Ammattimaisten pelisääntöjen edistäminen

Muotoilijan pitää tuntea oikeutensa jotta hän voi solmia reiluja sopimuksia.

Muotoiluala ponnistaa luovan työn perinteestä. Muotoilualan ammattimaistuminen 1950-luvulta eteenpäin on tehnyt muotoilijan työstä ammatin muiden ammattialojen joukossa. Ammattimaisen muotoilijan erottaa harrastelijasta siinä, että hän pystyy asettamaan työlleen hinnan, tekemään toimeksiannoista reiluja sopimuksia sekä tarpeen vaatiessa kieltäytymään kannattamattoman työn tekemisestä.

Muotoilualan haasteena on ollut luovan työn standardointi ammattimaisiksi sopimuksiksi, työehtosopimuksiksi ja perinteisten työaikojen puitteisiin. Lisäksi taiteen ja muotoilun ostamisesta on puuttunut käytäntöjä, joiden avulla mahdollistetaan reilu kilpailu. Ornamo on vaikuttamassa reiluihin pelisääntöihin muotoilun palveluntarjoajien ja ostajien välille. Ornamo on lisäksi luonut muotoilualalle eettiset ohjeet sekä sopimusmallit ohjaamaan muotoilualan ammattimaisia käytäntöjä.

Kun muotoilun liiketoiminta siirtyy tuotemuotoilusta palveluliiketoimintaan, tekijänoikeudet muuttavat muotoaan ja ne ovat keskeinen osa oman luovan työn hallintaa. Aineettoman arvon luonti on muotoilijan perustehtäviä, ja asianmukaisen korvauksen saaminen edellyttää paitsi oman työn dokumentointia myös IPR-strategian tekemistä.

Ornamon tavoitteena on:

  • Luoda ja ylläpitää muotoilualan vallitsevia käytäntöjä: konsulttisopimusehdot, sopimukset, sopimusehdot, ammattieettiset ohjeet
  • Edistää ymmärrystä muotoilun ja taiteen myymisestä ja ostamisesta julkisella ja yksityisellä sektorilla
  • Opastaa muotoilijoita tunnistamaan ja valvomaan omia oikeuksiaan sopimuksia tehdessä
  • Ornamo yhteistyössä taiteilijajärjestöjen kanssa edistää Ruotsin näyttelykorvausmallin (MU-avtal) mukaista sopimusta taidealoillemme.
  • Palvelumuotoilun ansaintalogiikan kehittäminen ja IPR-strategia:n edistäminen muotoiluyrityksissä.
  • Vaikuttaminen IPR-järjestelmän kehittämiseen käyttökelpoiseksi muotoilulle.

 

 

Aiheeseen liittyvä sisältö

Teema

Aineetonta arvoa muotoilusta

Aineeton arvonluonti on taloudelle ja liiketoiminnalle yhä merkittävämpää suhteessa hiipuvaan aineelliseen arvonluontiin. Aineettomia oikeuksia tuottavana toimialana muotoilu on aineettoman arvonluonnin…

Lue lisää