Vaikuttava muotoilujohtajuus

muotoilujohtajuus

Muotoilulla on keskeinen rooli kehittyvässä yhteiskunnassa. Globaalit haasteet kuten väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat sekä yksityisen että julkisen sektorin miettimään toimintansa uusiksi. Tämän päivän tuotteiden ja palveluiden pitää perustua käyttäjälähtöisyydelle ja ihmisymmärrykselle. Muotoiluosaamisen merkitys on uuden talouden keskiössä niin nousevista teknologia-start-upeista kuntayhtymiin ja perinteiseen teollisuuteen. Asiakkaiden ja ihmisten palvelu on murroksessa, kun digitalisaatio myllertää eri toimialoja. Ihmislähtöisellä muotoiluosaamisella on siksi ratkaiseva rooli yritysten kasvattamisessa.

Yritykset, julkisyhteisöt ja muut organisaatiot ostavat tarvitsemaansa suunnittelua usein muotoilualan suunnitteluyrityksiltä. Yritykset tuottavat muotoilupalvelut omassa organisaatiossa tai ostavat osaamista ulkopuolisilta muotoiluun erikoistuneilta suunnitteluyrityksiltä. Ulkopuolelta ostetut palvelut ovat keskimäärin noin 45 prosenttia ja sisäisesti tuotetut palvelut noin 55 prosenttia muotoilun kustannuksista.

Inhouse-suunnittelun osuus on viime vuosina ollut selvästi kasvussa. Tyypillistä on myös yhdistelmä ulkoa ostettuja ja sisäisesti tuotettuja muotoilupalveluja, mikä edellyttää vahvaa muotoilustrategiaa ja taitavaa muotoilujohtamista. Muotoilun integroiminen strategiseksi osaksi yritysten liiketoimintaa näkyy jo nyt monen suuryrityksen kansainvälisenä menestyksenä.

Ornamon tekemissä tutkimuksissa on kuitenkin huomattu, että vain noin 20 prosenttia yrityksistä hyödyntää muotoilua liiketoiminnassaan. Jotta muotoilu omaksutaan keskeiseksi osaksi yrityksen menestystarinaa, pitää muotoilijoiden nousta yrityksissä päättäviin rooleihin, osaksi yritysjohtoa.

Muotoilujohtaminen on jo nyt otettu osaksi monen kansainvälisen konsulttiyrityksen valikoimaa. Muotoilujohtamisen ammattilaiset eivät kuitenkaan kaikki ole muotoilijoita vaan enenevässä määrin kauppatieteilijöitä ja valtiotieteilijöitä. Jos muotoilijat eivät kiinnostu muotoilujohtamisesta, vaarana on, että alan työmahdollisuudet karkaavat muiden ammattiryhmien käsiin.

Ornamon tavoitteena on:

  • Lisätä in-house-suunnittelijoiden määrää
  • Näyttää, mitä vaikutuksia yritykseen sisäänrakennetulla muotoiluosaamisella on
  • Kohtauttaa muotoilijoita muiden alojen yritysten kanssa ja lisätä ymmärrystä alojen välillä
  • Nostaa muotoilija käytännön työn tekijästä osaksi yritysten johtoryhmiä
  • Vaikuttaa alan koulutukseen muotoiluajattelun ja johtajuuden edistämiseksi

 

Aiheeseen liittyvä sisältö

Blogi

Muotoilun hyödyt mitataan monella tasolla

Tutkimukset osoittavat, että design-intensiiviset organisaatiot ovat menestyksekkäämpiä innovoimaan ja niiden liiketoiminta-arvo kasvaa muita nopeammin. Tämä todennetaan mittaamalla, kirjoittaa Tuomas Manninen,…

Lue lisää
Artikkeli

Muotoilu saatava osaksi yritysten DNA:ta

Ornamon Muotoilupäivä 2015 herätti keskustelua muotoilujohtamisesta ja kasvuyrittäjyydestä. Ääneen pääsivät Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen, Koneen muotoilujohtaja Anne Stenros ja Ornamo-palkinnon…

Lue lisää
Artikkeli

Palvelumuotoilu vaatii strategista osaamista

Palvelumuotoilu ei ole pelkkää teknologiaa. ”Tulevaisuuden menestyjiä ovat ne yritykset, jotka kykenevät ymmärtämään ihmistä”, sanoo tulevana torstaina Service Design Networkin…

Lue lisää
Artikkeli

Muotoilujohtajuutta muovaamassa

Muotoilujohtajan toimenkuva on vasta muotoutumassa monessa yrityksessä, ja työtä tekevät johtajat ovat taustoiltaan kirjava joukko. Parhaimmillaan muotoilujohtaja vaikuttaa koko organisaation…

Lue lisää
Artikkeli

Luovan työn johtaja tuntee tiiminsä vahvuudet

Yrittäjästä suunnittelutoimiston tiiminvetäjäksi vaihtanut Nina Kallén uskoo jatkuvaan palautteeseen enemmän kuin puolivuosittaisiin kehityskeskusteluihin. Luovien ammattilaisten johtaminen vaatii taitoa lukea ihmisiä. Haasteita…

Lue lisää
Artikkeli

Muotoilujohtaja verkostoituu Ornamossa

Johdatko tiimiä tuulisella paikalla muotoilun huipulla? Kaipaatko sparrausta kun pyrit viemään muotoiluajattelua osaksi koko yrityksen toimintaa? Muotoilujohtajan työ vaatii monenlaista…

Lue lisää
Artikkeli

”Nyt puhutaan asiakaskokemuksesta”

Digitalisaatio ja palvelualojen voimakas kasvu nostavat asiakaskokemuksen yhä keskeisempään rooliin. Idea on hyvä vasta, kun asiakas toteaa sen olevan hyvä, kiteyttää…

Lue lisää