Palvelumuotoilun tutkimuspäällikkö

Katso kaikki avoimet työpaikat

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu profiloituu vahvana tki-korkeakouluna. Soveltavaa tutkimusta ja kehittämistyötä toteutetaan neljällä painoalalla: Digitaalinen talous, Metsä, ympäristö ja energia, Kestävä hyvinvointi sekä Logistiikka ja merenkulku.

Haemme TUTKIMUSPÄÄLLIKKÖÄ Kouvolaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 2.3.2020 alkaen.

Tutkimuspäällikkyys on Luovien alojen tutkimusyksikössä, jonka tutkimuksen ja kehittämisen painopisteet ovat pelillistäminen, palvelumuotoilu ja luova yrittäjyys. Tutkimusyksikkö on osa Digitaalisen talouden painoalaa.
Työtehtäviin kuuluu palvelumuotoilun ympärille muodostuva tutkimus- ja kehittämistyö. Työtehtävät painottuvat digitaalisiin ja pelillisiin palvelumuotoilun menetelmiin. Tehtävissäsi edistät alueen kasvua vahvistamalla luovan alan osaamista ja sen hyödyntämistä sekä toimit edelläkävijänä monitieteisissä kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Työtehtäviin kuuluu myös yhteistyön kehittämistä, ulkopuolisen hankerahoituksen hakemista, hankkeiden toteutuksen ohjausta sekä aktiivista julkaisutoimintaa. Odotamme myös kiinnostusta opetuksen kehittämiseen ja osallistumista opetusprojekteihin sekä oman asiantuntemusalueen opetus- ja ohjaustyöhön.

Hakijalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, työkokemusta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta erityisesti digitaalisissa konteksteissa sekä näyttöjä tuloksellisesta hankevalmistelusta. Edellytämme hakijalta kykyä tukea moninaisen yksikkömme (mm. teolliset muotoilijat, palvelumuotoilijat, kulttuurin tutkijat, insinöörit, pelisuunnittelijat, kasvatus-, yhteiskunta- ja liiketaloustieteilijät, yhteisötyön ammattilaiset) projektipohjaista työtä ja kehittää ihmisiä, osaamista ja innovaatiotoimintaa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä hyviä viestintätaitoja suomeksi ja englanniksi. Lisäksi arvostamme kansainvälistä kokemusta, jatko-opintoja, opetuskokemusta ja kyvykkyyttä toimia opiskelijoiden kanssa yritysprojekteissa.

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n Yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen mukaisesti.
Tehtävän täytössä noudatamme koeaikaa.
Otamme vastaan vain sähköiseen rekrytointijärjestelmäämme jätettyjä hakemuksia. Hakemukseen tulee liittää oleelliset tutkinto- ja
työtodistukset.
Tarjoamme haasteellisen ja monipuolisen tehtäväkentän viihtyisässä työympäristössä sekä kattavat henkilöstöedut.

Hae paikkaa täällä