Väestörekisterikeskus | Johtava asiantuntija

Katso kaikki avoimet työpaikat

Väestörekisterikeskus edistää digitaalista yhteiskuntaa tuottamalla ja kehittämällä sähköisen asioinnin tukipalveluja kansalaisten, julkisen hallinnon ja yritysten käyttöön. Tuotamme ja kehitämme Suomi.fi-palveluiden kokonaisuutta. Olemme yhdessä maistraattien kanssa väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä. Mahdollistamme väestötietojärjestelmän tietojen ja varmennetun sähköisen asioinnin palvelujen käytön yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon tukena.

Väestörekisterikeskus edistää toiminnallaan yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa ja tietoturvallisuutta sekä hyvän tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatavan kehittämistä ja noudattamista. Tarjoamme väestötietojärjestelmän tietopalveluja sekä hoidamme vaalitehtäviä.

Asiakkaat-yksikkö vastaa viraston ratkaisutarjonnasta, kansalaisneuvonnasta, yritysten ja yhteisöjen asiakaspalvelusta sekä viestinnästä ja asiakasyhteistyöstä. Tavoitteenamme on tuntea asiakkaamme, tarjota erinomainen asiakaskokemus ja varmistaa että virastomme palvelut ovat laajasti käytössä.

Viran/tehtävän kuvaus

Ovatko jalkasi maassa, mutta pääsi pilvessä? Oletko intohimoinen julkishallinnon palvelujen parantaja? Haluatko tulla vastaamaan innovatiivisten teknologioiden, toimintamallien ja palveluiden yhteensovittamisesta muotoilun näkökulmasta?

Tule Väestörekisterikeskukseen johtavaksi asiantuntijaksi! Vastuullasi on seurata teknologioiden, toimintamallien ja palveluiden kehitystä. Näkemyksesi perusteella kehitetään Suomen digitaalisia palveluita. Tehtäviisi kuuluu johtaa asiakaskeskeisten toimintamallien kehittämistä yhteistyössä innovaatio- ja arkkitehtuuritoiminnan sekä palvelumuotoilijoiden kanssa. Lisäksi vastaat asiakasyhteistyöstä, palveluprojektien yhteensovittamisesta sekä palveluiden kehittämiseen liittyvästä alihankinnasta.

Johtavan asiantuntijan tärkein tehtävä on tuoda VRK:een asiakaslähtöisiä toimintatapoja ja vankkaa palveluinnovaatio-osaamista teknisellä lisämausteella. Välität meille parhaat käytännöt sekä Suomesta että ulkomailta.

Virka täytetään 1.12.2018 lukien tai sopimuksen mukaan. Virassa on 6 kuukauden koeaika.

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset virassa menestymiseen saavutetaan soveltuvalla korkeakoulututkinnolla tai muutoin osoitetuilla vastaavilla tiedoilla ja taidoilla. Lisäksi edellytämme kokemusta vastuullisessa roolissa tehdystä asiakaslähtöisyyden kehittämisestä ja palvelumuotoilusta muuttuvassa ympäristössä.

Sinulla on näyttöjä hyvästä toimeenpanokyvystä ja verkostomaisesta työskentelystä. Samoin olet tottunut tuottamaan ratkaisuja toiminnan tarpeet huomioon ottaen. Ymmärrät eri teknologioiden reunaehdot ja olet perillä valtionhallinnossa tapahtuvasta digitalisaatiokehityksestä.

Tehtävässä tarvitaan vahvaa näkemyksellistä kehittämisotetta, kykyä asioiden kokonaisvaltaiseen hahmottamiseen, tehokasta toimeenpanokykyä sekä valmiutta toimia tavoitteellisesti eri sidosryhmien kanssa. Luemme eduksi kyvyn hahmottaa valtionhallinnon liiketoimintatarpeita ja riippuvuussuhteita, kokemuksen ketteristä menetelmistä sekä kokemusta palvelumuotoilun hyödyntämisestä. Olet hyvä ja vakuuttava esiintyjä, toimit hyvin erilaisissa ryhmissä ratkaisukeskeisesti ja olet oma-aloitteinen.

Lisätietoja ja hakuohjeet

Aiheeseen liittyvä sisältö

Tutkimus

Muotoilu- ja taidealan työmarkkinatutkimus

Työmarkkinatutkimus on vuosittain toteutettava kartoitus muotoilija- ja taiteilijakentän rakenteesta. Tutkimuksella saadaan vertailukelpoista tietoa jäsenistön sijoittumisesta työmarkkinoille sekä taideteollisen alan yleisestä…

Lue lisää
Artikkeli

Neuvottele oikein sinulle kuuluva palkka

Onnistuneet palkkaneuvottelut vaativat huolellisen valmistautumisen ja niihin pätevät samat periaatteet kuin neuvotteluihin yleensä. Valmistautuminen Palkkaneuvotteluissa tähdätään aina molempia osapuolia tyydyttävään…

Lue lisää
Palvelu

Henkilökohtaiset neuvontapalvelut

Ornamon asiantuntijoilta jäsenet saavat henkilökohtaista tukea, neuvontaa ja sparrausta mm. palkkakysymyksissä, rahoituksen hakemisessa ja yritystoiminnan kehittämisessä.    Muotoilun neuvontapalvelut Ornamon…

Lue lisää
Artikkeli

Syksyn koulutuskalenteri

Syksy on hyvää aikaa saada uusia ideoita ja innostua kehittämään omaa osaamistaan. Ornamossa on vielä loppuvuodelle luvassa useita kiinnostavia koulutuksia,…

Lue lisää