Kulttuurin ja taiteen edistäminen

Prosenttitaiteen edistämishanke. Kuva: Niklas Kullström
Prosentti taiteelle -hanke edistää taidetta osaksi rakennettua ympäristöä. Kuva: Niklas Kullström

Taide on osa hyvinvointia ja kansainvälisesti kiinnostavaa Suomi-kuvaa.

Taide lisää ihmisten hyvinvointia ja luo merkitystä arkeen. Kiinnostus uniikkiin taideteollisuuden taiteeseen on kasvussa, mikä näkyy useiden suomalaisten keramiikka-, koru- ja tekstiilitaiteilijoiden kansainvälisenä menestymisenä. Laajimpia taideteollisuudesta kumpuavia nykytaiteen alueita ovat keramiikka- ja tekstiilitaide. Niiden lisäksi joukkoon voidaan lukea mm. nykykorutaide, lasitaide, käsitteelliseen sisältöön pohjaava kokeellinen muotoilu sekä wearable art -pukutaide.

Kun kehitetään taiteen markkinoita, edistetään paitsi taiteilijoiden työllisyyttä, myös taiteen merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa muiden taiteenalojen tapaan.

Kiinnostus materiaalilähtöiseen taiteeseen näkyy myös taideteosten kasvavana määränä arkisessa ympäristössämme: kouluissa, päiväkodeissa, sairaaloissa tai vaikkapa puistoissa ja jokapäiväisillä kulkureiteillä. Kun edistetään taidetta julkisissa tiloissa ja laitoksissa, tuodaan samalla kulttuuri lähemmäs jokaista suomalaista.

Taiteilijat toimivat nykyään monissa rooleissa näyttelytoimintaan perustuvan taiteellisen työskentelyn lisäksi. Esimerkiksi julkisen taiteen saralla aluesuunnittelussa on mahdollisuuksia myös alan taiteilijoille ja taideprojektien johtamiseen ja asiantuntijatehtäviin.

Ornamon tavoitteena on:

  • Edistää taiteen prosenttiperiaatetta suomalaisessa rakentamiskulttuurissa
  • Lisätä taiteilijoiden mahdollisuuksia julkisen sektorin taidehankinnoissa, taidehankintaprojektien johtamisessa ja konsultoimisessa sekä verkostoitumisessa taidehankkeiden tilaajien kanssa
  • Edistää taiteilijoiden ja suunnittelijoiden luontevaa yhteistyötä
  • Edistää taiteen kansainvälistymistä
  • Kehittää taidehankintojen käytäntöjä julkisella sektorilla
  • Vaikuttaa kotimaisiin taiteen markkinoihin

 

Aiheeseen liittyvä sisältö

Tutkimus

Muotoilualan työmarkkinatutkimus

Työmarkkinatutkimus on vuosittain toteutettava kartoitus muotoilijakentän rakenteesta. Tutkimuksella saadaan vertailukelpoista tietoa Ornamon jäsenistön sijoittumisesta työmarkkinoille sekä yleisestä palkka- ja palkkiotasosta.…

Lue lisää
Tutkimus

Taiteen markkinatutkimus

Taiteen markkinatutkimuksessa luodataan nykytaiteen moninaista kenttää että kehitystarpeita. Tutkimus on toteutettu kyselytutkimuksena suomalaisen kuluttajan ja asiakasyritysten näkökulmasta, jotta ymmärrystä taiteen markkinasta saadaan…

Lue lisää