Muotoilualan ammattieettiset ohjeet linjaavat muotoilutyön pelisääntöjä.

Yhteisömme jäsenenä sitoudut noudattamaan suunnittelijan ammattieettisiä ohjeita. Tällä sivulla esittelemme sekä suunnittelijan että muotoilualan yrityksen ammattieettiset ohjeet.

Ohjeet linjaavat toimintatapoja niin toimeksiantajan, ammattikunnan kuin kollegoidenkin kanssa sekä sisäisiä pelisääntöjä asiakkaiden, kilpailijoiden ja kumppaneiden suhteen. Ne on laadittu tukemaan alan ammattimaisia käytäntöjä ja hyviä tapoja. Ornamon hallituksen vuonna 2013 vahvistamat suunnittelijan ammattieettiset perustuvat suunnittelualan kansainvälisiin malliohjeisiin.

Suunnittelijan ammattieettiset ohjeet

01.10.2021
70 kt

Yritysten eettiset ohjeet

01.10.2021
97 kt