Aalto yliopisto | Vaatteiden kaavoituksen ja mallikappaleiden valmistamisen lehtorin sijainen

Katso kaikki avoimet työpaikat

Vaatteiden kaavoituksen ja mallikappaleiden valmistamisen lehtorin sijainen

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 11 000 opiskelijaa ja lähes 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on maailman arvostetuimpiin kuuluva taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin kansainvälinen korkeakoulu. Korkeakoulu on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tutkimuksen kärkialueita ovat muotoilu, digitaalinen media, audiovisuaalinen esittäminen, taide, visuaalinen kulttuuri sekä hyvinvointirakentaminen ja yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Korkeakoulun juuret ulottuvat vuoteen 1871.

Muotoilun laitos on yksi Aalto-yliopiston suurimmista ja taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun suurin laitos noin 750 opiskelijallaan ja 100 työntekijällään. Muotoilun laitoksen koulutusohjelmista valmistuu muotoilualan ammattilaisia, joilla on valmiudet työskennellä kansainvälisesti tuotesuunnittelijoina sekä muotoilijoina teollisuuden, kaupan, kulttuurilaitosten ja median palveluksessa sekä myös muotoilujohtamisen asiantuntijatehtävissä, yrittäjinä ja tutkijoina. Muotoilun laitos tuo yhteen muotoilun ammattilaisia mm. teollisen muotoilun, muodin ja sisustusarkkitehtuurin aloilta ja tarjoaa heille mahdollisuuden oman ammattitaidon kehittämiseen ja muotoilun rajoja rikkovaan tieteelliseen ja taiteelliseen yhteistyöhön.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun muotoilun laitos hakee

Vaatteiden kaavoituksen ja mallikappaleiden valmistamisen lehtorin sijaista

Tehtävä on määräaikainen sijaisuus ajalle 09/2018 – 12/2019 ja se voidaan täyttää joko koko- tai osa-aikaisena jakaen kahteen erityisalueeseen.

Tehtävät

Lehtorin opetus- ja tutkimusalana ovat vaatetussuunnitteluun liittyvät 2D- ja 3D-mallinnus- ja -valmistusmenetelmät. Lehtorin tehtävänä on vaatteiden kaavoituksen ja mallikappaleiden valmistukseen liittyvän perusopetuksen sekä edistyneemmän kaavaopetuksen antaminen. Tehtäviin kuuluvat 3D-mallinnusohjelmien opetuksen suunnittelu ja kehittäminen vaatetussuunnittelun suunnitteluprosessit huomioiden. Lehtori osallistuu myös harjoitustöiden ja projektien ohjaukseen sekä arviointiin. Lisäksi lehtorin tehtävänä on osallistua Muotoilun laitoksen 3D-mallinnuksen kehittämistyöhön, seurata digitaalisen työskentely-ympäristön kansainvälistä kehittymistä, arvioida kehityksen vaikutusta opetussuunnitteluun ja vastata uusien toimintatapojen opettamisesta.

Tehtävään etsitään henkilöä, joka on erittäin perehtynyt tehtäväalaan. Tehtävän hoitaminen edellyttää vaatetussuunnittelun prosessien tuntemusta, erinomaisia kaavoitustaitoja, eri materiaalien ja teollisten valmistusmenetelmien tuntemusta sekä projektinohjaus- ja ryhmätyötaitoja. Tehtävässään lehtori toimii tiiviissä yhteistyössä laitoksen muun opetushenkilökunnan kanssa.

Edellytykset

Lehtorilta edellytetään vähintään korkeakoulututkintoa tai vastaavia tietoja sekä tehtävään sopivaa ammatillista pätevyyttä, käytännön ammatillista kokemusta kyseisen oppialan työstä ja vähintään hyvää opetustaitoa. Pedagoginen koulutus sekä tutkimukselliset ja muut opetusalan kannalta tärkeät ansiot katsotaan eduksi. Tehtävässä korostuvat erinomaiset vuorovaikutustaidot niin suomeksi kuin englanniksi. Alan kansainvälisen toimintakentän tuntemus on tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta välttämätöntä.

