Kaavasuunnittelijan toimi

Katso kaikki avoimet työpaikat

Kaupunkikehityspalvelujen maankäytön tulosalueella on haettavana kaavasuunnittelijan vakituinen toimi. Tehtäviin kuuluvat mielenkiintoiset kaupungin kehittämiseen liittyvät suunnittelu- ja valmistelutehtävät, asiavalmistelu päätöksentekoa varten, poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu sekä asemakaavojen ja yleiskaavojen suunnitteluun ja valmisteluun sekä muuhun maankäytön suunnitteluun liittyvät tehtävät.

Toimen kelpoisuusehtona on maankäytön suunnitteluun soveltuva korkeakoulututkinto sekä sujuva suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi edellytetään näyttöä onnistuneista asemakaavahankkeista ja kaavoitusprosessin hoitamisesta, kokemusta poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelusta ja hyvää maankäytön suunnittelu- ja paikkatietosovellusten hallintaa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii hakijalta hyvää kunnallishallinnon tuntemusta, hyviä yhteistyö-, neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä vahvaa AutoCad-pohjaisten suunnitteluohjelmien hallintaa.

Palkkaus määräytyy kuntien teknisten sopimuksen mukaan. Toimeen valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä Terveystalon työterveyden todistus terveydentilastaan. Toimen täyttämisen yhteydessä käytetään 6 kk:n koeaikaa.

Hakemus ja cv tulee toimittaa 29 .5.2020 kello 15.00 mennessä sähköisesti osoitteessa: www.kuntarekry.fi.