Selvitys: Kuvataiteilijoiden kokemuksia museoiden ja gallerioiden näyttelykäytännöistä

Epäyhtenäiset sopimukset, vaihtelevat palkkiokäytännöt ja taiteilijan tekemä ilmainen työ leimaavat museoiden ja taiteilijoiden välisiä nykykäytäntöjä. Ornamon ja Suomen Taiteilijaseuran taiteilijakysely antaa yleiskuvan siitä, minkälaisia palkkio- ja sopimuskäytäntöjä taiteilijat ovat kohdanneet, sekä kartoittaa laajemmin taiteilijoiden asemaa museo- ja gallerianäyttelyissä. Kysely toteutettiin kesällä 2015 ja siihen vastasi 327 taiteilijaa. 

Kysely osoittaa, että taidenäyttelyihin liittyvissä käytännöissä on paljon parannettavaa. Vastauksista käy selvästi ilmi, että suomalaiset ammattikuvataiteilijat tekevät runsaasti ilmaista työtä julkista tukea saavissa museoissa. Museoiden maksamien palkkiosummien vertailu on vaikeaa, koska taiteilijapalkkioita maksetaan hyvin vaihtelevin perustein ja useilla eri nimikkeillä.

”Osallistuin seinämaalausnäyttelyyn, siitä ei maksettu korvausta, mutta kun maalasin teokset peittoon sain tuntikorvausta.”

Kysely osoittaa, että taiteilija maksaa useimmiten itse näyttelystä syntyneet kustannukset.
Kysely osoittaa, että taiteilija maksaa useimmiten itse näyttelystä syntyneet kustannukset.

Kyselyn keskeiset tulokset

  • Suomalaiset ammattikuvataiteilijat tekevät runsaasti ilmaista työtä julkista tukea saavissa museoissa.
  • Museonäyttelyt parantavat taiteilijan mahdollisuuksia saada apurahoja. Kolme neljästä kyselyyn vastanneesta taiteilijasta pitää museonäyttelyitä merkittävinä uran kannalta.
  • Kuvataiteilijoiden ja museoiden välisissä sopimuksissa on runsaasti eroja. Vain neljännes vastaajista kertoi laativansa aina kirjallisen sopimuksen museonäyttelystä. Joka viides vastaaja ei ollut koskaan laatinut museonäyttelystä kirjallista sopimusta.
  • Vain yksi prosentti kyselyn vastaajista kertoi saavansa aina korvauksen museonäyttelystään; 22 % kertoi saaneensajonkinlaisen korvauksen.
  • 77 prosentille, ei oltu koskaan maksettu taiteilijapalkkiota museonäyttelystä.
  • Museonäyttelyistä maksetut taiteilijapalkkiot vaihtelivat 33 eurosta 10 000 euroon.

Kyselyn taustaa

Ornamo ja Suomen Taiteilijaseura selvittivät taiteilijoiden kokemuksia suomalaisista näyttelykäytännöistä opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä. Kyselyn tuloksia hyödynnettiin ministeriön taidenäyttelyiden sopimus- ja korvauskäytäntöjä selvittäneessä työryhmässä. Kysely toteutettiin kesällä 2015, ja siihen osallistuivat Ornamon taidejaoston jäsenet sekä Suomen Taiteilijaseuran jäsenjärjestöjen jäsenet. Kyselyyn tuli yhteensä 327 vastausta.

Graafit

ornamo_graafit4
Vastuut museonäyttelyiden kirjallisissa sopimuksissa.
ornamo_graafit3
Kirjalliset sopimukset museonäyttelyissä.
ornamo_graafit2
Taiteilijan työtehtävät museonäyttelyissä.
ornamo_graafit5
Gallerianäyttelyiden tuotot taiteilijalle.
ornamo_graafit6
Näyttelyiden merkitys taiteelliselle urakehitykselle.

 

Aiheeseen liittyvä sisältö