Aalto yliopisto / Työpajamestari

Katso kaikki avoimet työpaikat

Työpajamestari

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 20 000 opiskelijaa ja yli 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on maailman arvostetuimpiin kuuluva taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin kansainvälinen korkeakoulu. Korkeakoulu on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tutkimuksen kärkialueita ovat muotoilu, digitaalinen media, audiovisuaalinen esittäminen, taide, visuaalinen kulttuuri sekä hyvinvointirakentaminen ja yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Korkeakoulun juuret ulottuvat vuoteen 1871.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tekniset palvelut hakee henkilöä seuraavaan tehtävään:

 

TYÖPAJAMESTARI
Haemme henkilöä 1.8.2017 alkaen (tai sopimuksen mukaan) kokoaikaiseen, vakituiseen työsuhteeseen.

Tehtävä sijoittuu Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun yksikköön, joka vastaa opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan teknisestä tuesta (ARTS infra). ARTS infra on organisoitu seitsemään temaattiseen tiimiin. Työpajat ovat oleellinen osa taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimisen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan ympäristöä. Työpajoilla opiskelijat oppivat materiaaleista, tekniikoista, prosesseista ja kehittävät taiteellista ilmaisuaan.

Tehtävänkuvaus

Työpajamestari työskentelee ARTS infran kiinteiden materiaalien tiimissä ja vastaa Arabian kampuksen puupajan toiminnasta osana pajatiimiä. Lisäksi vastuualueeseen kuuluvat erilaiset mallinrakennukseen liittyvät tehtävät eri materiaaleilla, esimerkiksi muoveilla. Kesällä 2018 pajatoiminnot muuttavat uusiin tiloihin Otaniemen kampukselle.

Työpajamestari toimii valmistustekniikan, materiaalien ja rakenteiden asiantuntijana opiskelijoiden ja tutkijoiden kurssi-, tutkimus- ja taiteellisissa töissä puutekniikan ja mallinrakennustekniikoiden alueella. Tehtäviin kuuluu opiskelijoiden pajatyöskentelyn opastaminen ja valvonta sekä pajojen perehdyttämiskoulutuksen järjestäminen. Työpajamestari vastaa myös puupajan tilojen ja laitteiden toimintavalmiudesta ja työturvallisuudesta sekä pajatoiminnan kehittämisestä.

Edellytykset

Hakijalta edellytämme soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa tai alempaa korkeakoulututkintoa, tai vastaavia tietoja ja taitoja muotoilun tai tekniikan alalta. Lisäksi edellytämme työkokemusta alan tehtävistä.

Työssä tarvitaan teknistä ja ilmaisullista ongelmanratkaisutaitoa, sekä hyvää puu- ja mallinrakennusmateriaalien sekä työmenetelmien tuntemusta. Digitaalisen valmistuksen menetelmistä edellytämme NC-, pikamalli- tai lasertyöstötekniikan osaamista. Lisäksi edellytämme hyvää puumateriaalien, puutyöstölaitteiden ja työmenetelmien tuntemusta, sekä NC-, pikamalli- tai lasertyöstömenetelmien osaamista.

Hyvien ATK-perustaitojen lisäksi tehtävässä tarvitaan 3D-mallinnusohjelmien sekä digitaalisen valmistuksen ohjelmistojen tuntemusta. Kielitaidon osalta edellytämme suomen kielen lisäksi englannin kielen hyvää suullista taitoa, tai sujuvaa suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa jolloin suomen kielen taito katsotaan eduksi. Lisäksi edellytämme hakijalta hyviä vuorovaikutustaitoja. Työkokemus opiskelijoiden ohjaamisesta katsotaan eduksi.

Tarjoamme

  • Itsenäisen työn sekä muiden yliopiston työpajojen kollegoiden tuen
  • Mahdollisuuden kehittää työpajaa ja olla aktiivinen uusien Otaniemen pajatilojen suunnittelija
  • Laajan, innostuneen ja kekseliään Aalto-yhteisön työympäristöksi
  • Palkan, joka määräytyy Aalto-yliopistossa käytössä olevan yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaisesti ja sijoittuu noin välille 2550–2850 eur/kk riippuen hakijan pätevyydestä ja kokemuksesta.

Hakemukset ja hakuaika

Toimitathan hakemuksesi sähköisen järjestelmän kautta viimeistään 31.5.2017, ks. alla oleva hakulinkki. Liitä hakemukseesi myös liitetiedostona CV. Käsittelemme hakemuksia jo hakuajan aikana, joten jätäthän hakemuksesi mahdollisimman pian.

Hakumateriaalia ei palauteta. Aalto-yliopisto pitää oikeuden jättää tehtävän täyttämättä, jatkaa hakuaikaa ja ottaa mukaan myös henkilöitä, jotka eivät ole toimittaneet hakemusta hakuaikana.

Lisätietoja

Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa studiopäällikkö Hannu Paajanen etunimi.sukunimi@aalto.fi tai puh. 050 308 0602. Rekrytointiprosessia koskeviin tai hakemusteknisiin kysymyksiin vastaa HR-koordinaattori Piia Väisänen, etunimi.sukunimi@aalto.fi tai 050 408 3097.

Helsingissä, 10.5.2017

HAE TÄTÄ PAIKKAA