Aalto-yliopisto | Lehtori, tekstiilisuunnittelu (sijaisuus)

Katso kaikki avoimet työpaikat

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 20 000 opiskelijaa ja yli 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.

Muotoilun laitos on yksi Aalto-yliopiston suurimmista ja taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun suurin laitos noin 750 opiskelijallaan ja 100 työntekijällään. Muotoilun laitoksen koulutusohjelmista valmistuu muotoilualan ammattilaisia, joilla on valmiudet työskennellä kansainvälisesti tuotesuunnittelijoina sekä muotoilijoina teollisuuden, kaupan, kulttuurilaitosten ja median palveluksessa sekä myös muotoilujohtamisen asiantuntijatehtävissä, yrittäjinä ja tutkijoina. Muotoilun laitos tuo yhteen muotoilun ammattilaisia mm. teollisen muotoilun, muodin ja sisustusarkkitehtuurin aloilta ja tarjoaa heille mahdollisuuden oman ammattitaidon kehittämiseen ja muotoilun rajoja rikkovaan tieteelliseen ja taiteelliseen yhteistyöhön.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun muotoilun laitos hakee

Tekstiilisuunnittelun lehtorin sijaista

Sijaisuus on määräaikainen 9.11.2018 saakka. Aloitus sopimuksen mukaan, mahdollisimman pian.

Tehtävät

Lehtoraatin opetus- ja tutkimusala on tekstiilisuunnittelu. Lehtorin tehtäviin kuuluu tekstiilisuunnittelun opetus sekä kandidaatti- että maisteritasoilla, erilaisten projektien ohjaaminen sekä osallistuminen opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan kehittämiseen Muotoilun laitoksella. Opetettavat kurssit keskittyvät erityisesti kudottujen kankaiden suunnitteluun, pinta- ja kuosisuunnitteluun, sekä painokankaiden suunnitteluun. Lehtori osallistuu harjoitustöiden ja opinnäytteiden ohjaukseen ja arviointiin sekä kandidaatti- että maisteritasoilla, sekä opiskelijavalintoihin kandidaattitasolla. Kandiopetus on suomeksi ja maisteriopetus englanniksi.

Edellytykset

Tehtävän hoitaminen edellyttää tekstiilisuunnittelun perusprosessien vahvaa osaamista. Monipuolinen kokemus kaupallis-teollisesta pinta- ja tekstiilisuunnittelusta, digitaalisten tekstiilisuunnittelumenetelmien ja tekstiilien tuotantoprosessien tuntemus sekä projektinohjaus- ja ryhmätyötaidot ovat tehtävän hoitamisen kannalta välttämättömiä. Hakijalta edellytetään vahvaa ymmärrystä kudottujen ja painettujen kankaiden tuotantoprosesseista, sekä kykyä opettaa tekstiilisuunnittelua digitaalisilla menetelmillä. Hakijan tulee hallita Adoben Creative Suite – ohjelmien käyttö erityisesti tekstiilisuunnittelun kontekstissa, Adobe Photoshopin käyttö kudottujen kankaiden suunnittelussa ja Adobe Photoshopin ja Illustratorin käyttö kuosi- ja painokangassuunnittelussa. Lisäksi hakijan tulee hallita kudottujen kankaiden suunnittelu WeavePoint-ohjelmalla. Projektinohjaus- ja ryhmätyötaidot ovat tehtävän hoitamisen kannalta välttämättömiä. Hakijalta edellytetään näkemystä alan tulevaisuudesta ja kykyä toimia muotoilun uudistuvalla monialaisella kentällä.

Lehtorilta edellytetään vähintään ylempää yliopistotutkintoa sekä tehtävään sopivaa taiteellis-ammatillista pätevyyttä, käytännön kokemusta kyseisen oppialan työstä ja vähintään hyvää opetustaitoa. Tutkimukselliset ja muut opetusalan kannalta tärkeät ansiot sekä pedagoginen koulutus katsotaan eduksi. Tehtävän hoitaminen vaatii hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja niin suomeksi kuin englanniksi. Alan kansainvälisen toimintakentän tuntemus on tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta välttämätöntä.

Palkkaus ja työaika

Tehtävän palkkauksessa sovelletaan yliopistojen palkkausjärjestelmää ja palkka määräytyy tehtävään valittavan henkilön pätevyyden ja kokemuksen mukaan. Opetushenkilöstön työaika määräytyy kokonaistyöaikana, joka on 1624 tuntia vuodessa.

Hakemusasiakirjat ja hakuaika

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun dekaanille osoitettuun hakemukseen tulee liittää

  • CV
  • Portfolio, joka sisältää korkeintaan viisi julkaistua artikkelia ja/tai viisi teosta, suunnitelmaa tai toteutettua suunnittelutyötä (kaikki työt yhdessä tiedostossa, jonka koko enintään 20 MB)
  • Selvitys opetusansioista ja omasta opetusnäkemyksestä (max 2 sivua)

Aalto-yliopisto varaa itselleen oikeuden pyytää hakijoilta tarvittaessa lisämateriaalia.

Hakemukset liitteineen pyydetään toimittamaan sähköisen rekrytointijärjestelmä SAIMA:n kautta viimeistään ma 25.9.2017.

Aalto-yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää täyttämättä tehtävä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

Yleiset hakuohjeet, kielitaitovaatimukset ja ohjeistus mm. CV:n laatimiseen löytyvät www.aalto.fi/fi/tenure_track/hakijalle

Hakuprosessi

Hakijoita arvioidaan seuraavien osa-alueiden perusteella: taiteellis-ammatilliset ja/tai tutkimukselliset ansiot, opetustaito, yhteistyötaidot sekä toiminta taide- tai tutkimusyhteisössä ja muotoilualan yhteisöissä. Laitoksen työryhmä valitsee hakijoiden joukosta ne, joita pyydetään vierailemaan laitokselle antamassa opetusnäyte. Laitosryhmä myös haastattelee jatkoon valitut hakijat.

Lisätietoja
Työtehtävään liittyvissä kysymyksissä Professori Kirsi Niinimäki, puh. +358 50 569 3359, kirsi.niinimaki@aalto.fi
Hakuprosessiin liittyvissä kysymyksissä HR-koordinaattori Satu Pöyhönen, puh. +358 50 575 3888, satu.poyhonen@aalto.fi

 

HAE TYÖPAIKKAA