsinaiset jäsenet, jotka on hyväksytty jäseniksi viimeistään kahdeksan (8) viikkoa ennen syyskokousta, ja joilla ei ole erääntyneitä jäsenmaksurästejä. Erääntyneeksi jäsenmaksuksi ei katsota avoinna olevaa jäsenmaksua, jos sen maksuaikataulusta on sovittu erikseen.

Koska, missä ja miten äänestän?

Äänestäminen tapahtuu eVaali.fi-sivuston kautta. EVaali on kotimainen sähköisten vaalien palveluntarjoaja. Järjestelmässä käytetään SSL-suojattuja yhteyksiä ja kaikki tietoliikenne on näin salatussa muodossa. Jokainen äänioikeutettu Ornamon jäsen saa sähköpostiinsa linkin, jonka avulla tunnistautuminen tapahtuu Ornamon ajantasaisista jäsenrekisteritiedoista – jäsenmaksun pitää siis olla maksettuna. Et tarvitse verkkopankki- tai muita tunnuksia. Tunnistautumisen jälkeen pääset verkkosivulle, jossa äänestys tapahtuu helposti ohjeiden mukaan. Sähköinen äänestysjärjestelmä avautuu 20.10.2020 klo 18:00 ja sulkeutuu 2.11.2020 klo 18:00.

Jäsenille, joille sähköinen äänestäminen ei ole mahdollista, järjestetään äänestysmahdollisuus Ornamon toimistolla 5.11.2020 klo 14:00-16:00. Osoite: Annankatu 16 B 35-36, 4. krs. Noudatamme äänestyspaikalla viranomaisten ohjeita lähikontaktien välttämisessä ja hygieniasta. Ornamon toimistossa voivat äänestää ainoastaan ne äänioikeutetut, jotka eivät äänestä ennakkoon sähköisesti. Paikan päällä voi käyttää myös kollegan antamaa valtakirjaa äänestyksessä. Valtakirjan voi ottaa enintään kolmelta äänioikeutetulta jäseneltä. Lataa valtakirjapohja ja tuo se äänestykseen tulostettuna ja allekirjoitettuna.

Liite: Ornamon äänestys- ja vaalijärjestys

Aiheeseen liittyvä sisältö