Kehittämisasiantuntija, palvelumuotoilija

Katso kaikki avoimet työpaikat

KEHA-keskuksen toiminnan kehittämisyksikössä sujuvoitetaan ja yhdenmukaistetaan TE-palvelujen ja ELY-keskusten henkilö- sekä työnantaja- ja yritysasiakkaiden palveluja sekä organisaatioiden toimivuutta. Yksikön tavoitteena ovat digitalisaation edistäminen, kykyjen ja valmiuksien kehittäminen sekä toimintakulttuurin muutos. Kehittämistoiminnan lähtökohtana on asiakkaamme sekä asiakaskokemuksen kehittäminen.

Haemme kokenutta ja innostunutta palvelumuotoilijaa tekemään kanssamme muutosta todeksi muotoiluajattelun ja asiakaskeskeisyyden keinoin. Monikanavaisen asiakaskokemuksen ja asiakaspalvelumallin kehittäminen on keskeistä tekemistämme, mutta teemme laajasti työtä myös muun asiakaskokemuksen kehittämisen, organisaatioiden osaamisen ja asiakasymmärryksen parissa. Palvelumuotoilutoimintomme tehtävänä on oman organisaation muotoilutoiminnan kehittäminen sekä asiakeskeisyyden edistäminen, mahdollistaminen ja koordinointi oman työn kautta myös muihin vaikuttaen, aina strategiselta tasolta toteutuksiin asti.

Kehittämisasiantuntija pääsee mielenkiintoiseen, yhteiskunnallisesti merkittävään aitiopaikkaan uudistamaan julkista työnvälitystä muotoiluajattelun keinoin, vaikuttaen suoraan työtä hakevien henkilöiden ja työtä tarjoavien organisaatioiden asiakaskokemukseen. Luomme ja kehitämme toimintamalleja sekä samalla tuemme ja valmennamme myös omien osaajiemme ja asiakasorganisaatioidemme muotoiluajattelua ja -osaamista. Asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme ovat oma virastomme, ELY-keskukset ja TE-toimistot, minkä lisäksi osallistamme vahvasti mukaan ohjaavaa ministeriötä ja muita nykyisiä sekä tulevia toimijoita, sekä tietenkin loppuasiakkaita.

Valittavaan henkilöön on sisäänrakennettu muotoiluajattelijaa, luovaa konseptoijaa ja empatiakykyistä kokeilijaa, mutta koulutuksen kautta hankittu palvelumuotoiluosaaminen on myös lähtökohta tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa. Sinulle on luontaista strategisenkin tason ajattelu, olet uusien toimintatapojen kehittäjä ja aina valmis avaamaan ajattelua uusilla tavoilla.

Virkapaikka voi sijaita missä tahansa ELY-keskuksen tai TE-toimiston toimipisteessä.

Hakijalta odotamme

Hakijalta odotamme Soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä työkokemuksen kautta hankittuja tietoja ja taitoja. Palvelumuotoiluun liittyviä opintoja vähintään 25 opintopistettä, joko osana tutkintoa tai erillisenä opintoina.

Tehtävään liittyvää perusosaamista on vahva muotoiluajattelu ja palvelumuotoilu menetelmineen. Strategisuus ja laajakatseinen yli hallinnollisten rajojen ja palvelukanavien ulottuva näkemys kehittämistoiminnasta tukevat onnistumista työssä.

Vahvoja työelämän näyttöjä palvelumuotoilullisesta tekemisestä vähintään kolmen vuoden ajalta, joista vähintään vuoden ajalta julkishallinnossa tai toimiessasi julkishallinnon tilaamissa projekteissa.

Projektinhallintakokemusta, esim. projektipäällikkönä tai projektikoordinaattorina toimimisesta vähintään kahden vuoden ajalta.

Toimintamallien kehittämisestä ja toimintaan viemisestä vähintään kahden vuoden ajalta.

Konseptien, polkujen ym. tutkimimisesta, kehittämisestä ja visualisoinnista aiempaa osaamista.

Asiakasymmärryksen, sen menetelmien hyödyntämisestä ja kehittämisestä sekä tulosten jalkauttamisesta aiempaa kokemusta.

Yhteiskehittämisestä ja osallistamisesta, yhteisöjen mukaan ottamisesta kehittämiskumppanina aiempaa kokemusta.

Hyviä vuorovaikutus-, viestintä- ja neuvottelu- sekä yhteistyön johtamisen taitoja.

Työssä tarvittava kielitaito

hyvä suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito
vähintään tyydyttävä ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen taito
hyvä englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito

Luemme eduksi

Luemme eduksi: Kokemusta seuraavista • organisaation sisäinen palvelumuotoiluroolissa toimimisesta • digitaalisten palveluiden (erityisesti monikanavaisten kokonaisuuksien) kehittäminen • palvelujen, palvelutapahtumien ja asiakaskokemuksen mittaamisesta • käytettävyystutkimuksesta- ja testaamisesta

Palkkaukseen liittyvät tiedot

ELY-keskuksissa ja KEHA-keskuksessa on käytössä tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkkausjärjestelmä. Henkilökohtaisen palkanosan määrä on 5-45 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Haettavana oleva tehtävä sijoittuu palkkausjärjestelmässä vaativuustasolle 10b ( 3502,06). Tyypillinen uuden henkilön suoriutumiseen perustuva palkanosa on 8,25- 11,50 % vaativuuteen perustuvasta palkanosasta. Palkkauksessa huomioidaan palkkausjärjestelmän siirtymäkauden säännökset.

Edut

Työantajan tukema lounas-, kulttuuri- ja liikuntaetu

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Hakuaika on 12.6. – 6.8.2020 kesäloma-ajankohdasta johtuen. Haastatteluun kutsut lähetetään 17.- 18.8.2020. Haastattelut on tarkoitus suorittaa 25.-26.8.2020.

Lisätietoja antaa:
Asiakaskokemuspäällikkö Riku Eiho, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, puh. 0295 020 325 (16.6.2020 klo 14 – 16 ja 2.7. klo 9 -11).
Ryhmäpäällikkö Taisto Tuominen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, puh. 0295 020 307 (16.6. klo 13 – 15, 27.7. klo 10 – 12, 31.7. klo 10 – 12 ja 5.8. klo 10 – 12).

 

Hae tästä