Luova suunnittelu Rakentamisessa

Luovalla suunnittelutyöllä ja taiteella on merkittävä vaikutus kaupunkisuunnitteluun ja –ihmisten kaupunkikokemukseen. Parhaimmillaan muotoilu ja taide tukevat hyvän käyttäjäkokemuksen syntyä, rakentamisen laatua ja ympäristövastuuta, rakennusalan uudistumista ja paikallisidentiteetin kehittymistä. Julkisen tilan taide ja muotoilu ovatkin nousseet viime vuosina varsin suosituksi keinoksi kehittää ihmisten elinympäristöä.

Huom! Tälle sivulle laitettava esr logot –> ks. täällä https://www.taidekayttoon.fi/

Taiteen ja muotoilun nivoutuminen rakentamiseen on monivaiheinen prosessi, jossa ammattimaisilla käytännöillä ja ohjeilla varmistetaan laadukas lopputulos. Tavoitteenamme on integroida luova suunnittelu luontevaksi osaksi rakentamista ja vakiinnuttaa taiteen ja muotoilun asema kaupunkien kehittämiseen, sillä siten luodaan parempia kaupunkeja ja asuinalueita.

Päämäärien saavuttamiseksi tarjoamme ja kehitämme palveluja ja työkaluja eri kohderyhmille: hankintaosaamisen kehittämistä kunnille ja rakennussektorille, liiketoiminta- ja markkinointiosaamista luovan alan yrityksille erityisesti taidekonsultoinnin alalla ja luovalle suunnittelulle uutta liiketoimintaa rakentamisesta.


Sidebar (eli sivuston oikealle puolelle omaan infoboksiin tulee hanketiedot + ota yhteyttä osio)

Ratkaisumalleja taiteen yhdistämiseksi rakentamiseen 2018-2020

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto

Päätoteuttaja: Ornamo
Kumppanit: Frei Zimmer, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore, Rakennustietosäätiö RTS, Riihimäen kaupunki ja Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö.

Ota yhteyttä

Anna Rikkinen + kuva + yhteystiedot

Allaolevat hankkeen ratkaisumallit ja tulokset vedetään yhteen ns. Accordion-rakenteella: käyttäjä näkee allekkain kaikki otsikot, josta avautuu lisää tekstiä sekä hankkeen tulokset (pdf tai verkkosivu) niiden yhteyteen. Saako sinne kuvia/Videoita pitää selvittää?