Aalto-yliopisto / Professor of Practice, nykymuotoilu

Katso kaikki avoimet työpaikat

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 20 000 opiskelijaa ja yli 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on maailman arvostetuimpiin kuuluva taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin kansainvälinen korkeakoulu. Korkeakoulu on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tutkimuksen kärkialueita ovat muotoilu, digitaalinen media, audiovisuaalinen esittäminen, taide, visuaalinen kulttuuri sekä hyvinvointirakentaminen ja yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Korkeakoulun juuret ulottuvat vuoteen 1871.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on päättänyt jatkaa seuraavan tehtävän hakuaikaa:


PROFESSOR OF PRACTICE, NYKYMUOTOILU

Tehtävää jo hakeneiden hakemukset otetaan huomioon, ja hakijat voivat halutessaan päivittää hakemustaan 2.5.2017 mennessä.

Tehtävä on työsopimussuhteinen ja täytetään taiteellisin ansioin viiden vuoden määräajaksi 1.10.2017 alkaen, tai sopimuksen mukaan, nimikkeellä Professor of Practice.

Lisätietoja Aallon Professor of Practice –järjestelmästä

Hakuaika päättyy 2.5.2017.

 

Lisätietoja ja hakuohjeet

Ks. lisätietoja paikasta sekä tarkemmat vaatimukset ja hakuohjeet englanninkielisestä ilmoituksesta: http://www.aalto.fi/en/about/careers/jobs/view/1135/

Lisätietoja antaa myös professori Turkka Keinonen (etunimi.sukunimi@aalto.fi). Hakemusteknisissä asioissa lisätietoja antaa HR-koordinaattori Piia Väisänen, etunimi.sukunimi@aalto.fi, tai puh. +358 50 408 3097. Aalto-yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää täyttämättä tehtävä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.