Työmarkkinatutkimus

Työmarkkinatutkimus on vuosittain toteutettava kartoitus, joka selvittää mm. muotoilualan palkkoja ja niiden kehitystä, työajan käyttöä, työn tekemisen tapoja, työhyvinvointia sekä työn tekemisen kulttuuria.

Työmarkkinatutkimuksen keskeiset tulokset 2021

  • 79 % palkansaajavastaajista työskentelee vakituisessa työsuhteessa. Suuri osa on suurten ja keskisuurten yritysten palveluksessa laaja-alaisesti eri toimialoilla, mm. teknologiateollisuudessa, insinööri- ja arkkitehtitoimistoissa, julkishallinnossa ja muotoilualan suunnittelupalveluita tarjoavissa yrityksissä.
  • Muotoilualan keskipalkat nousivat edellisvuodesta noin 50–100 euroa. Kokonaisansioiden keskiarvo oli noin 3 550 euroa ja mediaani 3 500 kuukaudessa. Kyselyyn vastanneista palkkaansa täysin tyytyväisiä oli 46 %.
  • Koronavuosi pakotti myös muotoilijat etätöihin. Yli 80 % vastaajista ilmoitti olevansa etätöissä tai etätyön käytön laajentuneen työpaikalla.
  • Palkansaajista vain 30 % on sopinut työsopimuksessa immateriaalioikeuksista työnantajan kanssa. Kilpailukiellosta on sovittu alle 40 % työsopimuksista.
  • Vallitsevasta pandemiatilanteesta huolimatta luottavat kyselyyn vastanneet palkansaajat tulevaisuuteen, sillä yli 80 % vastaajista piti työpaikkansa säilymistä täysin tai melko varmana. Luottamusta omaan tilanteeseen osoittaa myös se, että yli 70 % palkansaajista uskoo omaa ammattia ja työkokemusta vastaavan työn saannin olevan helppoa työttömyyden kohdatessa. Työpaikkansa säilyttäneet palkansaajat näkevät alansa optimistisena pandemiatilanteesta huolimatta.
  • Yritysten näkymät ovat palkansaajia epävarmemmat. Vain 50 % muotoilualan yrittäjistä koki, että yritystoiminta on vakaalla tai melko vakaalla pohjalla. Vuotta aiemmin tätä mieltä oli vielä kaksi kolmasosaa yrittäjistä. Vastaajista 30% ilmoitti, että toiminnan keskeyttäminen tai lopettaminen voi olla mahdollista.
  • 28 % yrittäjistä ilmoitti, että kriisin aikana kehitetyt ja käyttöön otetut toimintatavat jäävät pysyvästi käyttöön.
  • 75 % vastanneista yrittäjistä oli YEL-vakuutuksen ulkopuolella. Vakuuttamisen ulkopuolelle jäi 26 % yrittäjistä.

Lataa tutkimus

Työmarkkinatutkimus 2021 kooste

13.09.2021
740 kt

Työmarkkinatutkimus 2021

13.09.2021
741 kt

Miten tutkimus toteutettiin?

Ornamon työmarkkinakatsaus 2021 perustuu kyselytutkimukseen, joka suoritettiin marras-joulukuussa 2020. Siihen vastasi määräaikoihin mennessä 370 muotoilualan ammattilaista. Vastanneista palkansaajia oli 175 henkilöä ja yrittäjinä 106 henkilöä. 50 prosentilla vastanneista oli ylempi korkeakoulututkinto tai tutkijakoulutus ja 43 prosentilla alempi korkeakoulututkinto. Tutkimuksen laati Pekka Lith.

Haluatko tietää, kuinka paljon muotoilijat tienaavat eri aloilla?
Kirjaudu sisään jäsensivuille: suora linkki tähän

Palkkaneuvontaa jäsenille

Iiris Adenius, lakimies
iiris.adenius@ornamo.fi
puh. +358 44 493 2610

Lakineuvonta maanantaisin ja torstaisin klo 9–17.

  • Palkka-asiat
  • Työoikeuteen liittyvä neuvonta (rajoitetusti)