Takuusäätiö | Palvelumuotoilija

Katso kaikki avoimet työpaikat

Takuusäätiö hakee Rahat riittää! -hankkeelle (2018–2020)
palvelumuotoilijaa

Takuusäätiön ja Marttaliiton yhteisen kehittämishankkeen tavoitteena on kotitalouksien talousosaamisen vahvistaminen kehittämällä menetelmiä ja välineitä talous- ja velkaongelmien ennaltaehkäisyyn sekä vaikuttamistoimintaa ehkäisevän talousneuvonnan lisäämiseksi. Kehittämishankkeessa työskentelee projektipäällikkö, palvelumuotoilija ja projektisuunnittelija Takuusäätiössä sekä hankekoordinaattori Marttaliitossa.

Palvelumuotoilijan tehtävänä on kotitalouksien talousosaamisen vahvistaminen kehittämällä ja palvelumuotoilemalla uusia välineitä ja toimintatapoja sekä arvioimalla niiden toimivuutta. Lisäksi palvelumuotoilija osallistuu toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen, arviointiin ja raportointiin.

Palvelumuotoilijan toimipiste on Takuusäätiössä Helsingissä.

Odotamme hakijalta

– kokemusta asiakaslähtöisestä palvelumuotoilusta sekä sähköisten palveluiden kehittämisestä
– ymmärrystä ihmisten käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä
– kokemusta kehittämis-, projekti- ja verkostotyöstä
– soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja palvelumuotoilun opintoja
– innovatiivista, arvioivaa ja kehittävää työotetta
– hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja
– kykyä itsenäiseen vastuunkantoon
– matkustamisvalmiutta

Lisäksi eduksi katsotaan

– kokemus kotitalouksien taloudenhallinnan kysymyksistä
– kokemus järjestötyöstä
– kielitaito

Tehtävä on määräaikainen 31.12.2018 asti, mutta jatkuu 31.12.2020 asti edellyttäen, että STM myöntää hankkeelle vuosittaisen rahoituksen. Työ alkaa sopimuksen mukaan maaliskuussa 2018.

Hakemus ja ansioluettelo palkkatoiveineen pyydetään lähettämään 24.1.2018 mennessä sähköpostilla osoitteeseen minna.markkanen@takuusaatio.fi

Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Minna Markkanen, puhelin 050 599 6305 maanantaina 15.1. klo 13.00-14.30 ja perjantaina 19.1. klo 9.30-11.00.

Takuusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, jonka tarkoituksena on tukea kansalaisten velkaongelmien ehkäisyä ja niiden ratkaisemiseen tähtääviä toimintoja. Säätiö toimii alan valtakunnallisena asiantuntijana, vaikuttajana ja kehittäjänä. Toimintaa tuetaan Veikkauksen tuotoilla.

Aiheeseen liittyvä sisältö

Palvelu

Lakipalvelut

Ornamon lakimies Iiris Adenius palvelee jäseniä muun muassa aineettomiin oikeuksiin ja sopimuskysymyksiin liittyen. Lakimiehen kanssa voit myös vaihtaa ajatuksia palkkatasosta, ansaintalogiikasta…

Lue lisää
Palvelu

Henkilökohtaiset neuvontapalvelut

Ornamon asiantuntijoilta jäsenet saavat henkilökohtaista tukea, neuvontaa ja sparrausta mm. palkkakysymyksissä, rahoituksen hakemisessa ja yritystoiminnan kehittämisessä.    Muotoilun neuvontapalvelut Ornamon…

Lue lisää