Muotoilualan koulutus

Muotoilualan oppilaitokset määrittävät minkälaisissa ammateissa muotoilijat työskentelevät.

Muotoilijat ovat erikoiskoulutettuja suunnittelualan ammattilaisia, jotka suunnittelevat korkeatasoisia tuote-, palvelu-, kaluste- ja tilaratkaisuja julkisen sektorin ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Muotoilijat ovat estetiikan, materiaalituntemuksen ja käyttäjälähtöisen suunnittelun asiantuntijoita, jotka saavat koulutuksessa erinomaiset valmiudet työskennellä laaja-alaisesti monipuolisissa suunnittelutehtävissä yrittäjinä, teollisuuden- ja kaupan palveluksessa sekä taiteen parissa. Muotoilijan toimenkuvaan kuuluvat lisäksi asiantuntija-, konsultointi- ja projektitehtävät sekä opetus- ja tutkimustyöt.

Taiteen maisterin tutkintoon tähtäävää koulutusta Suomessa tarjoavat Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu sekä Lapin yliopisto, jotka kouluttavat suunnittelijoita vaativiin suunnittelutehtäviin. Muotoilun ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän amk-tutkinnon voi suorittaa Hämeen ammattikorkeakoulussa, Lahden muotoiluinstituutissa, Metropolia ammattikorkeakoulussa, Savonia ammattikorkeakoulussa, Yrkeshögskolan Noviassa ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Xamkissa. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (Kyamk) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu (Mamk) yhdistyivät 1.1.2017 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluksi (Xamk). Palvelumuotoilua voi nykyisin opiskella joko osana liiketalouden tai muotoilun koulutusohjelmia. Tarkemmat koulutustiedot löytyvät oppilaitosten sivuilta.

Suhdanneherkkä muotoiluala sekä muotoilun koulutusmäärien kasvu on johtanut muotoilualalla työttömyyden poikkeuksellisen nopeaan kasvuun. Haasteena on lisäksi se, että muihin aloihin verrattuna muotoilijat työskentelevät useammin muiden alojen työtehtävissä.

Ornamon tavoitteena on parantaa korkeakoulutettujen muotoilijoiden laadullista työllistymistä koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Ornamo on mukana kehittämässä koulutusta työelämän tarpeita ja muuttuvan yhteiskunnan tarpeita vastaaviksi. Tulevaisuudessa muotoilijan ammatissa tieteidenvälisyys ja monialainen yhteistyö ovat korostetussa roolissa.

Ornamon tavoitteena on:

  • Muotoilualan ammattilaisten työllistymisen edistäminen vaikuttamalla muotoilualan koulujen opetusohjelmiin. Opetussuunnitelmien tulee antaa opiskelijoille valmiudet pärjätä tämän päivän työelämässä sekä yrittäjinä että palkansaajina.
  • Tuoda muotoiluajattelu osaksi peruskoulujen opetusta ja valjastaa muotoilumenetelmät opettajien käyttöön uusina opetusmetodeina.
  • Koulutuksen akkreditointi
  • Turvata valtion asetuksissa määritellyt pätevyysvaatimukset suunnittelijoiden ammatinkuvan mukaiseksi

 

Aiheeseen liittyvä sisältö

Tutkimus

Muotoilukoulutus murroksessa

Muotoilukoulutus murroksessa -selvitys kartoittaa muotoilualan opettajien ja tutkijoiden työnkuvaa muuttuvassa koulutus- ja työympäristössä. Selvityksessä tutkitun tiedon avulla voidaan vauhdittaa koulutuksen…

Lue lisää
Blogi

Muotoilukasvatus opettaa empatiaa

Perusopetuksen opetussuunnitelma korostaa yhteisöllisyyttä ja yhdessä oppimista. Oppimistavoitteet ovat laaja-alaisia ja oppiainerajoja rikkovia. Korostetaan tutkivaa otetta ja ilmiöpohjaista oppimista, jossa ympäristön ilmiöitä…

Lue lisää
Artikkeli

Muotoilun koulutus uudistuu: Aalto-yliopisto

Koulutuksen palikat rakentuvat uusiksi Muotoilun koulutuskenttä on vuosien varrella kutistunut, mutta myös uudelleen järjestäytynyt ja muovautunut tulevaisuuden tarpeisiin. Esimerkiksi Turussa…

Lue lisää
Artikkeli

Muotoilun koulutus uudistuu: Xamk

Koulutuksen palikat rakentuvat uusiksi Muotoilun koulutuskenttä on vuosien varrella kutistunut, mutta myös uudelleen järjestäytynyt ja muovautunut tulevaisuuden tarpeisiin. Esimerkiksi Turussa…

Lue lisää