Julkiset muotoiluhankinnat

Julkiset hankinnat on lupaava markkinasegmentti monelle muotoilualan yritykselle. Kysyntää esimerkiksi kaupunkien tuottamien palveluiden käyttäjälähtöiselle muotoilulle on paljon.

Luovan muotoiluosaamisen hyödyntäminen on viime vuosina herättänyt kunnissa kasvavaa kiinnostusta. Muotoiluajattelu ja erityisesti palvelumuotoilu synnyttää uudenlaisia tapoja kehittää kuntapalveluita, sähköisiä palvelupolkuja ja palvelukonsepteja asiakaslähtöisesti, poikkihallinnollisesti ja kustannustehokkaasti. Ornamon tutkimusten mukaan julkiset hankinnat ovat merkittävä markkinasegmentti n. 40 prosentille Ornamon jäsenten yrityksistä.

Ornamo pyrkii edistämään muotoilun käyttöä julkisella sektorilla ja neuvoo jäseniään julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä.

Olemme julkaisseet Vaikuttavaa vuoropuhelua! Opas tulokselliseen muotoiluhankintaan -oppaan muotoiluhankintojen tekijöille. Opas sisältää ohjeita ja käytännön esimerkkejä sekä muotoilun tilaajien että muotoilijoiden näkökulmasta. Se on Suomen ensimmäinen julkiselle sektorille suunnattu muotoilun hankintaopas.

Ornamon jäsensivuille on koottu lisäksi mm. muotoiluhankintojen muistilista sekä hankintailmoituksia. Kirjaudu sisään.

Jos et ole vielä jäsen, tutustu Ornamon jäsenyyteen ja hae mukaan