Verohallinto | Kehittämisen asiantuntija, vaativat asiakaslähtöisen kehittämisen tehtävät

Katso kaikki avoimet työpaikat

Haemme Kehitys- ja tietohallinnon Ratkaisupalveluyksikköön asiakaslähtöiseen kehittämiseen ja palvelumuotoiluun kokenutta ja innostunutta osaajaa. Asiakaslähtöisellä kehittämisellä tarkoitamme palvelujen käyttäjälähtöistä kehittämistä, joka perustuu tutkittuun tietoon ja vahvaan asiakasymmärrykseen sekä osallistavaan ja kokeilujen kautta ketterästi etenevään iteroivaan kehittämistyöhön.

Tehtävä tarjoaa monipuolisia haasteita sekä laajan vuorovaikutusympäristön. Työskentely on osallistavaa ja ketteriä toimintamalleja hyödyntävää. Tunnistat laadullisen ja määrällisen tiedon hyödyntämisen merkityksen kehittämistyössä. Osaat suunnitella, toteuttaa ja analysoida käyttäjätutkimuksia ja -testauksia. Konkretisoit asiakkaiden tarpeet palvelujen konseptoinnissa ja kehittämisessä sekä osallistut prototyyppien suunnitteluun ja toteutukseen. Kehität ja tuet kehitystiimien jäseniä tarkoituksenmukaisten asiakaslähtöisten menetelmien ja työkalujen valinnassa ja käytössä. Osallistut asiantuntijana kehitysprojekteihin, projektiehdotusten laadintaan ja selvityksiin.

Tehtävään sisältyy työpajojen fasilitointia ja sparrausta, asiakashaastattelujen organisointia ja tekemistä, yhteiskehittämistä ja kokeilujen toteuttamista. Tehtävä sisältää myös toimittajaohjausta toimeksiantojen laatimisen ja seurannan muodossa. Toivomme sinulta löytyvänkin itsenäistä ja systemaattista työskentelyotetta, ratkaisukeskeisyyttä sekä kykyä työskennellä tiukassa aikataulussa vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Tehtävään voidaan soveltaa enintään kuuden (6 kk) kuukauden koeaikaa.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

  • soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai sitä vastaavaa tietämystä ICT-kehityksestä ja digitaalisista palveluista
  • kokemusta palvelujen ja liiketoiminnan konseptoinnista
  • kokemusta ja näyttöä liiketoiminnan ja palvelujen kehittämisestä palvelumuotoilun keinoin
  • osaamista asiakaslähtöisen kehittämisen menetelmistä ja välineistä
  • kokemusta verkostotyöskentelystä ja yhteiskehittämisestä
  • erinomaisia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja
  • selkeää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa ja hyvää englannin kielen taitoa

Eduksi luetaan:

  • Verohallinnon toiminnan ja palvelujen tuntemus

Haettavan tehtävän palkkaus määräytyy Verohallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustasojen 13-14 mukaisesti (4091,01-4565,76 euroa) riippuen valittavan henkilön koulutuksesta, kokemuksesta ja tarkemmasta tehtävästä, johon henkilö valitaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 48% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Edut: Joustava työaika, etätyömahdollisuus, liikunta- ja kulttuurisetelit, työmatkaseteli, työnantajan tukema lounas.

Lisätiedot ja haku

Aiheeseen liittyvä sisältö

Palvelu

Henkilökohtaiset neuvontapalvelut

Ornamon asiantuntijoilta jäsenet saavat henkilökohtaista tukea, neuvontaa ja sparrausta mm. palkkakysymyksissä, rahoituksen hakemisessa ja yritystoiminnan kehittämisessä.    Muotoilun neuvontapalvelut Ornamon…

Lue lisää
Artikkeli

Kevään koulutuskalenteri

Millainen on hyvä apurahahakemus? Miten suojaan liiketoimintaani aineettomien oikeuksien avulla? Mitä kannattaa huomioida palkkaneuvotteluissa? Entä mistä niitä työpaikkoja oikein löytyy?…

Lue lisää