Palkkaus ja työaika

Tehtävän palkkauksessa sovelletaan yliopistojen palkkausjärjestelmää ja palkka määräytyy tehtävään valittavan henkilön pätevyyden ja kokemuksen mukaan. Opetushenkilöstön työaika määräytyy kokonaistyöaikana, joka on 1624 tuntia vuodessa sisältäen noin 10-30 % omaa taiteellista työtä.

Hakemusasiakirjat ja hakuaika

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun dekaanille osoitettuun hakemukseen tulee liittää

  • CV
  • Motivaatiokirje, joka sisältää oman näkemyksen alan kehityksestä tulevaisuudessa (max. 2 sivua)
  • Portfolio, joka sisältää korkeintaan viisi toteutettua suunnittelutyötä tai projektia (kaikki työt yhdessä tiedostossa, jonka koko enintään 20 MB)
  • Selvitys opetusansioista ja omasta opetusnäkemyksestä (max. 2 sivua)

Laitoksen työryhmä varaa itselleen oikeuden pyytää hakijoilta tarvittaessa lisämateriaalia.

Hakemukset liitteineen pyydetään toimittamaan sähköisen rekrytointijärjestelmä SAIMA:n kautta viimeistään 24.4.2018 (linkki sivun alalaidassa).

Aalto-yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää täyttämättä tehtävä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

Hakuprosessi

Hakijoita arvioidaan seuraavien osa-alueiden perusteella: ammatilliset ansiot, opetustaito, yhteistyötaidot sekä toiminta vaatetusalan yhteisöissä. Laitoksen työryhmä valitsee hakijoiden joukosta ne, joita pyydetään vierailemaan Muotoilun laitoksella ja antamaan opetusnäyte 28.5. tai 29.5.

Lisätietoja

Lisätietoja tehtävästä antavat:

Työtehtävään liittyvissä kysymyksissä Professori Pirjo Kääriäinen, puh 050 381 0217, pirjo.kaariainen(at)aalto.fi

Hakuprosessiin liittyvissä kysymyksissä HR-koordinaattori Päivi Niemi, puh. 050 501 8434, paivi.j.niemi(at)aalto.fi

Aallon arvot todeksi

Eettisesti toimivana yhteisönä Aalto-yliopisto haluaa varmistaa, että sen tutkimus, koulutus ja opetus vastaavat korkeita kansainvälisiä laatuvaatimuksia. Odotamme jokaiselta yhteisömme jäseneltä Aallon arvojen kunnioittamista, rehellisyyttä ja oikeudenmukaisuutta kaikessa toiminnassa ja käyttäytymisessä muita kohtaan. Jokainen Aalto-yhteisön jäsen on sitoutunut noudattamaan Aallon arvoja täsmentäviä Aalto-yliopiston eettisiä toimintaperiaatteita.

HAE PAIKKAA

Aiheeseen liittyvä sisältö

Palvelu

Lakipalvelut

Ornamon lakimies Jussi Ilvonen palvelee jäseniä muun muassa aineettomiin oikeuksiin ja sopimuskysymyksiin liittyen. Lakimiehen kanssa voit myös vaihtaa ajatuksia palkka- ja…

Lue lisää
Palvelu

Henkilökohtaiset neuvontapalvelut

Ornamon asiantuntijoilta jäsenet saavat henkilökohtaista tukea, neuvontaa ja sparrausta mm. palkkakysymyksissä, rahoituksen hakemisessa ja yritystoiminnan kehittämisessä.    Muotoilun neuvontapalvelut Ornamon…

Lue lisää
Tapahtuma

Varmista paikkasi 26.4. Muotoilupäivään!

Tänä vuonna juhlimme muotoilua ja Ornamo-palkintoehdokkaita monitieteisessä Aalto-yliopistossa! Tervetuloa Muotoilupäivään 2018, jota vietämme herättelevien puheenvuorojen, keskustelun ja kuohuviinin merkeissä. Päivän pääpuhujana on tieteen,…

Lue lisää